Âlâ Parti Sözcüsü'nden hükûmete: 'Evde Kal' tabelası karın doyurmuyor, erteleme yetmez vatandaşa direkt yardım yapın

Yeterli Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında vatandaşlara ‘evde kal’ davetleri yapılırken ekonomik olarak da destek olunması gerektiğini belirtti. Ağıralioğlu, borçların sırf ötelendiğinin altını çizen Ağıralioğlu hükûmete vatandaşlara direkt yardım yapması için davette bulundu. 

Ağıralioğlu, parti umumî merkezinde düzenlediği basın içtimasında gündemi kıymetlendirdi. Açıklamasına koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaşları ve ailelerini anarak başlayan Ağıralioğlu “1518 vefatımız var biliyorsunuz. Bizden çok daha bed koşullarda çok daha çokça ölümlerin olduğu memleketlerle mukayese edilince bu sayıyı az bulanlara hatırlatmakta yarar görüyoruz ki bu vefat edenlerin aileleri, vefat edenlerin sevenleri, arkadaşları, dostları onları uğurlayamadığı ağır bir periyodun içinden geçiyoruz. Bu 1518 vefatımızın sevdikleri cenazelerine gidemedi, mezarlarında dua okuyamadı” dedi.

Ağıralioğlu, “Yaşanan bu bunalım, hem devletlerin güç ve kapasitelerinin hem de insanlığın ve milletlerin birlik ve beraberlik hislerinin çekişmeli bir imtihan ile karşı zıdda kalması mealine gelmektedir. Başkaca çok yakın bir gelecekte ortaya çıkacak sosyoekonomik sonuçlar için de hazırlıklı olunması gerektiği aşikârdır. Görebildiğimiz kadarıyla içtimaî ve iktisadî bir tufan geliyor! Salgının neticeleri, devletimizin kronik meseleleri olan işsizliğin ve yoksulluğun artmasından, gelir dağılımının daha da bozulmasına, şahsi dalın, malî istikrarın ve çevre güvenlik sisteminin olumsuz etkilenmesine kadar önemli toplumsal sonuçlar doğuracaktır. Bu ekonomik meseleleri aşabilmek için kaynakların aktif ve verimli kullanılması ile birlikte; israfa, yolsuzluğa ve savurganlığa da bir nihayet verilmesi gerektiği muhakkaktır.” diye konuştu. 

Ağıralioğlu, “İstatistiklere yansıyan ve yalnızca rakam olarak algılanan hasta ve vefat sayılarının, işsizlik orantılarının ve ekonomik donelerin arkasında kişilerimizin hayatlarının taraf aldığı gerçeğini hiç hatırdan çıkarmayacak ‘akıl, feraset ve yürek sahibi’ bir siyasi iradeye bugün her zamankinden daha çok muhtacız. Biz, sürecin başından itibaren bu süreci mümkün olan en az hasarla atlatabilmemiz için tekliflerimizi, tespitlerimizi, kanaatlerimizi, eklerimizi ve yapıcı tenkitlerimizi kamuoyu ile paylaştık ve paylaşmaya da devam ediyoruz.” fikrini lisana getirdi. 

Ağıralioğlu, “Bir hakkı teslim edelim. Bugüne kadar akıllıca ve şeffaf bir çalışma metodu ile başarılı bir savaş sergileyen Sıhhat Bakanlığımızın bütün işçisini Sıhhat Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın şahsında tebrik ediyoruz. Bütün menfi rakamlara ve duruma karşın, sıhhat ordumuzun topluluğa inanç veren duruş ve çabasını görüyoruz. Fedakârca savaş eden bütün sıhhat çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz. Tıpkı ciddiyetin ve kamuoyunu sahih ve şeffaf bir biçimde haberlendirme hassasiyetinin de motamot devam etmesini temenni ediyoruz.” görüşünü savundu. 

