Güzel Parti Sözcüsü'nden hükûmete: 'Evde Kal' tabelası karın doyurmuyor, erteleme yetmez vatandaşa direkt yardım yapın

Yeterli Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında vatandaşlara ‘evde kal’ davetleri yapılırken ekonomik olarak da destek olunması gerektiğini belirtti. Ağıralioğlu, borçların sırf ötelendiğinin altını çizen Ağıralioğlu hükûmete vatandaşlara direkt yardım yapması için davette bulundu. 

Ağıralioğlu, parti umumî merkezinde düzenlediği basın içtimasında gündemi kıymetlendirdi. Açıklamasına koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaşları ve ailelerini anarak başlayan Ağıralioğlu “1518 vefatımız var biliyorsunuz. Bizden çok daha berbat koşullarda çok daha çokça ölümlerin olduğu memleketlerle mukayese edilince bu sayıyı az bulanlara hatırlatmakta yarar görüyoruz ki bu vefat edenlerin aileleri, vefat edenlerin sevenleri, arkadaşları, dostları onları uğurlayamadığı ağır bir periyodun içinden geçiyoruz. Bu 1518 vefatımızın sevdikleri cenazelerine gidemedi, mezarlarında dua okuyamadı” dedi.

Ağıralioğlu, “Yaşanan bu bunalım, hem devletlerin güç ve kapasitelerinin hem de insanlığın ve milletlerin birlik ve beraberlik hislerinin kavi bir test ile karşı zıdda kalması mealine gelmektedir. Başkaca çok yakın bir gelecekte ortaya çıkacak sosyoekonomik sonuçlar için de hazırlıklı olunması gerektiği aşikârdır. Görebildiğimiz kadarıyla çevre ve iktisadî bir tufan geliyor! Salgının neticeleri, memleketimizin kronik sorunları olan işsizliğin ve yoksulluğun artmasından, gelir dağılımının daha da bozulmasına, hususî bölümün, malî istikrarın ve çevre güvenlik sisteminin olumsuz etkilenmesine kadar önemli toplumsal sonuçlar doğuracaktır. Bu ekonomik meseleleri aşabilmek için kaynakların aktif ve verimli kullanılması ile birlikte; israfa, yolsuzluğa ve savurganlığa da bir nihayet verilmesi gerektiği muhakkaktır.” diye konuştu. 

Ağıralioğlu, “İstatistiklere yansıyan ve yalnızca rakam olarak algılanan hasta ve irtihal sayılarının, işsizlik orantılarının ve ekonomik olguların arkasında kişilerimizin hayatlarının konum aldığı gerçeğini hiç hatırdan çıkarmayacak ‘akıl, feraset ve cüret sahibi’ bir siyasi iradeye bugün her zamankinden daha çok muhtacız. Biz, sürecin başından itibaren bu süreci mümkün olan en az hasarla atlatabilmemiz için tekliflerimizi, tespitlerimizi, kanaatlerimizi, eklerimizi ve yapıcı tenkitlerimizi kamuoyu ile paylaştık ve paylaşmaya da devam ediyoruz.” mülahazasını lisana getirdi. 

Ağıralioğlu, “Bir hakkı teslim edelim. Bugüne kadar sahih ve şeffaf bir çalışma metodu ile başarılı bir uğraş sergileyen Sıhhat Bakanlığımızın bütün çalışanını Sıhhat Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın şahsında tebrik ediyoruz. Bütün menfi rakamlara ve duruma karşın, sıhhat ordumuzun topluluğa inanç veren duruş ve çabasını görüyoruz. Fedakârca uğraş eden bütün sıhhat çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz. Tıpkı ciddiyetin ve kamuoyunu sahih ve şeffaf bir halde haberlendirme hassasiyetinin de motamot devam etmesini temenni ediyoruz.” görüşünü savundu. 

