Emniyet kıyafet yönetmeliğinde “başörtüsü” değişikliği: “Desensiz başlık” kalktı “başörtüsü” geldi

T24 Ankara

Emniyet mensuplarının kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, “başörtüsü” tanımı ilk kez yönetmeliğe girdi. Yeni yönetmelikte, daha önce başını örtmek isteyen polislerle ilgili yapılan “başlık, desensiz giysi” tanımının yerine, “Başörtüsü” ifadesi kullanıldı. Buna göre, kadın personele, koyu lacivert desensiz, bekçilere ise acı kahve renkte kumaştan yapılan başörtüsü kullanma izni verildi.

“Başını örten”

1 Nisan tarihli yeni yönetmelikte bu ifadeler kaldırıldı. “Kapatan” ifadesinin yerine “örten”, “Başlık” ifadesinin yerine “Başörtüsü” ifadesinin kullanılacağı düzenlendi.

Yönetmelikte, kumaş başörtüsü ise şöyle tarif edildi:

“Başını örten bayan personel için başı örtecek ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz, polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renkte kumaştan yapılır.”