30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan giriş-çıkış yasağının detayları görünür oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve AKP Umumi Yöneticisi Recep Tayyip Erdoğan‘ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı açıkladığı son kısıtlamalara ait 81 bölge valiliğine genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki 30 bölge ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, şahsi araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren 15 günlük mühlet ile durduruldu.

Erdoğan yeni önlemleri açıkladı: 20 yaş altına sokağa çıkmak yasaklandı, 31 kente giriş çıkışlar kapatıldı

Bu vilayetlerde giriş/çıkışlara gelgelelim aşağıdaki hallerde müsaade verilecek:

Temel ve tıbbi gereksinimler

Temel gereksinim (gıda/temizlik vb.) materyalleri ile ilaç ve tıbbi materyaller başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan eser ve/veya gereçlerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında vazifeli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz yahut fatura vb. dokümanlar ile giriş/çıkış yapabilecek.

Belirtilen gayelerle kısıtlanan vilayetlere giriş yapanlar, giriş emelini gösteren dokümanlar ile 72 saat sonrasına kadar teslim vilayetinden ayrılarak birinci çıkış vilayetine dönebilecek.

Sürücülere maske zaruriliği

Bu halde giriş/çıkışı sonlandırılan vilayetlere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri müddetince, değişim müddetlerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda toplumsal uzaklığa uymak zorundadırlar.

Transit geçişlere müsaade var

Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile memleketler arası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen vilayetlerimizden transit halde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu formda transit geçişlerine müsaade verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen bölgelerde mecburî dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir formda duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

Kuvvet kolunda vazifeliler

Doğalgaz, elektrik, petrol bölümünde güç arz güvenliğinin muhtaçlık duyduğu gerecin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde vazifeli olanlar ve araçları; kuvvet kolunda hizmetli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan vazife dokümanı ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

İşi ve ikameti farklı olanlar

Çalışma hayatı içerisinde nokta alan başkan, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı bölgelerde bulunması durumunda vilayetler arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet evrakı, SGK kayıt belgesi) dokümanları ibraz etmek koşulu ile yapılabilecektir.

Sıhhat ve güvenlik vazifelileri

Başta sıhhat ve güvenlik olmak üzere kamu vazifesi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar; hizmetli olduklarına dair doküman yahut kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

Kişisel durumlarda müsaade dokümanı

Yukarıda sayılanlar dışında mahal almakla birlikte, Valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de iştirakiyle toplanan “İl Pandemi Kurulları” nın teklifleri doğrultusunda bölgelerin hususî durumları göz önünde tutularak Vilayet Umumi Hıfzıssıhha Heyetlerince alınacak karar ile kapsama alınacak gayri faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat Müsaade Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilecektir.

Memleket umumisi 20 yaş altı ve maske ile ilgili kararlar

  1. “Tüm bölge ve kazalarımızda 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren süreksiz olarak yasaklanacaktır.
  2. Tüm vilayetlerde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren kent içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave önlemlerin, Vilayet Pandemi Şurasında görüşülmesi, Vilayet Pandemi Kurulunca tavsiye edilen hususların İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Heyetlerinde karara bağlanarak uygulanmaya derhal başlaması sağlanacaktır.
  3. Vilayet ve kazalarımızda pazar yanı, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zaruriliği pazarlarda satıcılar için de muteber olacaktır.
  4. Vilayet ve kazalarımızda meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların çevre arayı gözetmeden toplu olarak yürümelerine yahut bulunmalarına müsaade verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yeniden içtimaî arayı gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.”