Ağıralioğlu, “Daha önce de tabir ettiğimiz üzere insanımıza ‘evde kal,’ demenin devlet başkanlarına yüklediği bir mesuliyet vardır. ‘Evde kal tabelası’ karın doyurmuyor, faturaları ödemiyor, kiraları karşılamıyor. Bu hafta sonu da ilan edilecek olan 2 günlük sokağa çıkma yasağının güya 2 günlük sokağa çıkma yasağı bittikten sonra virüs yayılmayacakmış hissiyatı oluşturduğu için yasak biter bitmez havaların sıcaklığını bahane ederek sokaklara dökülen binlerce kişiye şahit oluyoruz. Bu sıkıntıda ciddiyeti, gösterilmesi gereken disiplini en ziyade temsil edenin devlet olması gerekiyor. Hükûmetin attığı birtakım adımları yanlışsız ve tarafında bulmakla birlikte, kesin olarak ehliyetsiz ve eksik olduğunu da bütün samimiyetimizle söz edelim.” sözünü kullandı.

“Erdoğan’ı herkesin Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz”

Ağıralioğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın moral motivasyonu olsun diye 10’ar metre arayla kıldığı namaz üzere bir uğraş algoritmasına muhtaçlığımız yok. Bu savaşta namazları omuz omuza kılamıyor olabiliriz. Lakin mücadeleyi omuz omuza yapacağız. Binaenaleyh yalnızca AK Parti’nin belediyelerinin değil yalnızca Partili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin değil, herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir hissiyatın bir devlet diyetinin ihtiyacındayız. Bugün Ak Parti’yi ve AK Parti’nin Umumi Yöneticisi ağırlıkla değil Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı herkesin Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz.” dedi. 

Ağıralioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Maskelerin fiyatsız olarak halka dağıtılması gerçek bir karardır. Lakin bu kararı veren devletin herkesin maske gereksinimini görecek ve herkesin muhtaçlık duyduğu anda istediği kadar maskeye ulaşabilmesini imkân verecektir. Bu türlü bir tertip kabiliyetiniz yoksa belediyelere ayrıştırarak kendinize yakın STK’ları itibarlı hale getirip sizden olmayan STK’ları sahası dışına itmeye çalışarak bu işleri heves ederseniz.

Karşı zıdda kalacağınız şey şudur eczanelerden alabilirsiniz, evvel biz satacağız dersiniz sonra satmaktan vazgeçtik, sonra eczaneden kendileri alsın, sonra PTT ile yollayacağız dersiniz, sonra ortaya çıkar ki maskeleri bile akıllıca dürüst vatandaşına ulaştıramayan bir devlet acizliğine mevzu olursunuz.

Bu işin tahlili kolaydır soğan fiyatlarını denetim etmek için nasıl ki marketlere vaktinde müdahale ettiniz. Siz fiyatı tanım edersiniz maskenin fiyatı sabit olur. Görünür bir makul fiyattan gereksinimi halinde maskeyi alabilmeli ulaşabilmelidir. Üzerine çıkanın devlet canına okumalıdır. Artık eczaneleri de risk kümesine sokuyorsunuz.

“İhtiyat akçesi için bas bas bağırmıştık”

Bu türlü devranda gereksinimimiz olan Merkez Bankası’nda bir İhtiyat akçesi vardı. İyiParti olarak bas bas bağırdık; bu çetin vakitlerin parasıdır, bu paraya dokunulmasın diye. O paraların yekunu herhalde bu 3-4 aylık en sıkıntı devrimizin gereksinimlerini görmek için bizim muhtaçlık duyacağımız büyük bir bütçenin kaynağı idi. Artık o kaynaklarına rahatlıkla ulaşamıyor olmamızdan kaynaklanan bir motivasyonu Tekalif-i Ulusala hissiyatı ile paylaşmaya çalışıyoruz. Doğal ki paylaşacağız bu netameli süreci atlatacağız lakin kamuoyu da bilsin, milletimiz bilsin, hükümetimizin idarecilerde bilsin; kurt kışı geçirirmiş lakin yediği ayazı unutmazmış. Biz bugünlere geçiririz ancak bugünlere bu türlü hazırlıksız yakalanmamızın hesabını sorarız.

“Kızılay nerede!”

Evvela, Kızılay nerede diye sual ederek başlayalım! Milletimizin bu türlü güç bir devrinde daha canlı bir formda alanda olması gereken Kızılay nerede? Kızılay’ı her tarafa kavuşabilen hüviyetiyle meydanda neden daha ziyade göremiyoruz? Kızılay, bugünlerde kendi imkânlarını zorlamayacaksa bu hudutları ne devir zorlayacak?