Ağıralioğlu, “Daha önce de tabir ettiğimiz üzere insanımıza ‘evde kal,’ demenin devlet başkanlarına yüklediği bir mesuliyet vardır. ‘Evde kal tabelası’ karın doyurmuyor, faturaları ödemiyor, kiraları karşılamıyor. Bu hafta sonu da ilan edilecek olan 2 günlük sokağa çıkma yasağının güya 2 günlük sokağa çıkma yasağı bittikten sonra virüs yayılmayacakmış hissiyatı oluşturduğu için yasak biter bitmez havaların sıcaklığını bahane ederek sokaklara dökülen binlerce beşere şahit oluyoruz. Bu problemde ciddiyeti, gösterilmesi gereken disiplini en çokça temsil edenin devlet olması gerekiyor. Hükûmetin attığı birtakım adımları akıllıca ve mekanında bulmakla birlikte, kesin olarak ehliyetsiz ve eksik olduğunu da bütün samimiyetimizle tabir edelim.” sözünü kullandı.

“Erdoğan’ı herkesin Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz”

Ağıralioğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın moral motivasyonu olsun diye 10’ar metre arayla kıldığı namaz üzere bir uğraş algoritmasına muhtaçlığımız yok. Bu uğraşta namazları omuz omuza kılamıyor olabiliriz. Lakin mücadeleyi omuz omuza yapacağız. Binaenaleyh yalnızca AK Parti’nin belediyelerinin değil yalnızca Partili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin değil, herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir hissiyatın bir devlet diyetinin ihtiyacındayız. Bugün Ak Parti’yi ve AK Parti’nin Umumi Yöneticisi ağırlıkla değil Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı herkesin Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz.” dedi. 

Ağıralioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Maskelerin fiyatsız olarak halka dağıtılması akıllıca bir karardır. Lakin bu kararı veren devletin herkesin maske muhtaçlığını görecek ve herkesin muhtaçlık duyduğu anda istediği kadar maskeye ulaşabilmesini imkân verecektir. Bu türlü bir tertip kabiliyetiniz yoksa belediyelere ayrıştırarak kendinize yakın STK’ları itibarlı hale getirip sizden olmayan STK’ları sahası dışına itmeye çalışarak bu işleri heves ederseniz.

Karşı zıdda kalacağınız şey şudur eczanelerden alabilirsiniz, evvel biz satacağız dersiniz sonra satmaktan vazgeçtik, sonra eczaneden kendileri alsın, sonra PTT ile yollayacağız dersiniz, sonra ortaya çıkar ki maskeleri bile sahih dürüst vatandaşına ulaştıramayan bir devlet acizliğine husus olursunuz.

Bu işin tahlili kolaydır soğan fiyatlarını denetim etmek için nasıl ki marketlere vaktinde müdahale ettiniz. Siz fiyatı tanım edersiniz maskenin fiyatı sabit olur. Aşikâr bir makul fiyattan gereksinimi halinde maskeyi alabilmeli ulaşabilmelidir. Üzerine çıkanın devlet canına okumalıdır. Artık eczaneleri de risk kümesine sokuyorsunuz.

“İhtiyat akçesi için bas bas bağırmıştık”

Bu türlü devirde muhtaçlığımız olan Merkez Bankası’nda bir İhtiyat akçesi vardı. İyiParti olarak bas bas bağırdık; bu çetin devirlerin parasıdır, bu paraya dokunulmasın diye. O paraların yekunu herhalde bu 3-4 aylık en çetin vaktimizin muhtaçlıklarını görmek için bizim gereksinim duyacağımız büyük bir bütçenin kaynağı idi. Artık o kaynaklarına rahatlıkla ulaşamıyor olmamızdan kaynaklanan bir motivasyonu Tekalif-i Ulusala hissiyatı ile paylaşmaya çalışıyoruz. Natürel ki paylaşacağız bu netameli süreci atlatacağız fakat kamuoyu da bilsin, milletimiz bilsin, hükümetimizin idarecilerde bilsin; kurt kışı geçirirmiş lakin yediği ayazı unutmazmış. Biz bugünlere geçiririz lakin bugünlere bu türlü hazırlıksız yakalanmamızın hesabını sorarız.

“Kızılay nerede!”

Evvela, Kızılay nerede diye sual ederek başlayalım! Milletimizin bu türlü çetin bir devrinde daha faal bir halde alanda olması gereken Kızılay nerede? Kızılay’ı her tarafa kavuşabilen hüviyetiyle alanda neden daha ziyade göremiyoruz? Kızılay, bugünlerde kendi imkânlarını zorlamayacaksa bu hudutları ne hengam zorlayacak?

