Gelecek Partisi, yeni infaz düzenlemesine 7 hususla itiraz etti

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu‘nun umumî başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi, TBMM Adalet Encümeni’nde kabul edilen infaz yasası teklifiyle ilgili yedi itirazını açıkladı. Teklifin; TBMM dışı partiler, sivil topluluk kuruluşları ve kamuoyuyla paylaşılmadan hazırlandığını belirten Gelecek Partisi, muvakkat düzenleme alanına İnfaz Kanunu’nda esaslı değişiklik önerdi.

Gelecek Partisi Adalet Siyasetleri İzleme Heyeti, Meclis Adalet Encümeni’nde kabul edilen infaz teklifiyle ilgili yedi itirazını açıkladı.

“Yasa teklifinin toplulukla paylaşılmamış olması ve topluluğun içeriğini bilmediği ve gereğince tartışamadığı bir kanun yapma sürecini gerçek bulmuyoruz” görüşünün altı çizildi ve yedi başka başlıkta itirazlar lisana getirildi:

TBMM dışı partiler ve STK’lar sürece dahil edilmedi

Yasa teklifinin toplulukla paylaşılmamış olması ve topluluğun içeriğini bilmediği ve gereğince tartışamadığı bir kanun yapma sürecini akıllıca bulmuyoruz. TBMM içinde ve dışındaki partiler, sivil topluluk örgütleri ve baroların sürece dahil edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu kanun Koronavirüs için mi çıkarıldı, yoksa af mı?

Kanunun çıkarılma münasebeti netlik kazanmış değildir. Bu kanun Koronavirüs sebebi ile mi çıkarılmaktadır yoksa bir ‘af’ olarak mı? Yapılmak istenen iyileştirmelere katılmakla birlikte virüsün yayılmasına karşı tutuklu ve mahkûmların can güvenliğinin sağlanması bir numara öncelikli sorun olarak ele alınması gerekirken, üzerinde yerinde çalışma yapılmamış, kamuoyu, siyasi partiler ve ilgili STK’ların görüşlerine başvurulmadan hazırlanmış bir infaz kanunu değişikliği yeni sorunlara neden olabilir.

Tevellüt yapan hatunların cezası 6 yıl ertelenmeli

Yaşlı, engelli, evlat, hatun ve hastaların eşitlik prensibi çerçevesinde kıymetlendirilmesi ve adli-siyasi ayrımına gidilmemesi gerekmektedir. Yeni veladet yapan bayanların cezası 6 ay konumuna 1 yıl 6 ay ertelenebilecek olması ehil değildir.

0-6 yaş gurubu evlatların sağlıklı bir formda gelişmelerini temin edebilmek için güzel hal koşulu aranmaksızın evlat sahibi olan bayan hükümlü ve tutukluların cezaları da kabahatler bakımından hiçbir ayrım gözetilmeksizin 6 yıla kadar ertelenebilmelidir.

Tutuklu yargılama devri bitmeli

Ceza ve tutuklu konutlarının kapasitesinin üzerinde dolu olduğu ve infaz kanununda affı çağrıştıran bir düzenleme yapıldığı bir durumda, yargılamaların mecburî olmadıkça tutuksuz yapılması hem ceza yordam yasası, hem adil yargılanma hakkı ve hem de cezaevlerindeki kişisi ömür koşullarının güzelleştirilmesi bakımından son radde kıymetlidir.

Devlete karşı işlenen günahlarda kriter cebir ve şiddet olmalı

Son yıllarda maatteessüf terör tarifi hem siyaset hem de yargı makamları tarafından ceza hukukunun umumî unsurlarına karşıt olacak halde genişletilmiştir.

Hukuk arkaya yanlışsız işletilmiş ve geçmişte kabahat sayılmayan fiiller yüzünden bireyler silahlı terör örgütü üyesi ya da sempatizanı sayılarak tutuklanmış yahut mahkûm edilmişlerdir. İlkesel olarak, ‘Devlet, şahıslara karşı işlenen cürümleri affedemez’ yaklaşımı mahallindedir. Lakin devlete karşı işlenen hatalarda kriter; ‘irtibat ve iltisak’ değil ‘cebir ve şiddet’ olmalıdır.

Cezaevlerinin kaideleri güzelleştirilmeli

Cezaevlerinin kaideleri minimum insan onuruna yakışır standartlarda olmalıdır. Sıhhat önlemleri artırılmalı, karantina ismi altında istiflemeye sebep olunmamalıdır. Eldiven, maske, dezenfektan vb. gereksinim hususları kolay ulaşılabilir ve fiyatsız olmalıdır. Hasta mahpusların sevk süreçleri hızlandırılmalı; kronik hastalar öncelikli olarak ve ivedilikle tahliye edilmelidir.

Yeni infaz sistemi gerekli

İnfaz Kanunu’nu teklif edildiği üzere bir sefer daha kısmen değiştirmek; tekraren değişikliğe uğrayarak, insicamı ve bütünlüğü bozulmuş, tekli bir infaz rejimi olmaktan çıkmış infaz sistemimizi çok daha karmaşık hale getirecektir. Virüs salgını ve tutuklu ve hükümlülerin can güvenliği tasası ve baskısı olmaksızın yeni bir ceza infaz sistemi memleketimiz için son aşama değerli ve acil gereksinimdir.