Bahçeli: Sıhhat durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan’da Meclis’te olması isabetli bir davranış

Milliyetçi Hareket Partisi Umum Lideri Devlet Bahçeli, “TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Evlat Bayramı” binaenaleyh bir bildiri yayımladı. Bahçeli, “Sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan’da Meclis’te olması, yüzüncü yıldönümün sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli bir davranıştır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerle birlikte yürüyen, Türkiye’yi uçuruma çekmek, sokakları karıştırmak için olmadık ve görülmedik provokasyonlara kalkışanların duruş ve seslenişleri bedelsiz, mesnetsiz ve meymenetsizdir.” sözünü kullandı. 

Bahçeli, ” Türk tarihinin müstesna olduğu kadar mühim, müessir olduğu kadar da mümtaz bir yıldönümünü müftehir bir vicdanla karşılasak da müteessir hislerle anıyor ve kutluyoruz. Müteessiriz, zira Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından tam yüz yıl sonra insan ve topluluk sıhhatini vahim raddede tehdit eden bir virüs musibetine karşı topyekûn savaş ve mukabele ediyoruz. Bu kaideler muhtevasında, hem devletimiz hem de bütün yerküre yeni tip Koronavirüs’ün tesir ve tevzi meydanını daraltmak, birebir formda salgının kesif saldırısını durdurmak için adeta teyakkuz halindedir.” niyetini lisana getirdi. 

Bahçeli, “Devlet-millet kenetlenmesiyle, Cumhur İttifakı’nın yüksek karar ve inancıyla bulaşıcı marazın önü kesilmeye, ömrü kısaltılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda çok şükür kayda ve takdire kıymet sonuçlara ulaşılmaktadır. İçinden geçtiğimiz hassas ve kırılgan periyot mucibince, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yüzüncü yaşını coşku seli, heyecan dalgası ve ağır iştirak eşliğinde ifa ve tabir edememenin burukluğu da herkesin malumu, hepimizin ana mevzusudur.” görüşünü savundu. 

Bahçeli, “Yine de gururumuz tarifsizdir. Büyük Millet Meclisi bozkırın orta noktasından geleceğe açılan millet şaheseri, kara bulutların, kahredici buhranların arasından sivrilip pırıl pırıl parlayan bağımsızlık ve demokrasi şahikasıdır.  23 Nisan 1920’de Ankara’nın Ulus semtinin meskûn taş binasında, geçmiş geleceğe bağlanmış, ulusal kader milliyetçi kararla bütünleşmiş, egemenlik emin ve ebedi sahibiyle birleşmiştir.” tabirini kullandı. 

Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti: 

Birinci Meclis aziz Türk milletinin ruh kökünden doğmuş, daha da önceliklisi Ulusal Mücadele’nin sevk ve yönetim merkezi olmuş, kurtuluş ve kuruluş umutlarının meşruiyet ve mefkûre hüviyetiyle bayraklaşmıştır.

Bir Cuma günü, kurbanlar kesilerek, yüksek iştirak eşliğinde ve büyük ümitler bağlanarak Türk milletinin zalimlere teslim olmayacağı, tarih sahnesinden çekilmeyeceği hem asrın idrakine söyletilmiş, hem de yedi düvele ilan edilmiştir.

Birinci Meclis’in muhterem mebusları değişik fikir ve mütalaa mecralarından, farklı farklı çevre ve siyasi muhitlerden doğup gelseler de hepsi vatanseverlik ortak paydasında buluşmuş, düşman önünde hepsinin seda ve sevdası bir ve birebir olmuştur.

Gerçekten Birinci Meclis tarihi özellikleri ihtiva eden vatan ve vicdan vazifesini layüsel formda değil layık-i veçhileyle tarafına getirmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; Ordular kurup yöneten kudretli ve kumandan bir Meclis’tir. Savaşlar kazanan muhkem ve muzaffer bir Meclis’tir. Siyaset üreten, gayeler belirleyen, müzakere ve mutabakatla kanunlar yapan hür ve demokratik bir Meclis’tir. Memleket ve millet davasını her şeyin önünde ve üstünde gören iradeli ve inançlı bir Meclis’tir.

Hiç kuşku yok ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi hem bir asır evvel hem de 15 Temmuz’da işgalcilere direnen, istila emelleri önünde devleşen Gazi bir Meclis’tir. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye’dir, Türk milletinin ta kendisidir.

Kurucu kahramanlar, en yavuz anların vaziyet ve vahametine takılmadan yasallık ve tüzellik arayışından taviz vermemişlerdir.Atılan her adım, alınan her karar, tayin ve tespit edilen her gaye aziz milletimizin irade keyfiyetine dayanmış, temsil kemiyetiyle taçlanmıştır. Gazi Meclis Türk milletinin muazzam bir başarısı, şeameti her seferinde mekanla bir eden şehadet bilincinin emanettir.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hadim ve hakim periyodunun resmen başlamasıyla TBMM daha da güçlenip asli ve temel fonksiyonlarına tam manasıyla odaklanmıştır.

