Güzel Parti Sözcüsü'nden hükûmete: 'Evde Kal' tabelası karın doyurmuyor, erteleme yetmez vatandaşa direkt yardım yapın

Düzgün Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında vatandaşlara ‘evde kal’ davetleri yapılırken ekonomik olarak da destek olunması gerektiğini belirtti. Ağıralioğlu, borçların sadece ötelendiğinin altını çizen Ağıralioğlu hükûmete vatandaşlara direkt yardım yapması için davette bulundu. 

Ağıralioğlu, parti umum merkezinde düzenlediği basın içtimasında gündemi kıymetlendirdi. Açıklamasına koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaşları ve ailelerini anarak başlayan Ağıralioğlu “1518 vefatımız var biliyorsunuz. Bizden çok daha beğenilmeyen kaidelerde çok daha ziyade ölümlerin olduğu devletlerle mukayese edilince bu sayıyı az bulanlara hatırlatmakta yarar görüyoruz ki bu vefat edenlerin aileleri, vefat edenlerin sevenleri, arkadaşları, dostları onları uğurlayamadığı ağır bir devrin içinden geçiyoruz. Bu 1518 vefatımızın sevdikleri cenazelerine gidemedi, mezarlarında dua okuyamadı” dedi.

Ağıralioğlu, “Yaşanan bu bunalım, hem devletlerin güç ve kapasitelerinin hem de insanlığın ve milletlerin birlik ve beraberlik hislerinin güçlü bir test ile karşı zıdda kalması manasına gelmektedir. Başkaca çok yakın bir gelecekte ortaya çıkacak sosyoekonomik sonuçlar için de hazırlıklı olunması gerektiği aşikârdır. Görebildiğimiz kadarıyla çevre ve iktisadî bir tufan geliyor! Salgının neticeleri, memleketimizin kronik meseleleri olan işsizliğin ve yoksulluğun artmasından, gelir dağılımının daha da bozulmasına, hususî kolun, malî istikrarın ve içtimaî güvenlik sisteminin olumsuz etkilenmesine kadar önemli toplumsal sonuçlar doğuracaktır. Bu ekonomik sorunları aşabilmek için kaynakların dinamik ve verimli kullanılması ile birlikte; israfa, yolsuzluğa ve savurganlığa da bir nihayet verilmesi gerektiği muhakkaktır.” diye konuştu. 

Ağıralioğlu, “İstatistiklere yansıyan ve yalnızca rakam olarak algılanan hasta ve vefat sayılarının, işsizlik nispetlerinin ve ekonomik olguların arkasında kişilerimizin hayatlarının mahal aldığı gerçeğini hiç hatırdan çıkarmayacak ‘akıl, feraset ve cüret sahibi’ bir siyasi iradeye bugün her zamankinden daha çok muhtacız. Biz, sürecin başından itibaren bu süreci mümkün olan en az hasarla atlatabilmemiz için tekliflerimizi, tespitlerimizi, kanaatlerimizi, eklerimizi ve yapıcı tenkitlerimizi kamuoyu ile paylaştık ve paylaşmaya da devam ediyoruz.” niyetini lisana getirdi. 

Ağıralioğlu, “Bir hakkı teslim edelim. Bugüne kadar gerçek ve şeffaf bir çalışma metodu ile başarılı bir uğraş sergileyen Sıhhat Bakanlığımızın bütün çalışanını Sıhhat Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın şahsında tebrik ediyoruz. Bütün menfi rakamlara ve duruma karşın, sıhhat ordumuzun topluluğa inanç veren duruş ve çabasını görüyoruz. Fedakârca uğraş eden bütün sıhhat çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz. Birebir ciddiyetin ve kamuoyunu hakikat ve şeffaf bir biçimde haberlendirme hassasiyetinin de motamot devam etmesini temenni ediyoruz.” görüşünü savundu. 

Ağıralioğlu, “Daha önce de tabir ettiğimiz üzere insanımıza ‘evde kal,’ demenin devlet başkanlarına yüklediği bir mesuliyet vardır. ‘Evde kal tabelası’ karın doyurmuyor, faturaları ödemiyor, kiraları karşılamıyor. Bu hafta sonu da ilan edilecek olan 2 günlük sokağa çıkma yasağının güya 2 günlük sokağa çıkma yasağı bittikten sonra virüs yayılmayacakmış hissiyatı oluşturduğu için yasak biter bitmez havaların sıcaklığını bahane ederek sokaklara dökülen binlerce kişiye şahit oluyoruz. Bu sıkıntıda ciddiyeti, gösterilmesi gereken disiplini en çokça temsil edenin devlet olması gerekiyor. Hükûmetin attığı birtakım adımları hakikat ve konumunda bulmakla birlikte, kesin olarak gayrikâfi ve eksik olduğunu da bütün samimiyetimizle söz edelim.” tabirini kullandı.