Türkiye’de kamu ve hususî işgücüne ödenen aylık fiyat yekun 190 milyar TL iken, Cumhurbaşkanlığı kampanyasında toplanan 1 milyar 632 milyon TL’nin hangi yaraya merhem olmasını umuyorsunuz? Saf dışı bırakmak bölgesine, parti ayırmaksızın, bütün belediyeleri ve tüm STK’ları tek yumruk hâline getirmek için neyi bekliyorsunuz? Belediyelerin kampanyalarına yapılan müdahale çok gereksiz bir yanlış idi. Bu küsurda inat ve ısrara devam etmenizin toplumsal birliğimize açtığı tahribatı görmüyor musunuz? Siyasetin lisanı bu türlü bir devranda bile birliğe ve beraberliğe cümle kuramayacaksa biz başımıza ne gelince “bir millet” olacağız?

Kanal İstanbul üzere kaynaklarımızı israf eden, Salda Gölü üzere (her ne kadar kamyonlara ve ilgililere müeyyide uygulanmış olsa da) vicdanlarımızı kanatan, ne bölgesi ne de vakti olan bu üzere faaliyetlerden –insanlarımızın konutunda tenceresinin sıkıntı kaynadığı- bu süreçte virüsten kaçar üzere kaçmak lâzımdır!

Hükûmetin birtakım önlemleri almakta gecikmesinin ve palyatif önlemlerle bunalımı ötelemek istemesinin hem içtimaî hem iktisadî bedelleri olmaktadır. Ekonomik olarak yalnızca erteleme yapmak yetmez. Direkt desteklerle ve önlem paketleriyle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak lazımdır. Hükûmetin aldığı ekonomik ve idari önlemler, virüs salgınının ağır bir halde etkilediği vatandaşlarımızın ve meslek öbeklerinin hayati önceliklerini karşılamaktan, maatteessüf oldukça uzaktır. Ağır ekonomik tahribatın vurduğu ailelerimizin durumunu bütün açıklığıyla hepimizin görmesi lazımdır.

Memleketimizin her sorunu acil olmakla birlikte, bu süreçte sıhhat, iktisat ve tarım bizim için hayati ehemmiyettedir. Ortak akılla ve 83 milyon Türk Milleti olarak bu badireyi atlatacağımıza olan inancımız tamdır.

İyiParti olarak daha önce teklif ettiğimiz önlemlerin bir kısmı hayata geçirilmiştir. Lâkin ekonomik ve toplumsal bunalım bütün yakıcılığıyla hâlâ devam etmektedir. Buradan hareketle;

1. Maskenin devlet eliyle fiyatsız dağıtılması akıllıca bir karardır.

2. Eti Maden’in üreteceği borlu “Borel” marka dezenfektan vatandaşlarımıza fiyatsız dağıtılmalıdır. Vatandaşlarımızın devlete itimadı açısından bu husus elzemdir. Sayın Cumhurbaşkanı bu mevzuda inisiyatif alarak ilgili kurumlara istikamet vermelidir.

3. Umumi Liderimizin da teklif ettiği üzere, virüse yakalanıp hayatını kaybeden sıhhat çalışanlarımıza sıhhat şehidi unvanı verilmelidir.

4. Sıhhat Bakanlığımız süreci başından itibaren yürüttüğü üzere “şeffaflık” ile yürütmekten asla vazgeçmemelidir. Vatandaşlarımızın itimat ve itimat duygusu için bu çok ehemmiyetli bir durumdur.

5. Hastanelerin yoğunluğu ve bulaşma riski dikkate alındığında, tetkik numunelerinin hanelerden alınması ve herkesin “teşhis koyuluncaya” kadar meskende karantinada tutulması derhal gündeme alınmalıdır. Süratli tanı kitleri ile Hanede Sıhhat Hizmetleri bu işi yapabilir. Aslında Hanede Sıhhat hizmetlerinin hasta portföyü çoğunlukla risk kümesindeki hastalardan oluşmaktadır. İsabetli, kolay ve yararlı bir çalışma olur. Başkaca hastanelere beklenen hasta yığılmaları da büyük orantıda engellenmiş olur. Meskende Sıhhat Hizmetleri ünitelerinin bu süreçte daha canlı ve fonksiyonel kullanılması gerekmektedir. Mobil ekiplerin belli noktalarda tarama yapmaları neticesinde, aciliyeti olan hastaların hastanelere sevki sağlanacaktır.

