Cengiz Holding'ten vergi borcu açıklaması: Vergi denetmeninin raporu günahlıydı

Cengiz Holding, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına yaptığı bağışın akabinde gündeme gelen silinen vergi borcu hakkında açıklamada yaptı. Cengiz Holding, vergi denetmeninin kusurlu rapor sunduğunu, bakanlığın kayıtlarında resmi deliller olduğunu söz eti.

Cengiz Holding’in “Biz Bize Geliriz Türkiyem” kampanyasına  34 milyon liralık bağış yapmasının akabinde silinen 524 milyon liralık vergi borcu tekrar gündeme gelmişti. Bahis kamuyounda reaksiyonla karşılanırken Meclis’ye de ele alınmıştı. Cengiz Holding, tezler hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklama şu biçimde:

“Bazı basın organlarında ve dün TBMM kürsüsünde gündeme getirilen, küme şirketlerimizden Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş’nin vergi borcunun haksız olarak silindiğine ait savlara karşı kamuoyunu aydınlatma gereği doğmuştur: Argümanlara husus hadise, Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş’nin kendi mülkiyetinde bulunan Antalya’daki bir otelin satışından kaynaklanmaktadır. O periyotta yürürlükte bulunan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “5. unsurunun 1. fıkrasının e” bendinde, kurumların en az iki tam yıl müddetle etkinlerinde mahal alan taşınmazları satışından doğan yararların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Mevzuyu denetleyen vergi inceleme elemanı bu kanun ve bu maddeyi görmezden gelerek açıkça kanuna alışılmamış rapor düzenlemiştir. İtirazımız üzerine de Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Encümeni mevzuyu inceleyerek, vergi denetmeninin raporunun yanlışlı olduğunu tespit etmiştir. Bakanlığın kayıtlarında resmi delillerle sabit olduğu üzere hususun özü budur. 

Ortada hukuken mutlaklaşmış ne bir vergi, binaenaleyh da ne de bir vergi borcu vardır. Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş’nin bir kuruşluk vergi borcu da bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan Covid19 salgını ile uğraşta “Biz Bize yeteriz TÜRKİYEM” kampanyasına Cengiz Şirketler Gurubu olarak verdiğimiz güçlü destek nedeniyle, birlik ve beraberliğe en çok gereksinim duyduğumuz bu devranda, bu mevzuyu gündeme getirenlerin hedeflerini kamuoyunun yüksek takdirine bırakıyoruz. Bizler Cengiz Şirketler Gurubu olarak tüm işletmelerimiz ile devletimiz iktisadının hizmetinde tüm imkanlarımız ile de milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”