“Erdoğan’ı herkesin Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz”

Ağıralioğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın moral motivasyonu olsun diye 10’ar metre arayla kıldığı namaz üzere bir savaş algoritmasına gereksinimimiz yok. Bu uğraşta namazları omuz omuza kılamıyor olabiliriz. Lakin mücadeleyi omuz omuza yapacağız. Hasebiyle yalnızca AK Parti’nin belediyelerinin değil yalnızca Partili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin değil, herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir hissiyatın bir devlet diyetinin ihtiyacındayız. Bugün Ak Parti’yi ve AK Parti’nin Umumi Lideri presle değil Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı herkesin Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz.” dedi. 

Ağıralioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Maskelerin fiyatsız olarak halka dağıtılması gerçek bir karardır. Lakin bu kararı veren devletin herkesin maske gereksinimini görecek ve herkesin muhtaçlık duyduğu anda istediği kadar maskeye ulaşabilmesini imkân verecektir. Bu türlü bir tertip kabiliyetiniz yoksa belediyelere ayrıştırarak kendinize yakın STK’ları itibarlı hale getirip sizden olmayan STK’ları ortamı dışına itmeye çalışarak bu işleri heves ederseniz.

Karşı zıdda kalacağınız şey şudur eczanelerden alabilirsiniz, evvel biz satacağız dersiniz sonra satmaktan vazgeçtik, sonra eczaneden kendileri alsın, sonra PTT ile yollayacağız dersiniz, sonra ortaya çıkar ki maskeleri bile gerçek dürüst vatandaşına ulaştıramayan bir devlet acizliğine husus olursunuz.

Bu işin tahlili kolaydır soğan fiyatlarını denetim etmek için nasıl ki marketlere hengamında müdahale ettiniz. Siz fiyatı tanım edersiniz maskenin fiyatı sabit olur. Belirli bir makul fiyattan gereksinimi halinde maskeyi alabilmeli ulaşabilmelidir. Üzerine çıkanın devlet canına okumalıdır. Artık eczaneleri de risk kümesine sokuyorsunuz.

“İhtiyat akçesi için bas bas bağırmıştık”

Bu türlü devranda muhtaçlığımız olan Merkez Bankası’nda bir İhtiyat akçesi vardı. İyiParti olarak bas bas bağırdık; bu güç vakitlerin parasıdır, bu paraya dokunulmasın diye. O paraların yekunu herhalde bu 3-4 aylık en güçlükle devrimizin muhtaçlıklarını görmek için bizim muhtaçlık duyacağımız büyük bir bütçenin kaynağı idi. Artık o kaynaklarına rahatlıkla ulaşamıyor olmamızdan kaynaklanan bir motivasyonu Tekalif-i Ulusala hissiyatı ile paylaşmaya çalışıyoruz. Saf ki paylaşacağız bu netameli süreci atlatacağız ancak kamuoyu da bilsin, milletimiz bilsin, hükümetimizin idarecilerde bilsin; kurt kışı geçirirmiş lakin yediği ayazı unutmazmış. Biz bugünlere geçiririz fakat bugünlere bu türlü hazırlıksız yakalanmamızın hesabını sorarız.

“Kızılay nerede!”

Evvela, Kızılay nerede diye sual ederek başlayalım! Milletimizin bu türlü güçlükle bir devrinde daha faal bir halde meydanda olması gereken Kızılay nerede? Kızılay’ı her tarafa kavuşabilen hüviyetiyle meydanda neden daha ziyade göremiyoruz? Kızılay, bugünlerde kendi imkânlarını zorlamayacaksa bu sonları ne hengam zorlayacak?

