Cumartesi Anaları, 784. haftada kaybedilen Talat Türkoğlu'nun faillerini sordu

Cumartesi Anaları, Koronavirüs salgını nedeniyle internetten yayınladıkları 784. hafta açıklamasında kaybedilen Talat Türkoğlu‘nun faillerini sordu.

Cumartesi Anaları, Kayıpların akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri aksiyonlarını 784. haftada Covid-19 salgını nedeniyle internetten yayınladı. Kaybedilen Talat Türkoğlu’nun akıbetinin sorulduğu 784. hafta açıklamasını kaybedilen Talat Türkoğlu’nun kardeşi Münibe Türkoğlu Yeprem yayınladığı görüntüde okudu. Açıklama şu formda:

“Talat Türkoğlu’nu istiyoruz, Kayıplarımızı İstiyoruz!

Tüm yerküreyi ölümcül tesiri altına alan  Covid-19 salgını nedeniyle 784. haftamızın basın açıklamasını içtimaî medya hesabımızdan canlı olarak gerçekleştiriyoruz.

Öncelikle devleti, ayrımsız herkesin en az zararla bu süreci atlatmasını sağlama hizmetini noktasına getirmeye çağırıyoruz.

Yürürlükte olan Anayasa’ya göre  Devlet, her fiil ve sürecinde ‘insan haklarına’ müsait hareket etmek zorundadır. Lakin Türkiye’de anayasal gerçeklikle siyasal gerçeklik örtüşüyor. Mevcut siyasal gerçeklik, anayasal haklarımızı yok sayıyor. Gözaltında kaybedilen kişilerimize ve adalete ulaşmamız da engelliyor.

784. haftamızda 24 yıldır süren bir inkar ve cezasızlık evrakı ile kamuoyuna sesleniyoruz.

Sosyalist kimliğiyle bilinen 45 yaşındaki Talat Türkoğlu İstanbul Avcılar’da yaşıyordu. Daha evvel 4 defa gözaltına alınan Talat; ağır azap gördü ve yıllarca hapishanede kaldı.Tahliye sonrasında polis takibinde olan Talat Türkoğlu, 29 Mart 1996 tarihinde validesini ziyaret etmek için Edirne’ye gitti. İstanbul’dan Edirne’deki meskenin kapısına kadar sivil polisler tarafından takip edildiğini  kardeşlerine söyledi. 1 Nisan 1996 tarihinde İstanbul’daki hanesine dönmek üzere yola çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Türkoğlu Ailesi, İnsan Hakları Derneği ve Memleketler arası Af Örgütü, devletin ilgili kurumlarına müracaatlarda bulundu. Soru önergeleriyle husus Meclis’e taşındı. Ama tüm teşebbüsler sonuçsuz kaldı. Resmi makamlar Talat Türkoğlu’nun gözaltına alınmadığını ve nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.

1997 yılında Talat Türkoğlu’nun eşkâl, kullandığı saat, giysi, ayakkabı, cüzdan bilgilerini  ayrıntıları ile veren JİTEM mensubu Kasım Açık; Talat Türkoğlu’nun Edirne yakınlarında bulunan Çadırkent’te polisler, erler ve itirafçılardan oluşan bir ekip tarafından sorgulandığını itiraf etti. Talat Türkoğlu’nun azap ile  öldürülerek cesedinin Meriç Nehri’ne atıldığını söyledi. Hadise konumunun krokisini çizdi. Hadiseye katılanların isimlerini verdi. Tüm bunları detaylı bir biçimde yazılı ve imzalı olarak beyan etti.

Kasım Açık’ın tabiri üzerine Türkoğlu Ailesinin ek bir soruşturma yapılması için savcılığa yaptığı müracaatta dinamik bir soruşturma yürütülmeden kovuşturmaya yan olmadığı kararı verildi.

AİHM’e taşınan davada ise Türkiye, tesirli bir soruşturma yapmadığı ve Talat Türkoğlu’nun yaşama hakkını himayeye yönelik yükümlülüğünü alanına getirmediği gerekçesiyle mahkûm oldu.

AİHM’in Türkiye’yi mahkûm etmesinin akabinde İHD avukatı Gülizar Tuncer, Edirne Savcılığı’na dilekçe ile başvurarak AİHM’in verdiği mahkûmiyet kararı gereği, soruşturmanın derinleştirilerek sürdürülmesi talebinde bulundu. Edirne Savcılığı, kozmik hukuka muhalif bir biçimde zamanaşımı mühletinin dolduğu gerekçesiyle, kovuşturmaya bölge olmadığı kararını verdi. Bu karar üzerine yapılan itiraz başvurusu da reddedildi. Aile 18 Ağustos 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Artık yeter! Bu devletin bir anayasası, yükümlü olduğu memleketler arası bağıtlar var. Artık yeter! Herkesin temel haklarını çiğneyen aksiyonlara karşı faal bir yargı yoluna başvurmaya hakkı var.

Kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı anayasal yargı murakabesi yapmakla görevli  olan Anayasa Mahkemesi’ni, Talat Türkoğlu davasında  cezasızlığa ve inkara son verecek, üniversal ölçütlere müsait bir yargılamanın önünü açacak formda karar vermeye çağırıyoruz.

Biz gözaltında kaybedilen sevdiklerimiz için hakikat ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz. 85  haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz.”