Türkiye’de kamu ve hususî işgücüne ödenen aylık fiyat yekun 190 milyar TL iken, Cumhurbaşkanlığı kampanyasında toplanan 1 milyar 632 milyon TL’nin hangi yaraya merhem olmasını umuyorsunuz? Saf dışı bırakmak mahalline, parti ayırmaksızın, bütün belediyeleri ve tüm STK’ları tek yumruk hâline getirmek için neyi bekliyorsunuz? Belediyelerin kampanyalarına yapılan müdahale çok gereksiz bir yanlış idi. Bu yanlışta inat ve ısrara devam etmenizin toplumsal birliğimize açtığı tahribatı görmüyor musunuz? Siyasetin lisanı bu türlü bir devranda bile birliğe ve beraberliğe cümle kuramayacaksa biz başımıza ne gelince “bir millet” olacağız?

Kanal İstanbul üzere kaynaklarımızı israf eden, Salda Gölü üzere (her ne kadar kamyonlara ve ilgililere müeyyide uygulanmış olsa da) vicdanlarımızı kanatan, ne alanı ne de devranı olan bu üzere faaliyetlerden –insanlarımızın hanesinde tenceresinin güç kaynadığı- bu süreçte virüsten kaçar üzere kaçmak lâzımdır!

Hükûmetin kimi önlemleri almakta gecikmesinin ve palyatif önlemlerle buhranı ötelemek istemesinin hem çevre hem iktisadî bedelleri olmaktadır. Ekonomik olarak yalnızca erteleme yapmak yetmez. Direkt desteklerle ve önlem paketleriyle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak lazımdır. Hükûmetin aldığı ekonomik ve idari önlemler, virüs salgınının ağır bir formda etkilediği vatandaşlarımızın ve meslek öbeklerinin hayati önceliklerini karşılamaktan, maatteessüf oldukça uzaktır. Ağır ekonomik tahribatın vurduğu ailelerimizin durumunu bütün açıklığıyla hepimizin görmesi lazımdır.

Memleketimizin her problemi acil olmakla birlikte, bu süreçte sıhhat, iktisat ve tarım bizim için hayati ehemmiyettedir. Ortak akılla ve 83 milyon Türk Milleti olarak bu badireyi atlatacağımıza olan inancımız tamdır.

İyiParti olarak daha önce teklif ettiğimiz önlemlerin bir kısmı hayata geçirilmiştir. Lâkin ekonomik ve içtimaî buhran bütün yakıcılığıyla hâlâ devam etmektedir. Buradan hareketle;

1. Maskenin devlet eliyle fiyatsız dağıtılması gerçek bir karardır.

2. Eti Maden’in üreteceği borlu “Borel” marka dezenfektan vatandaşlarımıza fiyatsız dağıtılmalıdır. Vatandaşlarımızın devlete itimadı açısından bu husus elzemdir. Sayın Cumhurbaşkanı bu mevzuda inisiyatif alarak ilgili kurumlara istikamet vermelidir.

3. Umum Yöneticimizin da teklif ettiği üzere, virüse yakalanıp hayatını kaybeden sıhhat çalışanlarımıza sıhhat şehidi unvanı verilmelidir.

4. Sıhhat Bakanlığımız süreci başından itibaren yürüttüğü üzere “şeffaflık” ile yürütmekten asla vazgeçmemelidir. Vatandaşlarımızın itimat ve itimat duygusu için bu çok ehemmiyetli bir durumdur.

5. Hastanelerin yoğunluğu ve bulaşma riski dikkate alındığında, tetkik numunelerinin meskenlerden alınması ve herkesin “teşhis koyuluncaya” kadar meskende karantinada tutulması derhal gündeme alınmalıdır. Süratli tanı kitleri ile Hanede Sıhhat Hizmetleri bu işi yapabilir. Aslında Meskende Sıhhat hizmetlerinin hasta portföyü çoğunlukla risk kümesindeki hastalardan oluşmaktadır. İsabetli, kolay ve yararlı bir çalışma olur. Başkaca hastanelere olası hasta yığılmaları da büyük orantıda engellenmiş olur. Konutta Sıhhat Hizmetleri ünitelerinin bu süreçte daha faal ve fonksiyonel kullanılması gerekmektedir. Mobil ekiplerin sınırlı noktalarda tarama yapmaları neticesinde, aciliyeti olan hastaların hastanelere sevki sağlanacaktır.