Türkiye’de kamu ve hususî işgücüne ödenen aylık fiyat yekun 190 milyar TL iken, Cumhurbaşkanlığı kampanyasında toplanan 1 milyar 632 milyon TL’nin hangi yaraya merhem olmasını umuyorsunuz? Saf dışı bırakmak yanına, parti ayırmaksızın, bütün belediyeleri ve tüm STK’ları tek yumruk hâline getirmek için neyi bekliyorsunuz? Belediyelerin kampanyalarına yapılan müdahale çok gereksiz bir yanlış idi. Bu günahta inat ve ısrara devam etmenizin toplumsal birliğimize açtığı tahribatı görmüyor musunuz? Siyasetin lisanı bu türlü bir hengamda bile birliğe ve beraberliğe cümle kuramayacaksa biz başımıza ne gelince “bir millet” olacağız?

Kanal İstanbul üzere kaynaklarımızı israf eden, Salda Gölü üzere (her ne kadar kamyonlara ve ilgililere müeyyide uygulanmış olsa da) vicdanlarımızı kanatan, ne bölgesi ne de devri olan bu üzere faaliyetlerden –insanlarımızın meskeninde tenceresinin güçlükle kaynadığı- bu süreçte virüsten kaçar üzere kaçmak lâzımdır!

Hükûmetin birtakım önlemleri almakta gecikmesinin ve palyatif önlemlerle buhranı ötelemek istemesinin hem içtimaî hem iktisadî bedelleri olmaktadır. Ekonomik olarak yalnızca erteleme yapmak yetmez. Direkt desteklerle ve önlem paketleriyle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak lazımdır. Hükûmetin aldığı ekonomik ve idari önlemler, virüs salgınının ağır bir formda etkilediği vatandaşlarımızın ve meslek kümelerinin hayati önceliklerini karşılamaktan, maatteessüf oldukça uzaktır. Ağır ekonomik tahribatın vurduğu ailelerimizin durumunu bütün açıklığıyla hepimizin görmesi lazımdır.

Memleketimizin her sorunu acil olmakla birlikte, bu süreçte sıhhat, iktisat ve tarım bizim için hayati ehemmiyettedir. Ortak akılla ve 83 milyon Türk Milleti olarak bu badireyi atlatacağımıza olan inancımız tamdır.

İyiParti olarak daha önce teklif ettiğimiz önlemlerin bir kısmı hayata geçirilmiştir. Lâkin ekonomik ve çevre buhran bütün yakıcılığıyla hâlâ devam etmektedir. Buradan hareketle;

1. Maskenin devlet eliyle fiyatsız dağıtılması yanlışsız bir karardır.

2. Eti Maden’in üreteceği borlu “Borel” marka dezenfektan vatandaşlarımıza fiyatsız dağıtılmalıdır. Vatandaşlarımızın devlete itimadı açısından bu husus elzemdir. Sayın Cumhurbaşkanı bu mevzuda inisiyatif alarak ilgili kurumlara yan vermelidir.

3. Umumi Liderimizin da teklif ettiği üzere, virüse yakalanıp hayatını kaybeden sıhhat çalışanlarımıza sıhhat şehidi unvanı verilmelidir.

4. Sıhhat Bakanlığımız süreci başından itibaren yürüttüğü üzere “şeffaflık” ile yürütmekten asla vazgeçmemelidir. Vatandaşlarımızın inanç ve itimat duygusu için bu çok ehemmiyetli bir durumdur.

5. Hastanelerin yoğunluğu ve bulaşma riski dikkate alındığında, tetkik numunelerinin meskenlerden alınması ve herkesin “teşhis koyuluncaya” kadar konutta karantinada tutulması derhal gündeme alınmalıdır. Süratli tanı kitleri ile Meskende Sıhhat Hizmetleri bu işi yapabilir. Aslında Hanede Sıhhat hizmetlerinin hasta portföyü çoğunlukla risk kümesindeki hastalardan oluşmaktadır. İsabetli, kolay ve yararlı bir çalışma olur. Başkaca hastanelere mümkün hasta yığılmaları da büyük nispette engellenmiş olur. Konutta Sıhhat Hizmetleri ünitelerinin bu süreçte daha canlı ve fonksiyonel kullanılması gerekmektedir. Mobil ekiplerin belli noktalarda tarama yapmaları neticesinde, aciliyeti olan hastaların hastanelere sevki sağlanacaktır.

Tekrar 1. Basamak Topluluk Sıhhati Merkezleri, ekipman eksiklikleri giderilerek, bu süreçte daha etkin olarak kullanılmalıdır

6. Hastanelerden gelen balık istifi imajlar memleketimize yakışmamaktadır. Hastane önlerine sahra çadırları da kurmak dâhil, ön tanı ve belirtisi olan hastaların –Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı gibi- büyük sahra çadırları üzere çadırlarda karşılanarak acil servislere girmeleri engellenmeli, birinci müdahale ve tanı muhakkak burada olmalıdır.

