Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı; dost devletlere yardım limiti 20 milyon lira

Dost ya da müttefik devletlere, mutabakat yapılmaksızın verilebilecek mal yahut hizmetlerin limiti 20 milyon TL olarak belirlendi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 3212 sayılı Kanun kapsamında 2020 yılında mutabakat akdedilmeksizin dost yahut müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu yahut kişisel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal yahut hizmetin hibesi, mübadelesi yahut yardım olarak verilmesinde uygulanacak mali limit 20 milyon lira olarak belirlendi.

Verilebilecek mal ve hizmetlerin listesinde beş husus halinde sıralandı:

1 – Dışişleri Bakanlığı’nca elverişli mütalaa verilmesi kuralıyla üçüncü memleketlere devri ittifaklarla sınırlanmayan ‘5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Husus Üreten Sanayi Kuruluşlarının Teftişi Hakkında Kanun’ kapsamında yayınlanan denetime tabi materyal listesinde konum alan materyaller, bunlara ilişkin dokümanlar, yedek kesimler ile arıza tespit danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri.

2 – Bir numara sıra kapsamına girmeyen materyaller ile bunların arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri.

3 – Malumat değişimi sağlayacak sistemlerin kurulması bu sistemlerin arıza tespit danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri.

4 – Vadesi 12 haftayı aşmayan dost ve müttefik devletlere verilecek eğitimler.

5 – Her türlü hava meydanı ve liman hizmetleri.