Demokrasi İçin Birlik, İmamoğlu ile görüştü: 'Yerel idareler ve örgütlü topluluk itimat vermeyen sisteme alternatif olmalı'

Demokrasi için Birlik (DiB) Uyumu, İstanbul Büyükşehir Belediye Yöneticisi Ekrem İmamoğlu’yla bir görüşme gerçekleştirdi. Covid-19 salgını sürecine ait görüşlerin paylaşıldığı ve birlikte tahlil yollarının konuşulduğu içtimada, DİB, belediyelerin karar süreçlerine halkı katmasının ehemmiyetini vurguladı.

Salgın sonrası ekonomik dertlerin katlanarak artacağı 2021 yılını işaret ederek, büyük değişikliklerin yaşanacağını belirten İmamoğlu da, yeni bir nizam için şimdiden adım atmanın gerekliliğinden laf etti. Belediyenin salgınla uğraş ve çeşitli topluluk örgütleriyle birlikte gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında malumat verdi. Içtima, kalıcı ve mütemadi bir görüş-bilgi alışverişinin sağlanması kararıyla sonuçlandı.

DİB Uyumunu temsilen, Ayşe Fazilet, Ayşegül Devecioğlu, Esen Arslandoğan, Hakan Dilmeç, Levent Hükmî ve Nesteren Davutoğlu’nun paylaştığı görüşler, özetle şöyle:

“Siyasi iktidar tarafından etkisizleştirilmeye ve salahiyetleri sonlandırılmaya çalışılan mahallî idareler, her gün onlarca can alan Covid-19 salgınıyla savaşta, birincil ve hayati ehemmiyete sahip.”

“Son iki günlük sokağa çıkma yasağının da başkaca gösterdiği üzere iktidar, salgının ortaya çıkardığı toplumsal ve ekonomik buhranı yönetemiyor.”

“Salgınla savaşta, hayati tedbirler alınmıyor, süreç şeffaflıktan uzak bir formda işliyor, üstelik bunalım fırsata çevrilerek kentler, doğal sahalar yağmalanıyor.”

“Evde kalamayanların gereksinimleri karşılanarak toplu karantina sağlanması gerekirken, milyonlarca insan kendilerini ve ailelerini riske atarak her gün işe gitmek zorunda kalıyor. Sığınmacılardan, kağıt toplayıcılara, işsizlerden, mesken içi erkek şiddetine maruz kalan hatunlara, topluluğun bir çok kısmı salgını kendi başlarına göğüslemek üzere yalnız bırakılmış durumda.”

“Toplumun salgından korunmak için kendi örgütlenmesini sağlayabileceği, gerçek ve sağlıklı haber alabileceği, fakir bölümlerle, işlerini kaybedenlerle dayanışmanın koordine edileceği, alternatif bir merkeze gereksinim var. Gücünü halktan alan lokal idareler, örgütlü toplulukla birlikte inanç vermeyen ve tökezleyen sisteme alternatif haline gelmeli.”

Bunun yolu ise;

“Yerel karar alıcıların karar süreçlerine topluluğu dahil etmesinden, en ufak ünitelere kadar dokunabilmekten ve örgütlenebilmekten geçiyor.”

“Sendikalar, barolar, meslek örgütleri, sıhhat örgütleri lokal dernekler ve demokratik kitle dayanışma ağlarının, kararlara da katılabileceği kalıcı mekanizmaların süratle inşa edilmesi ve tesirli bir biçimde çalışır hale getirilmesi elzem.”

“Bu mekanizmaların yalnızca salgın sürecinde değil, salgından sonra da karşılaşacağımız yoksulluk, azık bunalımı, işsizlik üzere dertlerin tahlilinde ve toplumsal dayanışmanın sürdürülmesinde işlevsel olacağı açık.”

“Topluma itimat verecek bu ortaklaşma, vakit zaman yapılacak toplu basın açıklamalarıyla görünür hale de getirilmeli.”

“Belediyeler ile topluluğun örgütlü kesitlerinin, Koronavirüs günlerinde yaratacağı birlikte davranma ve karar alma modelleri, demokrasi uğraşı için hayati değer taşıyor.”