Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu maske satışı yasağından Sıhhat ve Maliye Bakanlığı muaf mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Nisan’da maske satışının yasak olduğunu duyurmasına karşın Ordu Valiliği’nin Ticaret Vilayet Müdürlüğü’ne gönderdiği metinde “10 ve üzeri işçi çalıştıran ticari işletmelerce muhtaçlık duyulan maske taleplerinin fiyat karşılığında temin edilebileceği” belirtildi. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Payları Kaynak ve Maliye Bakanlı’na ilişkin olmak üzere kurulan, ama idaresi Sıhhat Bakanlığı’nca yürütülen “Uluslararası Sıhhat Hizmetleri A.Ş / USHAŞ”ın, 10 ve üzerinde kişi çalıştıran işletmelere para karşılığında maske sattığı belirlendi.

Ordu Valiliği’nin 78632844-429 sayılı Ticaret Vilayet Müdürlüğü’ne,  vilayetteki esnaf ve ticaret odalarına bildirilmesi emeliyle gönderilen metinde Koronavirüs salgını nedeniyle tıbbi ve hijyenik materyale duyulan talebin arttığı belirtildi. 

Metinde “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda vilayetimizde ticaret maksatlı maske üretimi, tedarik ile market vb. konumlarda fiyatlı maske satışı yasaklanmıştır” denilmesine karşın, 10 ve üzeri işçi çalıştıran ticari işletmelerce muhtaçlık duyulan maske taleplerinin fiyat karşılında temin edilebileceğinin yazılması dikkati çekti. 

Valilik yazısında fiyat karşılığı maskelerin Sıhhat Bakanlığı kuruluşu olan ve merkezi Ankara’da bulunan USHAŞ (Uluslararası Sıhhat Hizmetleri AŞ)’dan temin edileceği belirtildi. 

10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmelerin maske siparişleri için telefon ve şirket internet adresinin de taraf aldığı metinde “Maske üretim ve satışının yasaklanması nedeniyle 10 ve üzeri işçi çalıştıran ticari işletmelerce maske teminine ait bilgilendirmenin İVEDİLİKLE yapılması ve yekun talep sayısının 16.04.2020 tarihi saat 14,00’de kadar Valiliğimize (Ticaret Bölge Müdürlüğüne) bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi. 

T24’ün aradığı USAŞ’tan verilen habere nazaran, kapsama giren işletmelere maske satışı pazartesi gününe kadar sürdü, hafta başından itibaren Devlet Gereç Ofisi devreye girdi.

Bahisle ilgili CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Twitter hesabından şöyle yazdı:

“Maske dağıtımı dağıtımı fiyatsız diyorsunuz. Belediyelerimizin fiyatsız dağıtımını engelliyorsunuz. Pekala bu ne? 50 kuruşluk maskeyi karneye bağlayan, bundan bile yağ çıkarmaya çalışan bir hükümet olarak tarihe geçeceksiniz.”

 USHAŞ şirketi hakkında

 Şirketin kuruluş kanuna nazaran USHAŞ’ın    paylarının tamamı Kaynak ve Maliye Bakanlığına ilişkin.Pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Kaynak ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla, USHAŞ’taki behre sahipliğine bağlı oy, idare, temsil, kontrol üzere hak ve salahiyetler ise Sıhhat Bakanlığı tarafından kullanılıyor. 

USHAŞ’taki hisse sahipliğine bağlı oy, idare, temsil, murakabe üzere hak ve salahiyetler ise Sıhhat Bakanlığı tarafından kullanılıyor.

Şirket 663 sayılı Sıhhat Yerinde Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun Kararında Kararname (KHK) ile kurulmuş.

Şirketin kuruluş kanuna göre USHAŞ’ın yurt içinde ve yurt dışında şirket kurması yahut bir şirkete %50’den ziyade payla ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkili.