100 örgütten ortak açıklama: Kürtaja inançlı erişimin sağlanmaması, bayanların ve kız evlatların sıhhatini tehlikeye atıyor

100 sivil topluluk örgütü, Kürtaja inançlı erişimin sağlanmamasının, Koronavirüs (Covid-19) salgının tesirlerini gösterdiği bu günlerde bayanların ve kız evlatlarının sıhhatini tehlikeye attığını tabir etti.

100 sivil topluluk örgütü ortak bir açıklama yayımlayarak, kürtaja erişimin sağlanması için acil tedbirler alınmasını istedi. Açıklamada, Polonya’da, kürtaja erişimi daha da sonlandırmayı amaçlayan presçi bir yasanın parlamentoda görüşülmeye hazırlanıldığı hatırlatılırken, Avrupa hükûmetlerinin Covid-19’un sürdüğü periyotta Avrupa’daki hatunların ve kız evlatların kürtaj hizmetlerine inançlı ve vaktinde erişimini acilen teminat altına alması gerektiğini söylendi. Açıklama şu formda:
 
“Avrupa’da birçok hatun ve kız evlat, süregelen pandemi periyodunda kürtaj hizmetlerine inançlı bir biçimde erişebilmek için birçok zorlukla karşı zıdda kalıyor. Kürtaj maddelerinin son aşama sonlandırıcı olması ve kürtaja erişim için gerekli idari süreçlerin külfetli olması bayanları ve kız evlatları birçok pürüzle karşı zıdda bırakarak, hayati kıymet taşıyan bu sıhhat hizmetine inançlı erişimi haddinden fazla raddede zorlaştırıyor. Ortak açıklama, Polonya parlamentosunun nahiyenin halihazırda en sonlandırıcı kürtaj maddelerinden birini daha da sertleştirmeyi öngören yeni bir maddeyi görüşmeye hazırlandığı süreçte yapıldı.
 
Üreme Sıhhati Hakları Merkezi Avrupa Bölgesel Yöneticisi Leah Hoctor, bahse ait yaptığı açıklamada, “Avrupa hükûmetleri COVID-19 pandemisinin sürdüğü devirde kürtaj hizmetlerine inançlı ve vaktinde erişimi teminat altına almak için derhal harekete geçmelidir” dedi. Hoctor, laflarını şöyle sürdürdü:
 
“Avrupa hükûmetleri, kürtaj hizmetlerine erişimi engelleyen ve tıbbi açıdan gerekli olmayan tüm süreçleri ortadan kaldırmak için acilen adım atmalı ve bayanların erken tıbbi kürtaja hanelerinde erişimine müsaade vermelidir.”
 
“Kürtajı kısıtlamak pandemi ile uğraş manasına gelmiyor”
 
Ortak açıklamada şu sözler nokta aldı: Devletler, kürtaj hizmetinin temel bir sıhhat hizmeti olduğunu kabul etmeli ve hatunların ve kız evlatların kürtaj hizmetlerine inançlı bir biçimde erişebilmesini sağlamak için gerekli adımları atmalıdır.
 
Avrupa’da birçok hükûmet, pandemi periyodunda, tıbbi kürtajın hanede gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere cinsî sıhhat ve üreme sıhhatine ait temel hizmetlere, eserlere ve haberlere inançlı ve devirli erişimi sağlayacak önlemleri uygulamadı. Birçok hastane ve klinik, üreme sıhhati hizmetlerini en düşük seviyeye indirdi yahut işçi azlığı ve çalışanların vazifelerinin değiştirilmesi üzere çeşitli nedenlerle külliyen durdurdu. Birçok memlekette olağan klinik hizmetlere erişim son aşama zorlaştı.
 
Üreme sıhhati hizmetlerine getirilen kısıtlamalar, fakir bayanları, engelli hatunları, Roman hatunları, evraksız göçmen bayanları, genç hatunları, trans bayanları, ikili cinsiyet sistemine karşı çıkan şahısları ve hane içi şiddet yahut cinsî şiddete maruz kalan ya da maruz kalma tehlikesi altında olan hatunları orantısız etkiliyor.
 
