Galata Kulesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınması için açılan dava durduruldu

İstanbul 7. Yönetim Duruşması, Beyzade Kaymakamlığı ve Vakıflar Umumî Müdürlüğü’nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Galata Kulesi’ni boşaltması istemiyle açtığı davayı durdurdu. Duruşma kararın verilebilmesi için tarafların ellerindeki tüm evrak ve haberleri duruşmaya göndermesini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beyzade Kaymakamlığı ve Vakıflar Umum Müdürlüğü’nün Galata Kulesi’nin işletmesinin boşaltılması için yaptığı başvuraya yaptığı itiraz sonuçlandı.

Cumhuriyet’ten İlayda Kaya’nın haberine göre, yürütmeyi durdurma kararı verilen İstanbul 7. Yönetim Duruşması kararında “Uyuşmazlığın tahlili ve davacıların istemi hakkında karar verilebilmesi için; Davalı Yönetimlerden; Dava konusu sürecin türel münasebetinin açıklanarak, süreç dayanağını oluşturan tüm haber ve dokümanları içeren süreç evrakının onaylı ve okunaklı bir örneğinin Mahkememize gönderilmesinin istenilmesine, Davanın durumu ile tahliye kararı niteliğindeki uyuşmazlığın hukuksal durumu dikkate alınarak, ayrıyeten sürecin uygulanması halinde verilecek kararın tesiri tükenecek olduğundan, davacının yürütmenin durdurulması isteme karar oy birliği ile karar verildi” denildi.

Beyzade Kaymakamlığı ve Vakıflar Umumi Müdürlüğü’nün savunması alındıktan sonra tekrar bir karar verileceği kaydedilen kararda 7 günlük itiraz mühletinin olduğu kaydedildi. 

“Karşı tarafın savunması bekleniyor”

İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez de ,”Tedbir kararı devam ederken tahliye yazısı yazılmıştı. Bizde yürütmenin durdurulmasını istedik ve duruşma de karşı tarafın savunmasının alınıp yeni bir karar alıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Böylelikle 14 Nisan’da Galata Kulesi’ni tahliye edilmesi kararı durduruldu” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport’tan Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan bir kültür yolu planladıklarını ve ismini “Beyoğlu Kültür Yolu” koyduklarını açıklamış, Kule işletmesinin de kontrat mühleti dolan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak yeni tefviz yapılacağını söylemişti.