Tekrar 1. Basamak Topluluk Sıhhati Merkezleri, ekipman eksiklikleri giderilerek, bu süreçte daha faal olarak kullanılmalıdır

6. Hastanelerden gelen balık istifi manzaralar memleketimize yakışmamaktadır. Hastane önlerine sahra çadırları da kurmak dâhil, ön tanı ve belirtisi olan hastaların –Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı gibi- büyük sahra çadırları üzere çadırlarda karşılanarak acil servislere girmeleri engellenmeli, birinci müdahale ve tanı mutlaka burada olmalıdır.

7. Sıhhat ekipmanları eksikliği bir an önce bütün hastanelerimizi kapsayacak biçimde giderilmelidir. Çevre medya dezenformasyonunun önüne geçecek olan iş, “MASKE, GÖZLÜK, ELDİVEN, ÖNLÜK” üzere bütün gereçleri sıhhat çalışanımıza eksiksiz tedarikiyle mümkündür.

8. Her kentin nüfus ortalamasına nazaran pak bir hastane bırakılmalı ve sıradan hastalar Covid-19’un olduğu mahallere gitmemeli. Şu an her hastane koronavirüs vakalarına bakıyor ve tüm hastanelerimiz maatteessüf enfekte olmuş vaziyettedir.

9. “Hastanede çalışan herkes sağlıkçıdır!” Bu vesileyle en önde riskle yüzleşen, idari ve yardımcı işçi ile paklık, güvenlik ve sekreterlik hizmetleri üzere mütemadi emekçi statüsündeki işçiler dâhil, bütün sıhhat çalışanları da düzgünleştirme ve ikramiyelerden faydalanmalıdır.

10. Denklik bekleyen tabiplerin yeterlik (sınav vb.) süreçleri hızlandırılarak derhal vazifeye başlamaları sağlanmalıdır.

ugün 28 milyonluk istihdamın en az 7 milyonu fiyatsız olurda, 250 bin iş bölgesi de kapatılmış durumdadır. Açıklanan ekonomik kalkan paketinin, piyasanın gereksinimi olan likiditeyi sağlamaktan çok uzak ve yalnızca sıkıntıların bir kısmını ötelemekten ibaret olduğu görülmüştür.

İvedilikle şu önlemlerin alınmasında yarar görüyoruz;

11. Şu ana kadar hükûmetin açıkladığı destek paketinin büyüklüğü GSMH’nin %3’ü civarında iken gayrı devletlerde bu devirde ekonomik desteklerin ulusal gelire orantısı %15’i aşmış durumdadır. TCMB para basarak bunalımla uğraşa destek veriyor. Fakat içinde bulunduğumuz bunalımdan yalnızca para basarak çıkmamız pek mümkün görünmüyor. Zira Merkez Bankası son üç yılda 50 milyar TL’den çokça para basmış durumda ve kaynakta para olmadığından ötürü para basmaya da devam ediyor. Bastığı parayı kaynağa veriyor, kaynak bununla gereken ödemeleri yapıyor; akabinde pahalılığı murakabe altında tutmak ve paraların piyasada dövize gidip kuru yükseltme riskini azaltmak gayesiyle bastığı paranın bir kısmını döviz satarak piyasadan geri topluyor. Bu sistem kısa vadede kamu finansman muhtaçlığını muayyen ölçüde gidermiş olsa da orta ve uzun vadede bu durumun sürdürülebilirliği güç görünüyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte tüm yerküre ekonomik buhranla karşı zıdda kalmıştır. Şimdiden salgın sonrası oluşabilecek olumsuz ekonomik tesirlere karşı evvelce öngörülebilir tedbirlerin alınması, devletimizin bu süreçten mümkün olan en az hasarla çıkabilmesi ve bu süreçte toplanan yardım ve bağışların şeffaf ve verimli bir biçimde gereksinim sahiplerine ulaştırılması hedefiyle Iktisat Bilim Şurası kurulmalıdır.

