Atatürk’ün salgın marazlarla ilgili konuşmalarının da mahal aldığı 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis Konuşmaları' kitabı raflarda

İnkılâp Kitabevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s konuşmalarını yayıma hazırladı. ‘Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları’ ismiyle hazırlanan kitapta, Atatürk’ün salgın ve bulaşıcı illetlere karşı alınan tedbirler, uğraşla ilgili lafları de konum alıyor.

Kurtuluş Güran tarafından sadeleştirerek yayıma hazırlanan kitapta, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kapalı ve açık oturumlarında yaptığı konuşmalar ve okunan tezkereler birinci kaynaklarından, tahlilsiz olarak bir araya getirildi.

Mustafa Kemal’in 23 Nisan 1920’deki Büyük Millet Meclisi’ndeki açılış konuşmasıyla başlayan ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları’ isimli kitapta, periyodun salgın illetler ile ilgili kısımlarda var.

“Milletimizin toplumsal acılarına deva bulmak hükûmetimizin vazifeleri arasındadır”

1 Mart 1922’de Meclis 1. Devre 3. Toplanma Yılı açılış konuşmasına taraf verilen kitapta Atatürk, “Efendiler, milletimizi tam asayiş halinde yaşatmak, öncelikli emelimiz olduğu üzere, onun sıhhatine itina etmek ve mevcut vasıtalarımız nispetinde toplumsal acılarına deva bulmak da hükûmetimizin vazifeleri arasındadır” diyerek bunu sağlamak için doktor sayısının çoğaltıldığı haberine konum veriliyor.

Bulaşıcı marazların, baş göstermesi durumunda önlemlerle olduğu yanda yok edildiğini vurgulayan Atatürk, “Bulaşıcı marazlara karşı en katî önlem olan aşılar artık tamamıyla memleketimizde üretilmektedir. Üç milyon küsur kişilik çiçek aşısının Sivas’ta üretilmiş olduğunu zikretmek bu bahiste kâfi bir fikir verebilir. Memleketin malaryalı muhitlerinde kâfi ölçüde kinin dağıtıldı. Frengi afetinin yok edilmesi için de mümkün olan meblağ sarf edildi. Toplumsal illetler ile uğraşımızın daha verimli ve daha kapsamlı bir halde yapılması vasıtaları da hazırlanmıştır” halinde sonlandırıyor.

“Çiçek ile lekeli humma salgın formunu almışsa da, vaktiyle alınan önleyici ve kollayıcı önlemlerle önlerine geçilmiştir”

1 Mart 1923’te yaptığı Meclis 1. Devre 4. Toplanma yılı açılışında ise Atatürk, salgın ve bulaşıcı illetlere karşı uğraşta tabiplerin ve sıhhat çalışanlarının kıymetine vurgu yapıyor. Salgın marazların önlenmesi ve yayılmasının sınırlanmasına değerli uğraş sarf edildiğini aktaran Atatürk’ün “Bu türlü marazlardan yalnız çiçek ile lekeli humma birtakım nahiyelerde hudutlu bir salgın hali almak eğilimini göstermişse de, vaktiyle alınan ve devam edilen önleyici ve esirgeyici önlemlerle önlerine geçilmiştir” laflarına mekan veriliyor.

Aşılar hazırlayan Hıfzıssıhha müesseselerinin çalışmalarına devam ettiğini söz eden Atatürk, 1922’de Sivas’ta beş milyon kişilik çiçek aşısı ile 537 kilogram kolera ve 477 kilogram tifo aşıları üretildiğini bildiriyor.

İstanbul ve Sivas’ın akabinde üçüncü Hıfzıssıhha müessesesinin Diyarbakır’da açılmasına ve bu sayede uzak aralıklar kat edilmesinden doğan sakıncaların hafifletilmesine karar verildiğini belirten Atatürk, konuşmasının ahir ise “Salgın marazlar nispetinde mühim ve velev memleketimizde bunlardan daha çokça tahribata sebep olan sıtma, frengi ve verem hakkında da önlemler alınmasından geri durulmuyor” diyerek, salgınlara karşı alınan tedbirler hakkında haberleri aktarıyor.