Erdoğan'ın yasa tasarılarını 'onaylattığı' Prof. Dr. İzzet Özgenç: Cumhurbaşkanı hukukla ilgili bilinçli yanlışları önleyebilecek konumda değil

AKP hükûmetlerinin 2005 yılından bu yana, terörle savaş, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza maddelerinin yazılmasında başında durmuş, çalışmış, kanunların yazılmasına öncülük eden, Cumhurbaşkanı ve AKP Umumî Yöneticisi Recep Tayyip Erdoğan‘a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Sayın Cumhurbaşkanı oluşturduğu izlenim itibariyle, her şeye hâkim bir manzara veriyor ise de hukukla ilgili bilinçli yanlışları önleyebilecek konumda değil. Sayın Cumhurbaşkanı’na isim isim ben cürümleri söylediğimde ‘sen yanlış söylüyorsun’ demedi. Lakin cürümlerin düzeltilmesi cihetinde hiçbir aralık alınamadı. Ben yalnızca bu kadarını söyleyeyim.” dedi. 

Karar müellifi Ahmet Taşgetiren Prof. Dr. İzzet Özgenç’in gazetesine verdiği mülakattaki değerli gördüğü noktaları bugünkü bucağına taşıdı.

“Türkiye’de hukuksal cürümler bilinçli yapılıyor”

Özgenç, “Sayın Cumhurbaşkanı ile münasebetim binaenaleyh Türkiye’deki pek çok hukuk meselesiyle ilgilendim. Bu meselelerle 2000’li yılların başı itibariyle ilgilendim. Ayan bir noktaya geldikten sonra bu meselelerin bir kısmının hukuk bilgisizliğinden kaynaklanmadığını, bir kısmının bilinçli yanlışlar olduğunu gördüm. Çok ziyade örnek vermek istemiyorum, bu yanlışlarla ilgili ilgili otoriteleri direkt sahihe haberlendirme biçiminde bir yol takip ettim. Bunlardan bir kısmı ile ilgili muvaffakiyet elde ettim. Açık söylüyorum, bu yanlış bilinçli olarak yapılmış bir yanlıştır. Türkiye’de hukuk meydanında birtakım yanlışların bilinçli olarak yapıldığına şahit oldum.” diye konuştu. 

Özgenç, “İrade ‘Türkiye’de terörle savaş bakımından hukukun gereklerine nazaran hareket edilecektir. Duruşmalara ve cumhuriyet savcılarına müdahale edilmeyecektir. Hukukun doğrultusunda hareket etmeleri istikametinde ne gerekiyorsa yapılacaktır’ dese, bir haftada bu devletteki atmosfer değişir.” sözünü kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’e bir kanun, bir yasa tasarısı getirilmeden evvel kesinlikle bakanlarına “Bunu İzzet Imam gördü mü” diyerek önemsediği lisana getirilir. Özgenç TCK’nın da mimarlarındandır.

Metnin devamı için