“Kılıçdaroğlu’nun her daveti çürük, her teklifi beyhudedir”

Bu yalın gerçeği göremeyen, görmek istemeyen müflis siyasi tacirlerin yalan ve iftiraları milletimizin sinesinden dönmeye mahkum ve mecburdur. TBMM’nin saygınlığına gölge düşürmek için kuyruğa girenlerin demokrasiden bahsetmesi, fitneye vücut olmaları, bölücü mihraklarla emel birlikteliğine heves etmeleri hazin verici bir çarpıklıktır.

23 Nisan günü Meclis’e geleceğini söyleyen, sonra da başkanların Meclis’te olması için davette bulunan CHP Umum Başkanı’nın kendi işine bakması, uzunluğunu ve haddini aşan tahlil ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir.

Lafta tutuklu ve mahkûm gazetecileri bile aldatan, İnfaz Düzenlemesiyle ilgili kanuna 18 milletvekiliyle red oyu kullanan Kılıçdaroğlu’nun her daveti çürük, her teklifi beyhudedir. Bizim 23 Nisan’da TBMM’nin kişisel oturumuna katılıp katılmamız Kılıçdaroğlu’nun bileceği ve takdir edeceği bir husus değildir. Ondan duyacak ve öğrenecek hiçbir şey de olamayacaktır.

Sıhhat durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan’da Meclis’te olması, yüzüncü yıldönümün sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli bir davranıştır. Devletin memleketi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerle birlikte yürüyen, Türkiye’yi uçuruma çekmek, sokakları karıştırmak için olmadık ve görülmedik provokasyonlara kalkışanların duruş ve seslenişleri bedelsiz, mesnetsiz ve meymenetsizdir.

Meclisimiz devlet kurma ehliyet ve kabiliyetine sahiptir. Meclisimiz kurtuluş yıllarının ulusal aklı, manevi azmi, maşeri ahlakıdır.

 Türkiye Cumhuriyeti bugünkü gelişmişlik seviyesine ulaşmışsa, bunun erdem payesi mensubu olmaktan, çatısı altında hizmet yapmaktan onur duyduğumuz TBMM’nindir. Kaldı ki tam bir asır önce büyük bir inanmışlıkla, gıpta edilecek bir irade eşliğinde ve/fakat harika bir ortamda kurulmuştur.

Bu sayede, ulusal nitelikli muazzam bir diriliş savaşının sahifeleri hem aralanmaya, hem de kaç şehit kanlarıyla, kaç fedakârlıklarla yazılmaya başlanmıştır. Şu ibret verici benzerliğe bakınız ki, yüz yıl evvel vatanımız ve mücavir coğrafyalar dehşet ve kasvet örtüsüyle sarılmış, bu nedenle harika bir sürecin içine hapsolmuşken, bugün de birebir belirtiler görülmektedir.

Bu kere düşman görünmez niteliktedir. Ve hastalık yaymaktadır. Alınmış tesirli önlemlere motamot dikkat ve riayet ederek, toplumsal arayı koruyarak, hanelerimizde huzur içinde bekleyerek, dahası birlik ve beraberlik içinde bu ağır ve sancılı günleri Allah’ın müsaadesiyle bertaraf edeceğiz.

Türk milleti bir asır evvel görünen düşmanlara karşı ayağa kalkmış, artık de görünmez bir düşmana karşı bilenmiş ve harekete çoktan geçmiştir.
Başkaca sevgili evlatlarımızın bayramlarını yürekten kutluyor, her birinin çakmak çakmak parlayan şık gözlerinden öpüyorum.

Bugünlerde hudutlu ve kısıtlı biçimde yaşamaları gerekiyorsa da, daha pek çok bayramı doyasıya ve sevinç içinde kutlayacakları günlerin muhakkak suretle geleceğinden tereddüt ve kuşku duymuyorum. İstikbalimizin garantileri sevgili evlatlarımızı hasretle bağrıma basıyor, bayramlarını kutluyorum.

Manevi ikram ve rahmetiyle müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerife’mizin şimdiden mübarek olmasını, Türk milletine ve Türk-İslam yerküresine hayır, huzur, sükûnet ve dirlik getirmesini niyaz ediyorum.

Ramazan Bayramı’nda kucaklaşma ümidiyle birlikte, salgının en aza çekilerek hayatın sıradana dönmeye başlaması yürekten temennimdir.

Ayrıyeten TBMM’nin Birinci Yöneticisi, Birinci Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Aziz Atatürk’e, Türk milletinin mukaddesat kaynağında bulunan tüm kahramanlarımıza, Birinci Meclis’in fazilet timsali saygıdeğer üyelerine, kanlarıyla toprağa vatan mührü vuran bütün şehitlerimize şükran ve minnet hislerimle Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Evlat Bayramı’mız kutlu olsun diyorum.