Yeniden 1. Basamak Topluluk Sıhhati Merkezleri, ekipman eksiklikleri giderilerek, bu süreçte daha canlı olarak kullanılmalıdır

6. Hastanelerden gelen balık istifi imajlar memleketimize yakışmamaktadır. Hastane önlerine sahra çadırları da kurmak dâhil, ön tanı ve belirtisi olan hastaların –Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı gibi- büyük sahra çadırları üzere çadırlarda karşılanarak acil servislere girmeleri engellenmeli, birinci müdahale ve tanı katiyetle burada olmalıdır.

7. Sıhhat ekipmanları eksikliği bir an önce bütün hastanelerimizi kapsayacak formda giderilmelidir. Toplumsal medya dezenformasyonunun önüne geçecek olan iş, “MASKE, GÖZLÜK, ELDİVEN, ÖNLÜK” üzere bütün materyalleri sıhhat çalışanımıza eksiksiz tedarikiyle mümkündür.

8. Her kentin nüfus ortalamasına nazaran pak bir hastane bırakılmalı ve sıradan hastalar Covid-19’un olduğu noktalara gitmemeli. Şu an her hastane koronavirüs vakalarına bakıyor ve tüm hastanelerimiz maatteessüf enfekte olmuş vaziyettedir.

9. “Hastanede çalışan herkes sağlıkçıdır!” Bu vesileyle en önde riskle yüzleşen, idari ve yardımcı işçi ile arilik, güvenlik ve sekreterlik hizmetleri üzere mütemadi personel statüsündeki çalışanlar dâhil, bütün sıhhat çalışanları da güzelleştirme ve ikramiyelerden faydalanmalıdır.

10. Denklik bekleyen hekimlerin yeterlik (sınav vb.) süreçleri hızlandırılarak derhal hizmete başlamaları sağlanmalıdır.

ugün 28 milyonluk istihdamın en az 7 milyonu fiyatsız olurda, 250 bin iş tarafı de kapatılmış durumdadır. Açıklanan ekonomik kalkan paketinin, piyasanın muhtaçlığı olan likiditeyi sağlamaktan çok uzak ve yalnızca dertlerin bir kısmını ötelemekten ibaret olduğu görülmüştür.

İvedilikle şu önlemlerin alınmasında yarar görüyoruz;

11. Şu ana kadar hükûmetin açıkladığı destek paketinin büyüklüğü GSMH’nin %3’ü civarında iken diğer memleketlerde bu periyotta ekonomik desteklerin ulusal gelire nispeti %15’i aşmış durumdadır. TCMB para basarak buhranla uğraşa destek veriyor. Gelgelelim içinde bulunduğumuz buhrandan yalnızca para basarak çıkmamız pek mümkün görünmüyor. Zira Merkez Bankası son üç yılda 50 milyar TL’den çokça para basmış durumda ve kaynakta para olmadığından ötürü para basmaya da devam ediyor. Bastığı parayı kaynağa veriyor, kaynak bununla gereken ödemeleri yapıyor; akabinde pahalılığı murakabe altında tutmak ve paraların piyasada dövize gidip kuru yükseltme riskini azaltmak maksadıyla bastığı paranın bir kısmını döviz satarak piyasadan geri topluyor. Bu prosedür kısa vadede kamu finansman muhtaçlığını muayyen ölçüde gidermiş olsa da orta ve uzun vadede bu durumun sürdürülebilirliği güç görünüyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte tüm yerküre ekonomik buhranla karşı zıdda kalmıştır. Şimdiden salgın sonrası oluşabilecek olumsuz ekonomik tesirlere karşı evvelce öngörülebilir tedbirlerin alınması, memleketimizin bu süreçten mümkün olan en az hasarla çıkabilmesi ve bu süreçte toplanan yardım ve bağışların şeffaf ve verimli bir halde gereksinim sahiplerine ulaştırılması gayesiyle Iktisat Bilim Heyeti kurulmalıdır.

