Araştırma:Yurttaşın yüzde 84’ü sokağa çıkma yasağı istiyor

CHP Umumî Yöneticisi Kemal Kılıçdaroğlu’na sistemli olarak sunumu yapılan “Gündemetre Türkiye’nin Gündemi Araştırması” başlıklı sunumun mart ayı sonuçlarına göre Yurttaşların yüzde 54’ü sokağa çıkma yasağını desteklerken, yüzde 30 desteklediğini fakat birtakım çekinceleri olduğunu, yüzde 16 ise sokağa çıkma yasağına külliyen karşı olduğunu tabir etti.

Yöneylem Çevre Araştırmalar Merkezi tarafından 81 bölgede 2 bin 605 kişinin iştirakiyle yapılan çalışmada, tüm yaş ve eğitim öbekleri orantılı bir formda bölge aldı. Cumhur,yet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine nazaran  Salgın önlemleri kapsamında görüntü konferans yoluyla CHP Umum Lider Başdanışmanı Veli Özdemir tarafından gerçekleştirilen sunumda, özetle şu olgular bölge aldı:

Çalışmada iştirakçilere sokağa çıkma yasağı getirilmesini destekleyip desteklemedikleri soruldu. Buna nazaran yurttaşların yüzde 54’ü sokağa çıkma yasağını desteklerken, yüzde 30 desteklediğini ama kimi çekinceleri olduğunu, yüzde 16 ise sokağa çıkma yasağına büsbütün karşı olduğunu söz etti.

“Türkiye’nin çözülmesi gereken acil meseleleri nelerdir” sorusuna verilen karşılıklarda “Koronavirüs salgını” yüzde 46 orantısıyla 1. sırada, “ekonomik buhran sorunu” yüzde 31 nispetiyle 2. sırada, “işsizlik sorunu” ise yüzde 15 nispetiyle üçüncü sırada bölge aldı. “Hayat pahalılığı sorununun” da yüzde 6 orantısıyla 6. sırada mekan almasıyla birlikte ekonomik problemlerin oluşturduğu nispetin yüzde 52’ye çıkarak, Koronavirüs salgınını bile geçmişte bırakmış oldu.

Yurttaşların yüzde 67’si salgın nedeniyle fazladan dezenfektan aldığını söz ederken, yüzde 31’i fazladan azık eserleri, yüzde 48’i ise her zamankinden çokça aklık eseri aldığını bildirdi.