12. Berbat günler için oluşturulan işsizlik fonundan yararlanma kaideleri esnetilerek, fon, işsizlere yapılacak maaş ödemelerinin yanı sıra işte kalma fonu olarak da kullanılmalıdır. Emekçi çıkarmak zorunda kalan patronun personel çıkarmamak kaidesiyle çalışanlarının maaşlarını ödemek üzere birkaç ay yararlandırılması sağlanmalıdır. Bugün buna misal adımlar atılsa da pratiklerde emekçiye tuzak kurulduğu görülüyor. Berbat günler için çalışanın yararından kesilerek, oluşturulan işsizlik fonundan kişi başı 582 TL ile 3.211 TL arasında daha az ödeme yapmak hedefiyle işten çıkarma yasaklanarak fiyatsız müsaadeye çevriliyor. Fiyatsız müsaade alan çalışana günde 39 lira 24 kuruş destek verilecek. Özetle personel, kısa çalışma ödeneğinden en az 1.752 TL, en çokça 4.381 TL ödenecekken, fiyatsız müsaade düzenlemesiyle yalnızca 1.170 TL ödenecek. 2.219 TL açlık haddi göz önüne alındığında, 1.170 TL ile bir aileyi açlığa mahkûm etmek büyük bir günahtır.

13. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın kira, elektrik, doğalgaz, su ve internet üzere sabit gider/maliyetlerini oluşturan faturalar için 3 ay vade ile erteleme, 3 ay ahir ise taksitle ödeme imkânı getirilmelidir. Birebir vakitte taban fiyatın altında gelire sahip olan her ailenin su, elektrik, doğalgaz faturaları Çevre Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla devlet tarafından karşılanmalıdır. Elektrik, doğalgaz, su ve internet faturalarını 3 ay müddetliğine öğrenim etmeyen kuruluşların sabit maliyetlerinin karşılanması maksadıyla bu kuruluşlara kısa vadeli getirisiz kredi kullandırılmalıdır.

14. Kuvvet Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yılın 2. çeyreğinde elektrik fiyatlarına artırım yapılmayacağını bildirdi. Lakin bu ehil değildir; elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi gerekirdi. Zira Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 65’i doğalgaz, ithal kömür ve linyit kömür ile üretilmektedir. Elektrik üretiminde kullandığımız kelam konusu bu emtia fiyatlarında, yerküre umumunda %30’lara varan gerileme yaşanmıştır. Elektrik üretiminde girdi maliyetleri düşerken indirim yapılmaması aslında dolaylı artırım yapıldığı manasına gelmektedir.

15. Çeklerin keşidecilerine yahut çekleri ciro edenlere karşı bankalar çekin ödenebilmesi gayesiyle kredi imkânı tanımalı, devlet bu kredinin bir kısmına kefalet karşılığında kefil olmalıdır. Bu yolla firmaların iflasının önlenmesi, piyasada kartopu tesiri ve işsizlik orantılarının daha ziyade artması engellenmiş olacaktır.

16. Ekonomik destek kapsamında kamu bankaları kredi borç ertelemelerini muayyen bir nema karşılığında gerçekleştirmektedir. Fakat vatandaşımızın ve esnafımızın omuzlarındaki yükün daha ziyade artmaması için kamu bankaları kelam konusu kredi borçlarını nemasız yapılandırmalıdır.

17. Mükelleflerin sabit masraflarının azaltılması emeliyle tüm beyannameler üzerinden alınan Damga Vergisi kaldırılmalıdır.

18. Mükellefler, vergi ve SGK ödemelerini yalnızca kamu bankaları üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Mükelleflerin vergi ve SGK ödemelerini kolaylaştırmak gayesiyle tüm bankalar aracılığıyla vergi ve SGK ödeme imkânı sağlanmalıdır.

19. Meskende kal tatbikine destek olmak ve ticari hayatı kolaylaştırmak hedefiyle 2020 yılı sonuna kadar tüm bankalar ve PTT üzerinden yapılan her türlü ödeme, tahsilat, havale ve EFT süreçleri üzerinden rastgele bir fiyat alınmamalıdır.

