Fikret Birinciyiz yazdı: Avukatlar ve barbarlar

Fikret İlkiz*

Vicdan hayatı yaşamaya bedel kılar.

Eflatun ve Aristoteles’e nazaran “Bütün bu tartışmalarda vicdan, insan hayatında akılla birlikte taraf alan, hayatımızı kıymetlendirmek ve yönlendirmekte atbaşı rol oynayan bir öge (…) Örneğin Montaigne (Güven Güzeldere, Psikeart.2013. Sayı 25).

Avukatların vicdanıdır bu kelamlar.  

Avukatlar hayatı gerçek düzgün yaşamasını bilirler. Ömürleri, üründür.

Avukatları işe yaramaz vicdanlarınızla mahkûm etseniz bile; avukatların vicdanları sizleri bile bir gün vicdan sahibi beşerler yapabilecek güçtedir, korkmayın onlardan…

Ahlak dediniz, vicdan dediniz, terbiye dediniz ve bir ara “insan onurunun dokunulmaz olduğuna dair medeniyetimizin ve âlemşümul kabulün bir tezahürü olarak, insan onurunu esas alır; bütün davranışlarında insan hak ve özgürlüklerine münâsib hareket ederler.”  diye yazdınız!

Bu türlü kelamlar verdiniz, güya laflarınızı tutacakmışsınız üzere.

Yargıda karar vericilerin bilakis; avukatlardır asıl, özü kelamı bir kişilikleriyle oldukları üzere görünenler ve göründükleri üzere olanlar…

Avukatlık mesleğinden güç alırız ve bu güçle kelamını tutmayanlara karşı nasıl davranmamız gerekiyorsa o denli davranırız.

Yaratılan adaletsizlikleri açlığın koynunda açlık grevi ile protesto ettiklerini ömürleriyle ortaya koyan meslektaşlarımızın kelamlarını hiçe sayanların kelamlarını biz avukatlar keseriz.

Vefat vicdanları sızlatır, vicdanınız varsa ve adaletiniz buysa…

Vicdansızlıklarınız barbarlıktır. Avukatların vicdanı bazen değil, daima sızlar.

Etik, adalet, vicdan hak hukuk dediğiniz insan haklarına dair tüm bedelleri uçurumların dibine attınız, avukatları hapishaneye.

Avukatlar “uçurumlarda” açan çiçeklerdir.

Avukatlar attığınız hapishanelerde adalet yaratanlardır, kendilerini yargılayanları yargılarlar.

Sizleri tahminen bir gün bağışlayacak lakin asla unutmayacak olan vicdan sahibi avukatlardan korkun.

Korkun; lakin avukatlar zorba değildir. Asıl zorbalardan korkun, zorba kim bilir misiniz?

Zorba (müstebit) kimdir? 

Platon, “zorbayı da alçaklık ve adiliğini en ileri raddesine vardıran, hırs ve ihtiraslarına mağlup, kanun, diyanet ahlak ve adaletten uzak ve bu yüzden de kendisini hem de boyunduruğu altında tuttuğu topluluğu mutsuz kılan kişi” olarak tanımlamıştır (Göze, Ayferi. İÜHFD Başka bası).

Ekmek, iş ve aş derdinde olanlara, emekçilere, adalet ve vicdan derdinde olanlara, yargılanmışlara, müstebit devletin hukuka ve hakka layık görmediklerine, yaşayışı, inanışı ve mütalaaları yüzünden “düşman” bellediklerine, sokaktakilere, fakirlere, aydınlara ve kişilere her kim zorbalık eder, presçi ve keyfi idare uygularsa; yerkürenin her mahallinde insanlar direnme hakkını kullanır.

Avukatlar, haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı direnerek, direnme hakkını öğretenlerdir. 

Avukatlar kişileri barbarlara karşı korur…

24 Ocak 1977 gece saat 10.30’da Madrid’in Atocha Caddesi 55 numarada yapılan emekçi avukatları içtimasına saldıran Franco rejimden kalma faşist artıklar, İspanyol avukatlar Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira’yı öldürdüler.

Katledildikleri binanın duvarında bir levha asılıdır…

 “Onlar bu binada özgürlük için çalıştılar ve onu savundukları için katledildiler. 

Velev bir hükûmetin velev bir devletin, milletin, yerin, etnik kümenin, aşiretin, topluluğun, ailenin, öbeğin ya da bireyin tasarrufu olsun; insanlık tersi bir harekete yol açabilecek, müsaade edebilecek, bunu yasallaştıracak, beğenilen görülebilecek hiçbir özgürlük, hiçbir yasa, hiçbir hususî hukuk yahut kamu hukuku normu, hiçbir mazeret, hiçbir himaye, hiçbir istisna yoktur. Her bireyin, bu türlü bir hareketi açığa çıkarma ve ona, başvurabileceği her türlü formül ve uyandırdığı dayanışma ruhunun yardımıyla müdahale etme hakkı vardır; çünkü bir kişi aleyhine gerçekleştirilmiş de olsa, tek bir barbarlıktan bile etkilenmeyecek hiç kimse yoktur.” Raul Vaneige

1977’de Madrid’de “Atocha Katliamı”nda avukatların katledildiği gün, “24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü” olarak anılıyor.

2012 yılında da Tehlike Altındaki Avukatlar Günü, Türkiye’ye ithaf edilmişti.

2019 yılında 7 yıl aradan sonra “24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü” 2. kere Türkiye’deki avukatlara ithaf edildi.

Yerkürenin bütün barbarlarına karşı tüm devirler ve 5 Nisan günü avukatlarındır.


*Bu yazı 6 Nisan 2020 tarihinde bianet’te yayınlanmıştır