Bahçelievler Kaza Ulusal Eğitim Müdüriyeti, Cumhurbaşkanı'nın başlattığı kampanyaya katılan hocaların listesini istedi

Bahçelievler Kaza Ulusal Eğitim Müdüriyeti mektep yöneticilerine bildiri atarak Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına hangi muallimlerin bağış yaptığına dair listenin kendilerine bildirilmesini istedi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine nazaran, bildiride, “Her mektebimiz dekont varsa dekontları, dekont yoksa yapılan yardım ölçüsü, bu bedel arkadaşlar tarafından belirtilmek istenmiyorsa varsayımı bir bedel belirtilerek (1000-1500, 5000-6000 gibi), bildiri atıldıysa ileti adedini belirterek, umum bir geri dönüşe muhtaçlığımız vardır. Hem yukarıya malumat verilecek olup hem de kazada birlikte yürütülen bu çalışma dosyalanacaktır” tabirleri yan aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Yöneticisi Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen haftalarda başlattığı, “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyası başlatmıştı.

Makul meslek öbeklerinden ise farz olarak bağış yapılması istendiği tez edilmiş, lakin yapılan açıklamalarla bu argüman yalanlanmıştı.