Capital Economics: Türkiye istese bile IMF muahedeye yanaşmayabilir

Koronavirüs salgınının yarattığı kaynak muhtaçlığının nasıl karşılanacağı konusundaki tartışmaya, uluslarararası araştırma kuruluşu Capital Economics de katıldı. “Türkiye IMF’ye başvuracak mı?” başlıklı bir rapor yayınlayan Capital Economics, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vesair seçenekleri tüketmeden IMF’ye başvurmasının beklenmemesi gerektiğini belirtti. Kuruluş, IMF’nin de Türkiye’nin muhtemel müracaatına olumlu karşılık vermesinin kolay olmadığını savundu.
Türkiye’nin kısa vadeli dış finansman muhtaçlığının 170 milyar olduğunu, bu fiyatın gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 22.5’ine karşılık geldiğini belirten Capital Economics, Merkez Bankası’nın rezervlerinin bu yükü karşılamakta çok zayıf olduğunu belirtti. Koronavirüs salgını sonrasında TL’de yaşanan süratli kıymet kaybının döviz borcunun yükünü artırdığına dikkat çeken Capital Economics, buna karşın IMF’ye başvurmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan için siyasi açıdan büyük prestij kaybına yol açacağını savundu. Erdoğan’ın Türkiye’yi IMF’den kurtarmakla sık sık övündüğünü hatırlatan Capital Economics, Ankara’nın başka seçenekleri tüketmeden kuruluşa başvurmayacağı öngörüsünde bulundu.
Capital Economics’e nazaran piyasadaki çalkantıya karşı Ankara’nın başvurabileceği birinci siyaset seçeneği, anapara denetimleri. Iktisat idaresinin Swap süreçlerini kısıtlayarak TL’ye karşı konum alınmasını engellediğini hatırlatan kuruluş, varlık denetimi olarak tanımlanabilecek öteki tedbirlerin de geçtiğimiz devirde alındığını belirtti. Raporda, “Biz bu tedbirlerin tam mealiyle tesirli olacağından kuşkulu olsak da, bunun en öndeki savunma hattı olacağı açık” denildi.

“Türkiye’nin gereksinimi IMF kapasitesini zorlar”
Ankara’nın IMF’ye başvurmaktaki isteksizliğinin yanı sıra IMF’nin de Türkiye’ye kaynak sağlama konusundaki istekliliği ve kapasitesi hakkında soru işaretleri bulunduğunu belirten Capital Economics, “Türkiye’nin dış borcunun büyüklüğü göz önüne alındığında muhtaçlık duyulan IMF kaynağı, Arjantin’e son verilen 57 milyar doların çok üzerine çıkar. Bu da IMF’nin kredi kapasitesini zorlar” denildi. Raporda şu tabirlere mahal verildi:
“IMF Lideri Kristalina Georgieva, kuruluşun yaklaşık 1 trilyon dolarlık kaynağı bulunduğunu açıklamıştı. Fakat pratikte kredi olarak verebileceği fiyat (En azından çabucak verebileceği tutar) bunun çok altında. IMF’nin yeni taahhütler için mevcut kaynağını gösteren İleri Taahhüt Kapasitesi (Forward Commitment Capacity) 270 milyar dolar. Biz, Türkiye ile yapılacak muhtemel bir mutabakatın IMF’nin yekun devlet kredilerinin dörtte üçünü tüketeceğini düşünüyoruz. Bu durum IMF üyeleri arasında telaşa yol açacaktır. Öte yandan Amerika’nın da Türkiye ile arasındaki çalkantılı siyasi münasebetler nedeniyle potansiyel bir muahedeyi veto etmesi olasılıklar arasında.”