“Covid -19 tedbirleriyle kürtaj hakkına erişim güçleşti, kolaylaştırıcı tedbirler alınmalı”
 
Kürtajın hala yasa dışı olduğu yahut sert bir biçimde sonlandırıldığı memleketler ile şahsi kanaatlerine alışılmamış olduğu gerekçesiyle hizmet vermeyi reddeden tabipler yahut meşakkatli idari süreçler üzere çeşitli pürüzler nedeniyle bayanların kürtaj hizmetlerine erişmek için yurt dışına çıkmak yahut posta yoluyla kürtaj hapları sipariş etmek zorunda kaldığı memleketlerde daha derin tasalar yaşanıyor.
 
Bu son aşama sonlandırıcı maddelerle manilerin zarar verici tesirleri, hatunların yasal kürtaja erişmek için yurt dışına seyahat etmesinin yahut başka devletlerdeki sıhhat kuruluşlarından postayla ilaç sipariş etmesinin mümkün olmayabileceği mevcut durumda daha da ağırlaştı.
 
Milletlerarası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN) Bölgesel Yöneticisi Caroline Hickson, mevzuya ait değerlendirmesinde şu laflara taraf verdi: “Pandemi hayatlarımızı her cephesiyle etkiliyor; gelgelelim bu durum, bayanların cinsî sıhhat ve üreme sıhhatini ilgilendiren bahislerde karar alma hakkını zayıflatmak için bir bahane olarak kullanılmamalıdır.”
 
 
İmzacılar:

