4 günlük sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında bu geceden itibaren (23 Nisan saat 00.00) 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma yasağının Ramazan ayının başlamasına denk gelmesi nedeniyle yasağın ik 2 gününde marketlerde kısmi çalışma saatleri uygulanacak, fırınlar ise hizmet vermeye devam edecek.

Marketler, 23 ve 24 Nisan’da 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak lakin hafta sonu büsbütün örtük olacak. Fırınlar da vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Ekmek dağıtım araçlarıyla ekmek dağıtımı gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zarurî muhtaçlıklarının karşılanması ile sonlu olmak ve araç kullanmamak kaidesiyle (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Birebir saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis halinde de satış yapabilecek.

25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar örtük olacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş mahalleri ile bu iş alanlarının yalnızca ekmek satan bayileri, ayrıyeten tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş noktaları açık olacak.

23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış hedefli iş mekanları, yalnızca evlere/adrese servis formunda satış yapabilecek.

Nereler açık olacak?

Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerde yalnızca konutlara paket servis biçiminde olmak üzere lokanta ve restoran şekli iş yanları, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş noktaları, kamu ve hususî sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, farz kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım haneleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Davet Merkezleri, AFAD Üniteleri, Vefa Toplumsal Destek Üniteleri, Göç Yönetimi, PTT ve benzeri), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa 1 ve vilayet hadleri içinden geçen kentler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için 1 olmak üzere, belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu unsur kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura formülü ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.

Doğal gaz, elektrik, petrol bölümünde stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sıhhat hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım gibisi faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, bulunduğu tarafın il/ilçe Hıfzıssıhha Heyeti tarafından müsaade verilmesi kaidesi ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi üzere besin hususlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen materyalleri ile bu gereçlerin üretimi için gereksinim duyulacak ham hususların üretiminin yapıldığı tesisler çalışmalarını sürdürecek.

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama konumları, azık, aklık ve ilaç üzere bölümlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, çalışanları inşaat/maden sahasında bulunan şantiyede konaklayarak prodüksiyonu yahut çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (bu husus kapsamında inşaat ve konaklama birebir şantiye yeri içinde ise müsaade verilecek, farklı bir mekandan çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların farklı bir alana gitmelerine müsaade verilmeyecek, çalışma yeri yalnızca inşaat alanı/maden meydanları ile sonlu tutulacak).

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, daha evvelden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen müddet içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata bahis mal, gereç, eser, araç-gereç üreten iş mahalleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan kaidelere uymaları kaydıyla) sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23- 24 Nisan günleri sebze-meyve halleri faaliyet gösterebilecek.

Kimler muaf olacak?

Açık olacak iş alanı, işletme ve kurumlarda başkan, hizmetli yahut çalışanlar, 23 Nisan günü ile sonlu olmak üzere TBMM çalışanları, kamu sistemi ve güvenliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar (özel güvenlik vazifelileri dahil), Acil Davet Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Içtimaî Destek Üniteleri’nde hizmet yerler, cenaze defin süreçlerinde hizmetli olanlar (din vazifelileri, hastane ve belediye görevlileri) ile bir numara kademe yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon ve gibisi kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde hizmetli olanlar, eser ve/veya materyallerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında hizmetli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, evlat konutları vb. içtimaî koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “özel gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri, Demir-çelik, cam, ferrokrom gibisi kesimlerde faaliyet yürüten iş mahallerinin yüksek kademeli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere farz olarak çalıştırılması gereken kısımlarında hizmetli olanlar istisna kapsamında bulunacak.

Ayrıyeten bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin haber süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek insanlar ile ikametinin önü ile sonlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının farz gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkacaklar, veteriner tabipler, ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların meskenlere servis hizmetinde vazifeli olanlar, mecburî sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), yurt, pansiyon, şantiye gibisi toplu konumlarda kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında hizmetli olanlar, iş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş konumlarından ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş tarafı doktoru vb.), servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek kuralı ile teknik servis çalışanları, ziraî üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama üzere faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere nazaran İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilenler, belediyelerin toplu taşıma, aklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak işçi, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23-24 Nisan günleri 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ve 26 Nisan günü saat 18.00’den sonra tasdikli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması hedefiyle marketler ve sebze-meyve hallerine mal, gereç ve eserlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında hizmetli olanlar (bu husus kapsamında hiçbir halde mal, materyal ve eser satışı yapılamaz) istisna kapsamında bulunacak.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların konutlarında kalması esas olacak.

Seyahat müsaade evrakları sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması vadesince muteber olacak.

Başta sıhhat ve güvenlik olmak üzere kamu sisteminin tesisi gayesiyle hizmetli olan kamu vazifelilerinin kent içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli önlemler alınacak.

Ekmek dağıtımının sistemli olması hedefiyle vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, mahallî idare, emniyet ve jandarma temsilcilerinin iştirakiyle oluşacak encümen tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak süratle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Bu planda il/ilçedeki ekmek üreten iş alanlarının sorumlu oldukları dağıtım nahiyeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım ortamı için vazife yapacak araç listeleri belirlenecek.

Bu biçimde yapılacak planlama dışında, yalnızca Vefa Içtimaî Destek Üniteleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.