20. Kaynak garantili yapılan tüm girişimlerde döviz cinsinden yapılan itilaflar TL’ye çevrilerek tasarruf sağlanmalıdır.

Yaşadığımız salgın tecrübesi de bir sefer daha göstermiştir ki tarım, bir memleketin en stratejik gücü ve hayati bölümüdür. Bu sebeple tarım ve hayvancılıkta kendine yeten bir ülkeyi mümkün mertebe sağlamak mecburiyetindeyiz.

Tarım Bakanlığımızın “Üretici üretmezse ithal ederim.” kolaycılığından vazgeçilerek, bilhassa stratejik eserlerde önemli bir planlama ile çiftçimizin üretim imkânları çoğaltılmalı ve çiftçilerimiz acil teşviklerle desteklenmelidir.

Bu çerçevede, besin pahalılığının denetim altına alınması, azık arzı ve tedarik zincirinin düzgün işlemesi maksadıyla;

21. Tarım kesiminde kullanılan tohum, mazot, gübre, ilaç üzere tüm ziraî girdi eserlerinden alınan KDV ve ÖTV nispetleri sıfırlanmalıdır.

21. a. Ziraî üretimde kullanmak kuralıyla çiftçilerimize sıfır getirili 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli kredi imkânı getirilmelidir.

21. b. Besin eserleri üzerinden alınan dolaylı vergi nispetleri 2020 yılı sonuna kadar sıfırlanmalıdır.

21. c. Mevsimlik tarım emekçilerinin barınma ve azık gereksinimleri, emekçilerin sıhhati açısından, devlet tarafından karşılanmalıdır.

22. Acil sürdürülebilir tarım ve azık hareket planı hazırlanmalıdır.

23. Üretici borçları en az üç ay ertelenmeli ve Ziraat Bankası yalnızca çiftçi bankası olmalıdır.

24. Su ve toprak kaynakları koruma sistemi kurulmalı, hedef dışı kullanılması mutlaka önlenmelidir.

25. Bu devirde; ayçiçeği, soya, mısır, pamuk, nohut, fasulye, mercimek üzere bakliyat eserleri (depolanabilir ürünler) ve tıpkı vakitte hayvancılık için vazgeçilmez olan yem bitkileri üretimi yeni destek ve teşvik primleri ile acil aksiyon planına sokulmalıdır.

26. Süt üreticilerinin elde kalan sütlerinin zayi olmaması için süt tozuna çevrilmesinin kanalları ve süt tozu kotası açılmalıdır.

Bu süreçte, tek bir vatandaşımızın dahi geçim ve iaşe düşüncesi çekmemesi için birlikte hareket etmek mecburiyetimiz vardır.

Allah, milletimizi ve tüm insanlığı bu üzere salgın marazlardan koruma eylesin.

Koronavirüs ile uğraş kapsamında Sıhhat Bakanlığımızın yayınlamış olduğu önlemleri tatbikin ehemmiyetini vatandaşlarımıza bir sefer daha hatırlatıyoruz. Bu üzere durumlarda daha net bir formda gözlemlenebildiği üzere, içtimaî medyanın kişileri dehşet ve telaşa sevk etme, yanlış haberlendirme ve yönlendirme tarafındaki tesirinin de ayrıyeten dikkate paha olduğunu belirtmek istiyoruz. Devletimizin yetkili üniteleri ile yazılı ve görsel basınımızı, daha bir dikkat ve ciddiyet çerçevesinde sorumlulukla hareket etmeye; milletimizi de önlemi elden bırakmadan sükûnet ile hanede kalmaya devam etmeye davet ediyoruz. Bu günler illâ ki geçecek; İyive şık günlerin hasretiyle her vatandaşımız, paklık, hijyen, çevre izolasyon ve çevre uzaklık kurallarına riayet ederek, koronavirüsten korunmanın öncelikli ve lüzumlu gereklerini mahalline getirmelidir.

Uygun Parti olarak koronavirüs salgınının öncesinde sürdürdüğümüz yapıcı ve yol gösterici siyaset anlayışımızı memleketimizin içinden geçtiği bu mucize periyotta de büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdüreceğimizi tabir eder; başta sıhhat çalışanlarımız olmak üzere salgında vazife alan tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlıklı günler dileriz