Covid-19 anketi ismi altında fişleme: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde işçiye siyasi ve diyaneti sorular sordular

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tüm akademik ve idari çalışana gönderdiği bir ankette Covid-19 tesirlerini inceleme bahanesiyle adeta fişleme çalışması yaptı. Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz imzasıyla gönderilen anketin yanıtlarının da mail adresi üzerinden gönderilmesi istendi. Ankette işçiye diyaneti inancı, siyasi görüşü, devlet liderine itimat üzere sorular soruldu.

Anket için gönderilen metinde ise şunlar dendi:

“Covid-19 salgının toplumsal tesirlerini incelemek ve kurum içi plan ve stratejilere cihet vermek hedefiyle hazırlanan anket formunun, tüm akademik ve idari çalışanımız tarafından doldurulması büyük kıymet arz etmektedir. Doldurulan anket formunun pdf formatında taranarak umumî sekreterlik@ibu.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmesi hususunda haberlerinizi ve gereğini rica ederim.”

Diyaneti inanç sorusu

‘Kovid-19 Salgınının Tesirleri Araştırması’ başlıklı ankette sorulan Koronavirüs ile ilgili sorulan soruların yanı sıra inanç ve politik görüş ölçen sorular soruldu. Sorulan sorulardan kimileri şöyle:

■ Covid-19 Allah’ın büyük bir cezasıdır sorusuna ‘evet’ ya da ‘hayır’ karşılığı verilmesi istendi.

■ Şu sorulara ‘çok azaldı, azaldı, kararsızım, arttı, çok arttı’ seçeneklerinden birini işaretlenmesi istendi:

►Bilime itimadım

►Devlete itimadım

►Dini inancım

►Devlet yöneticisine itimadım

►Muhalefet başkanlarına itimadım

►Belediyelere itimadım

■ Politik yelpazenin hangi tarafına daha yakınsınız sorusunda ‘sağ, merkez, sol’ seçeneklerinden birinin seçilmesi istendi.

■ ‘Dini inançlarınız bakımından’ ibaresi konarak şu üç seçenekten birinin seçilmesi istendi:

► İnanıyorum ve diyaneti yükümlülüklerimi bölgesine getiriyorum

► İnanıyorum lakin diyaneti yükümlülüklerimi bölgesine getiremiyorum

► İnanmıyorum ya da kuşkucuyum

“Uygulama durdurulmalı”

Bolu Eğitim Sen Büro Yöneticisi Zehra Kulalı Gezici, BirGün’e bahisle ilgili konuştu. Anketin mail yoluyla gönderilmesinin, anketi dolduranın kimliğinin açık edilmesi manasına geldiğini söyleyen Gezici, anketin çalışanların iş teminatı için tehdit oluşturduğunu, ayrıyeten politik ve diyaneti inançları açık etmesi nedeniyle güvenirliğinin tartışmalı olduğunu söyledi.

Gezici, şu sözleri kullandı:

“Öncelikle, verilen bir elektronik posta adresine anketin gönderilmesi, anketi dolduranın kimliğinin açık edilmesi mealine gelir. Anketi dolduran kişinin kimliğinin biliniyor olması, toplanan datanın güvenilirliği açısından sorun yaratmaktadır. Daha da kıymetlisi, üniversitenin rektör yardımcısı imzası ile gönderilen bir anketin taban ilmî ölçülere dahi uymuyor olmasını vahim olarak değerlendirmekteyiz.”

Gezici, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nü içerik ve sistem olarak taban ilmî kriterlere uymayan bu anketin uygulanmasını durdurmaya çağırıyoruz” dedi.