12. Beğenilmeyen günler için oluşturulan işsizlik fonundan yararlanma koşulları esnetilerek, fon, işsizlere yapılacak maaş ödemelerinin yanı sıra işte kalma fonu olarak da kullanılmalıdır. Emekçi çıkarmak zorunda kalan patronun personel çıkarmamak kuralıyla çalışanlarının maaşlarını ödemek üzere birkaç ay yararlandırılması sağlanmalıdır. Bugün buna misal adımlar atılsa da pratiklerde çalışana tuzak kurulduğu görülüyor. Makûs günler için çalışanın yararından kesilerek, oluşturulan işsizlik fonundan kişi başı 582 TL ile 3.211 TL arasında daha az ödeme yapmak emeliyle işten çıkarma yasaklanarak fiyatsız müsaadeye çevriliyor. Fiyatsız müsaade alan çalışana günde 39 lira 24 kuruş destek verilecek. Özetle personel, kısa çalışma ödeneğinden en az 1.752 TL, en ziyade 4.381 TL ödenecekken, fiyatsız müsaade düzenlemesiyle yalnızca 1.170 TL ödenecek. 2.219 TL açlık hududu göz önüne alındığında, 1.170 TL ile bir aileyi açlığa mahkûm etmek büyük bir günahtır.

13. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın kira, elektrik, doğalgaz, su ve internet üzere sabit gider/maliyetlerini oluşturan faturalar için 3 ay mühlet ile erteleme, 3 ay ahir ise taksitle ödeme imkânı getirilmelidir. Birebir vakitte taban ecrin altında gelire sahip olan her ailenin su, elektrik, doğalgaz faturaları Toplumsal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla devlet tarafından karşılanmalıdır. Elektrik, doğalgaz, su ve internet faturalarını 3 ay müddetliğine öğrenim etmeyen kuruluşların sabit maliyetlerinin karşılanması maksadıyla bu kuruluşlara kısa vadeli getirisiz kredi kullandırılmalıdır.

14. Kuvvet Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yılın 2. çeyreğinde elektrik fiyatlarına artırım yapılmayacağını bildirdi. Gelgelelim bu kâfi değildir; elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi gerekirdi. Zira Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 65’i doğalgaz, ithal kömür ve linyit kömür ile üretilmektedir. Elektrik üretiminde kullandığımız kelam konusu bu emtia fiyatlarında, yerküre umumunda %30’lara varan gerileme yaşanmıştır. Elektrik üretiminde girdi maliyetleri düşerken indirim yapılmaması aslında dolaylı artırım yapıldığı manasına gelmektedir.

15. Çeklerin keşidecilerine yahut çekleri ciro edenlere karşı bankalar çekin ödenebilmesi emeliyle kredi imkânı tanımalı, devlet bu kredinin bir kısmına kefalet karşılığında kefil olmalıdır. Bu yolla firmaların iflasının önlenmesi, piyasada kartopu tesiri ve işsizlik nispetlerinin daha ziyade artması engellenmiş olacaktır.

16. Ekonomik destek kapsamında kamu bankaları kredi borç ertelemelerini makul bir nema karşılığında gerçekleştirmektedir. Lakin vatandaşımızın ve esnafımızın omuzlarındaki yükün daha çokça artmaması için kamu bankaları kelam konusu kredi borçlarını getirisiz yapılandırmalıdır.

17. Mükelleflerin sabit masraflarının azaltılması maksadıyla tüm beyannameler üzerinden alınan Damga Vergisi kaldırılmalıdır.

18. Mükellefler, vergi ve SGK ödemelerini yalnızca kamu bankaları üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Mükelleflerin vergi ve SGK ödemelerini kolaylaştırmak gayesiyle tüm bankalar aracılığıyla vergi ve SGK ödeme imkânı sağlanmalıdır.

19. Hanede kal pratiğine destek olmak ve ticari hayatı kolaylaştırmak hedefiyle 2020 yılı sonuna kadar tüm bankalar ve PTT üzerinden yapılan her türlü ödeme, tahsilat, havale ve EFT süreçleri üzerinden rastgele bir fiyat alınmamalıdır.