Memleketler arası Af Örgütü
Abortion Rights Campaign, İrlanda
Arnavutluk Nüfus ve Kalkınma Merkezi
Amrita Association, Macaristan
Association des Femmes de l’Europe Meridionale
Association européenne pour la défense des droits de l’homme (AEDH)
Association for Human Rights and Civic Participation / İnsan Hakları ve Sivil Iştirak Derneği (PaRiter), Hırvatistan
Association for promotion of women’s action Tiiiit! Inc., Kuzey Makedonya
Association Mnémosyne, Fransa
Association of Women of Southern Europe / Güney Avrupalı Hatunlar Birliği (AFEM)
Associazione italiana donne per lo sviluppo, İtalya
Associazione Luca Coscioni, İtalya
ASTRA Network
Austrian Family Planning Association / Avusturya Aile Planlaması Derneği
Bibija Roma Women Center Roman Hatunlar Merkezi, Sırbistan
British Pregnancy Advisory Service İngiltere Gebelik Danışmanlık Servisi
Bureau Clara Wichmann, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Stratejik Davalama Vakfı / Foundation for strategic litigation for gender equality, Netherlands Hollanda
C.G.I.L. Confederazione Italiana del Lavoro, İtalya
Center for Curricular Development and Gender Studies: FILIA / Müfredat Geliştirme ve Toplumsal Cinsiyet Merkezi (FILIA), Romanya
Center for Reproductive Rights / Üreme Sıhhati Hakları Merkezi
CESI – Center for Education, Counselling and Research / Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi (CESI), Hırvatistan
Citizen, democracy and Accountability, Yurttaşlık, Demokrasi ve Hesap Verebilirlik Örgütü, Slovakya
Clio. Femmes, Genre, Histoire, Fransa
Coalition to Repeal the 8th Amendment, 8. Unsurun İptali İçin Koalisyon, İrlanda
Concord Research Center for Integration of International Law in Israel / İsrail’de Milletlerarası Hukukun Entegrasyonu İçin Concord Araştırma Merkezi
Kıbrıs Aile Planlaması Derneği
Danish Family Planning Association / Danimarka Aile Planlaması Derneği
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)
Doctors for Choice İrlanda
Doctors for Choice Malta
Doctors for Choice Birleşik Krallık
Encore féministes
Equipop
European Humanist Federation / Avrupa Hümanist Federasyon
European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights / Avrupa Parlamentosu Cinsî Sıhhat ve Üreme Sıhhati Hakları Forumu
European Roma Rights Centre / Avrupa Roman Hakları Merkezi
European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) / Avrupa Gebelikten Korunma ve Üreme Sıhhati Derneği (ESC)
European Women Lawyers Association /Avrupalı Hatun Avukatlar Birliği
Family Planning Association of / Moldova Aile Planlaması Derneği
Federación Planificación Estatal, İspanya
Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Belçika
Federation for Women and Family Planning / Hatun ve Aile Planlaması Federasyonu, Polonya
Fédération laïque des centres de planning familial – FLCPF, Belçika
Femmes solidaires, Fransa
Forum femmes méditerranée
Freedom of Choice Slovakya
Fundación para la Convivencia Aspacia, İspanya
Garance, Belçika
German Women Lawyers’ Association / Alman Hatun Avukatlar Birliği
Helia Derneği, İspanya
HERA – Health education and research association, Sıhhat Eğitim ve Araştırma Derneği (HERA), Kuzey Makedonya
Human Rights Watch / İnsan Hakları İzleme Örgütü
Humanists Birleşik Krallık
International Commission of Jurists / Milletlerarası Hukukçular Encümeni
International Federation for Professionals in Abortion and Contraception / Kürtaj ve Gebelikten Korunma Eksperleri Milletlerarası Federasyonu (FIAPAC)
International Planned Parenthood Federation – European Network / Milletlerarası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı
IPAS
Irish Family Planning Association / İrlanda Aile Planlaması Derneği
Kosovar Gender Studies Center / Kosova Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi
L.A.I.G.A, İtalya
L’ Associació de Drets Sexuals i Reproductius, İspanya
La Ligue des droits de l’Homme, Fransa
Latvian Association for Family Planning and Sexual Health Letonya Aile Planlaması ve Cinsî Sıhhat Derneği
Le Planning Familial, Fransa
London-Irish Abortion Rights Campaign / Londra-İrlanda Kürtaj Hakkı Örgütü
Médecins du monde Fransa
Nane, Macaristan
National platform for reproductive justice / Üreme Sıhhati Adaleti İçin Ulusal Platform, Hırvatistan
National Women’s Council of Ireland İrlanda Ulusal Hatun Kurulu
Patent Association, Macaristan
Planning Familial Lüksemburg
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) / Evraksız Göçmenler İçin Milletlerarası İşbirliği Platformu (PICUM)
pro familia Bundesverband, Almanya
Rape Crisis Network İrlanda
Regards de Femmes, Fransa
Rutgers, Hollanda
Santé Sexuelle Suisse, İsviçre
Sarajevo Saraybosna Open Centre, Bosna-Hersek
Sensoa, Belçika
Serbian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights / Sırbistan Cinsî Sıhhat ve Üreme Sıhhati ve Hakları Derneği
Sex og Politikk, Norveç
Society Without Violence, Ermenistan
Şiddetsizlik ve İnsan Hakları Merkezi (SOS Rijeka), Hırvatistan
Swedish Association for Sexuality Education İsveç Cinsellik Eğitimi Derneği
Tajik Family Planning Association / Tacikistan Aile Planlaması Derneği
Union des Familles Laïques – UFAL, Fransa
Union Women Center, Gürcistan
Väestöliitto – The Family Federation of Finland / Finlandiya Aile Federasyonu (Väestöliitto)
Vita di donna, İtalya
Voice for Choice – L-għażla tagħha, Malta
Wales Assembly of Women / Galler Hatun Meclisi
WAVE Network – Women Against Violence Europe / Avrupa Şiddete Karşı Hatunlar Ağı (WAVE)
Women Center “Light Steps”, Arnavutluk
Women on Waves, Hollanda
Women on Web, Hollanda
Women’s Rights Foundation / Bayan Hakları Vakfı, Malta
Women’s circles, Slovakya
Women’s Resource Center Armenia / Ermenistan Hatun Kaynakları Merkezi
YouAct – European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights / Cinsî Sıhhat ve Üreme Sıhhati Hakları Avrupa Gençlik Ağı (YouAct)
Young Feminist Europe