CHP, Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya yapılan bağışların vergiden düşmemesi için kanun teklifi verdi

CHP, Koronavirüs salgının yol açtığı sosyal ve ekonomik sorunlarla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan kampanyaya yapılan bağışların, gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahından indirilmemesi için kanun teklifi verdi.

Koronavirüs’ün toplumsal sağlığın yanı sıra dünya çapında başta turizm olmak üzere çok sayıda sektörde faaliyetlerin durmasına ya da yavaşlamasına neden olarak ekonomik kayıplara da yol açtığına değinilen kanun teklifinde, çok sayıda iş yerinin kapatıldığı, küçük esnafın olumsuz etkilendiğinden, yaklaşık 250 bin esnafın iş yerini kapadığından bahsedildi.

Gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerce çeşitli yardım faaliyetleri yürütülmeye başlanıldığı hatırlatılan teklifte, “Ancak, gerek tek adam rejiminin gerekse AKP döneminde hemen hemen her alanda uygulanan yanlış ve kötü politikaların yol açtığı ekonomik krizin etkilerini son iki yıldır ağır şekilde hisseden ülkemiz, salgına hazırlıksız yakalanmıştır. İsraf ve lüksün alışkanlık haline geldiği AKP iktidarları döneminde devlet yönetimine hakim olan yandaş kayırmacılığı, rant düşkünlüğü ve yolsuzluklar nedeniyle kamu kaynakları ziyan edilmiş. Devlet mali açıdan sıkıntılı bir dönemi girmiştir.  Salgınla ve yol açtığı sosyal ve ekonomik sorunlarla mücadele için yeterli kaynak bulamayan iktidar çareyi ‘Biz bize yeteriz Türkiyem2 sloganı ile bir bağış kampanyası başlatmakta bulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Başlatılan kampanyaya yapılacak bağışların gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahından indirilmemesi için verilen kanun teklifinin gerekçesinde aynen şu ifadeler yer aldı:

“193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrahından indirilebilmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan KOVİD 19 bağış kampanyasına yapılan bağışlar da vergi matrahından indirilebilecektir.  

Yakın zamanda yaşanan Kızılay üzerinden Ensar Vakfına yapılan bağış skandalı bu hükümlerin iktidara yakın kimi kişi ve kurumlarca vergi kaçırmak için kullanılabildiğini göstermiştir. Diğer yandan toplumsal dayanışmanın en üst seviyede olması gereken böyle bir dönemde söz konusu indirimler dolayısıyla Devletin vergi kaybına uğratılması, bağış kampanyasının amacı ile de bağdaşmaz.

Bu kapsamda, Kanun Teklifi ile Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan KOVİD 19 bağış kampanyasına yapılan bağışların gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesinin önüne geçilerek, toplumsal dayanışmanın en fazla olması gereken bir dönemde devletin uğrayacağı vergi kaybının engellenmesi amaçlanmıştır.

Madde gerekçeleri

MADDE 1- Maddeyle Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan KOVİD 19 bağış kampanyasına yapılan bağışlar hakkında 193 sayılı Kanunun 89. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi hükmünün uygulanmaması ve böylece kampanyaya yapılan bağışlar dolayısıyla devletin uğrayacağı vergi kaybının engellenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Maddeyle Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan KOVİD 19 bağış kampanyasına yapılan bağışlar hakkında 5520 sayılı Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmünün uygulanmaması ve böylece kampanyaya yapılan bağışlar dolayısıyla devletin uğrayacağı vergi kaybının engellenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

Gelir vergisi kanunu ile kurumlar vergisi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 92- Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan KOVİD 19 bağış kampanyasına yapılan bağışlar hakkında bu Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi hükmü uygulanmaz.”

MADDE 2- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan KOVİD 19 bağış kampanyasına yapılan bağışlar hakkında bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanmaz.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


TIKLAYIN – Kılıçdaroğlu: İyilikte yarışmak varken neden iyilik yapmak isteyenleri iyilik yapmaktan men ediyorsunuz?