20. Kaynak garantili yapılan tüm girişimlerde döviz cinsinden yapılan itilaflar TL’ye çevrilerek tasarruf sağlanmalıdır.

Yaşadığımız salgın tecrübesi de bir sefer daha göstermiştir ki tarım, bir memleketin en stratejik gücü ve hayati koludur. Bu sebeple tarım ve hayvancılıkta kendine yeten bir ülkeyi mümkün mertebe sağlamak mecburiyetindeyiz.

Tarım Bakanlığımızın “Üretici üretmezse ithal ederim.” kolaycılığından vazgeçilerek, bilhassa stratejik eserlerde önemli bir planlama ile çiftçimizin üretim imkânları çoğaltılmalı ve çiftçilerimiz acil teşviklerle desteklenmelidir.

Bu çerçevede, azık pahalılığının denetim altına alınması, besin arzı ve tedarik zincirinin düzgün işlemesi gayesiyle;

21. Tarım dalında kullanılan tohum, mazot, gübre, ilaç üzere tüm ziraî girdi eserlerinden alınan KDV ve ÖTV nispetleri sıfırlanmalıdır.

21. a. Ziraî üretimde kullanmak kuralıyla çiftçilerimize sıfır getirili 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli kredi imkânı getirilmelidir.

21. b. Besin eserleri üzerinden alınan dolaylı vergi nispetleri 2020 yılı sonuna kadar sıfırlanmalıdır.

21. c. Mevsimlik tarım emekçilerinin barınma ve azık muhtaçlıkları, çalışanların sıhhati açısından, devlet tarafından karşılanmalıdır.

22. Acil sürdürülebilir tarım ve besin hareket planı hazırlanmalıdır.

23. Üretici borçları en az üç ay ertelenmeli ve Ziraat Bankası yalnızca çiftçi bankası olmalıdır.

24. Su ve toprak kaynakları koruma sistemi kurulmalı, maksat dışı kullanılması katiyen önlenmelidir.

25. Bu periyotta; ayçiçeği, soya, mısır, pamuk, nohut, fasulye, mercimek üzere bakliyat eserleri (depolanabilir ürünler) ve tıpkı vakitte hayvancılık için vazgeçilmez olan yem bitkileri üretimi yeni destek ve teşvik primleri ile acil aksiyon planına sokulmalıdır.

26. Süt üreticilerinin elde kalan sütlerinin zayi olmaması için süt tozuna çevrilmesinin kanalları ve süt tozu kotası açılmalıdır.

Bu süreçte, tek bir vatandaşımızın dahi geçim ve iaşe sorunu çekmemesi için birlikte hareket etmek mecburiyetimiz vardır.

Allah, milletimizi ve tüm insanlığı bu üzere salgın illetlerden koruma eylesin.

Koronavirüs ile uğraş kapsamında Sıhhat Bakanlığımızın yayınlamış olduğu önlemleri pratiğin ehemmiyetini vatandaşlarımıza bir sefer daha hatırlatıyoruz. Bu üzere durumlarda daha net bir formda gözlemlenebildiği üzere, içtimaî medyanın kişileri kaygı ve telaşa sevk etme, yanlış haberlendirme ve yönlendirme istikametindeki tesirinin de başkaca dikkate bedel olduğunu belirtmek istiyoruz. Devletimizin yetkili üniteleri ile yazılı ve görsel basınımızı, daha bir dikkat ve ciddiyet çerçevesinde sorumlulukla hareket etmeye; milletimizi de önlemi elden bırakmadan sükûnet ile konutta kalmaya devam etmeye davet ediyoruz. Bu günler illâ ki geçecek; İyive hoş günlerin hasretiyle her vatandaşımız, arilik, hijyen, içtimaî izolasyon ve toplumsal aralık kurallarına riayet ederek, koronavirüsten korunmanın öncelikli ve lüzumlu gereklerini tarafına getirmelidir.

Uygun Parti olarak koronavirüs salgınının öncesinde sürdürdüğümüz yapıcı ve yol gösterici siyaset anlayışımızı memleketimizin içinden geçtiği bu fevkalâde devirde de büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdüreceğimizi tabir eder; başta sıhhat çalışanlarımız olmak üzere salgında vazife alan tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlıklı günler dileriz