BDDK'dan krediler için yeni düzenleme

BDDK’dan krediler için yeni düzenleme gerçekleştirdi. 1 Mayıs 2020’den başlamak üzere haftalık bazda Etkin Rasyosu (AR) hesaplamalarında kullanılan bankaların Etkin Rasyosu formülü yine düzenlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) yapılan açıklamada, Heyetin 18 Nisan 2020 tarihli içtimasında, 18 Nisan 2020 tarihli ve 24049440- 010.99-E.6681 sayılı metnin incelenmesi neticesinde, krediler için kimi kararlar alındığı belirtildi. 

Covid-19 salgını nedeniyle yaşanılan sürecin iktisada, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz tesirinin mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en dinamik formda kullanılmasını sağlamak gayesiyle birtakım düzenlemelere gidildiği tabir edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93’üncü ile 43’üncü hususunun 2. fıkrası uyarınca bankaların, 1 Mayıs 2020’den başlamak üzere haftalık bazda Canlı Rasyosu (AR) hesaplamalarında kullanılan Faal Rasyosu (AR) = Krediler + (Menkul Kıymetler x 0,75 ) + ( TCMB Swap x 0,5 ) / TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,25 ) formülünde; AR’ın behre kısmında taraf verilen ‘Krediler’ kaleminin, takipteki krediler hariç bankaların ferdî ve ticari müşterilere kullandırdıkları krediler meblağının yekununu, ‘Menkul Kıymetler’ kaleminin, bankalarca satın alınan yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş menkul kıymetler ve pay senetleri hariç hususî dal tahvil ve bonoları ile Türkiye Cumhuriyeti kaynağının ihraç ettiği her türlü borçlanma araçları, kira sertifikaları ve Eurobondların yekun bedelini, ‘TCMB Swap’ kaleminin, bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) Swap yoluyla verdikleri yabancı paranın TCMB alış kurundan hesap edilen Türk lirası(TL) cinsinden yekun bedelini tabir etmesine, AR’ın hakta kısmında nokta verilen ‘TL Mevduat’ kaleminin, bankalar mevduatı hariç tüm TL cinsi mevduat/katılım fonu meblağı yekununu, ‘YP Mevduat’ kaleminin, altın ve kıymetli maden hesapları da dahil olmak üzere, bankalarda tutulan yabancı para(YP) cinsinden mevduat/katılım fonu fiyatı yekununu söz etmesine karar verilmiştir.”

Açıklamada, AR’ın her ay sonu itibarıyla, o aya ait aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100’ün, iştirak bankaları için yüzde 80’in altına düşmemesine, Kanunun 148’inci hususunun bir numara fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak karşıtlık oluşturan aşım meblağının, ilgili ay sonu itibarıyla AR kıymeti yüzde 100’ün altında olan bankalar ve yüzde 80’in altında olan iştirak bankaları için, rasyoyu sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 80 seviyesine getirecek hissedeki değişim fiyatı olarak hesaplanmasına karar verildiği bildirildi.