7. Sıhhat ekipmanları eksikliği bir an önce bütün hastanelerimizi kapsayacak halde giderilmelidir. Içtimaî medya dezenformasyonunun önüne geçecek olan iş, “MASKE, GÖZLÜK, ELDİVEN, ÖNLÜK” üzere bütün gereçleri sıhhat işçimize eksiksiz tedarikiyle mümkündür.

8. Her kentin nüfus ortalamasına nazaran arı bir hastane bırakılmalı ve sıradan hastalar Covid-19’un olduğu mekanlara gitmemeli. Şu an her hastane koronavirüs vakalarına bakıyor ve tüm hastanelerimiz maatteessüf enfekte olmuş vaziyettedir.

9. “Hastanede çalışan herkes sağlıkçıdır!” Bu vesileyle en önde riskle yüzleşen, idari ve yardımcı işçi ile paklık, güvenlik ve sekreterlik hizmetleri üzere mütemadi personel statüsündeki çalışanlar dâhil, bütün sıhhat çalışanları da uygunlaştırma ve ikramiyelerden faydalanmalıdır.

10. Denklik bekleyen hekimlerin yeterlik (sınav vb.) süreçleri hızlandırılarak derhal vazifeye başlamaları sağlanmalıdır.

ugün 28 milyonluk istihdamın en az 7 milyonu fiyatsız olurda, 250 bin iş alanı de kapatılmış durumdadır. Açıklanan ekonomik kalkan paketinin, piyasanın gereksinimi olan likiditeyi sağlamaktan çok uzak ve yalnızca problemlerin bir kısmını ötelemekten ibaret olduğu görülmüştür.

İvedilikle şu önlemlerin alınmasında yarar görüyoruz;

11. Şu ana kadar hükûmetin açıkladığı destek paketinin büyüklüğü GSMH’nin %3’ü civarında iken öteki devletlerde bu devirde ekonomik desteklerin ulusal gelire orantısı %15’i aşmış durumdadır. TCMB para basarak bunalımla uğraşa destek veriyor. Fakat içinde bulunduğumuz bunalımdan yalnızca para basarak çıkmamız pek mümkün görünmüyor. Zira Merkez Bankası son üç yılda 50 milyar TL’den çokça para basmış durumda ve kaynakta para olmadığından ötürü para basmaya da devam ediyor. Bastığı parayı kaynağa veriyor, kaynak bununla gereken ödemeleri yapıyor; akabinde pahalılığı teftiş altında tutmak ve paraların piyasada dövize gidip kuru yükseltme riskini azaltmak gayesiyle bastığı paranın bir kısmını döviz satarak piyasadan geri topluyor. Bu prosedür kısa vadede kamu finansman gereksinimini belli başlı ölçüde gidermiş olsa da orta ve uzun vadede bu durumun sürdürülebilirliği çetin görünüyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte tüm yerküre ekonomik buhranla karşı zıdda kalmıştır. Şimdiden salgın sonrası oluşabilecek olumsuz ekonomik tesirlere karşı evvelden öngörülebilir tedbirlerin alınması, memleketimizin bu süreçten mümkün olan en az hasarla çıkabilmesi ve bu süreçte toplanan yardım ve bağışların şeffaf ve verimli bir biçimde muhtaçlık sahiplerine ulaştırılması gayesiyle Iktisat Bilim Konseyi kurulmalıdır.

12. Bed günler için oluşturulan işsizlik fonundan yararlanma kaideleri esnetilerek, fon, işsizlere yapılacak maaş ödemelerinin yanı sıra işte kalma fonu olarak da kullanılmalıdır. Emekçi çıkarmak zorunda kalan patronun personel çıkarmamak koşuluyla çalışanlarının maaşlarını ödemek üzere birkaç ay yararlandırılması sağlanmalıdır. Bugün buna benzeri adımlar atılsa da pratiklerde personele tuzak kurulduğu görülüyor. Bed günler için çalışanın yararından kesilerek, oluşturulan işsizlik fonundan kişi başı 582 TL ile 3.211 TL arasında daha az ödeme yapmak gayesiyle işten çıkarma yasaklanarak fiyatsız olura çevriliyor. Fiyatsız müsaade alan çalışana günde 39 lira 24 kuruş destek verilecek. Özetle emekçi, kısa çalışma ödeneğinden en az 1.752 TL, en ziyade 4.381 TL ödenecekken, fiyatsız müsaade düzenlemesiyle yalnızca 1.170 TL ödenecek. 2.219 TL açlık haddi göz önüne alındığında, 1.170 TL ile bir aileyi açlığa mahkûm etmek büyük bir kusurdur.

13. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın kira, elektrik, doğalgaz, su ve internet üzere sabit gider/maliyetlerini oluşturan faturalar için 3 ay mühlet ile erteleme, 3 ay ahir ise taksitle ödeme imkânı getirilmelidir. Tıpkı vakitte minimum fiyatın altında gelire sahip olan her ailenin su, elektrik, doğalgaz faturaları Çevre Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla devlet tarafından karşılanmalıdır. Elektrik, doğalgaz, su ve internet faturalarını 3 ay müddetliğine öğrenim etmeyen kuruluşların sabit maliyetlerinin karşılanması maksadıyla bu kuruluşlara kısa vadeli nemasız kredi kullandırılmalıdır.

14. Güç Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yılın 2. çeyreğinde elektrik fiyatlarına artırım yapılmayacağını bildirdi. Ama bu kâfi değildir; elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi gerekirdi. Zira Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 65’i doğalgaz, ithal kömür ve linyit kömür ile üretilmektedir. Elektrik üretiminde kullandığımız kelam konusu bu emtia fiyatlarında, yerküre umumunda %30’lara varan gerileme yaşanmıştır. Elektrik üretiminde girdi maliyetleri düşerken indirim yapılmaması aslında dolaylı artırım yapıldığı manasına gelmektedir.

15. Çeklerin keşidecilerine yahut çekleri ciro edenlere karşı bankalar çekin ödenebilmesi gayesiyle kredi imkânı tanımalı, devlet bu kredinin bir kısmına kefalet karşılığında kefil olmalıdır. Bu yolla firmaların iflasının önlenmesi, piyasada kartopu tesiri ve işsizlik orantılarının daha çokça artması engellenmiş olacaktır.

16. Ekonomik destek kapsamında kamu bankaları kredi borç ertelemelerini muayyen bir getiri karşılığında gerçekleştirmektedir. Lakin vatandaşımızın ve esnafımızın omuzlarındaki yükün daha ziyade artmaması için kamu bankaları kelam konusu kredi borçlarını getirisiz yapılandırmalıdır.

17. Mükelleflerin sabit masraflarının azaltılması emeliyle tüm beyannameler üzerinden alınan Damga Vergisi kaldırılmalıdır.

18. Mükellefler, vergi ve SGK ödemelerini yalnızca kamu bankaları üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Mükelleflerin vergi ve SGK ödemelerini kolaylaştırmak gayesiyle tüm bankalar aracılığıyla vergi ve SGK ödeme imkânı sağlanmalıdır.

19. Konutta kal tatbikine destek olmak ve ticari hayatı kolaylaştırmak maksadıyla 2020 yılı sonuna kadar tüm bankalar ve PTT üzerinden yapılan her türlü ödeme, tahsilat, havale ve EFT süreçleri üzerinden rastgele bir fiyat alınmamalıdır.

20. Kaynak garantili yapılan tüm girişimlerde döviz cinsinden yapılan mutabakatlar TL’ye çevrilerek tasarruf sağlanmalıdır.

Yaşadığımız salgın tecrübesi de bir sefer daha göstermiştir ki tarım, bir devletin en stratejik gücü ve hayati kesimidir. Bu sebeple tarım ve hayvancılıkta kendine yeten bir ülkeyi mümkün mertebe sağlamak mecburiyetindeyiz.

Tarım Bakanlığımızın “Üretici üretmezse ithal ederim.” kolaycılığından vazgeçilerek, bilhassa stratejik eserlerde önemli bir planlama ile çiftçimizin üretim imkânları çoğaltılmalı ve çiftçilerimiz acil teşviklerle desteklenmelidir.

Bu çerçevede, besin pahalılığının denetim altına alınması, besin arzı ve tedarik zincirinin düzgün işlemesi emeliyle;

21. Tarım kesiminde kullanılan tohum, mazot, gübre, ilaç üzere tüm ziraî girdi eserlerinden alınan KDV ve ÖTV orantıları sıfırlanmalıdır.

21. a. Ziraî üretimde kullanmak kaidesiyle çiftçilerimize sıfır getirili 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli kredi imkânı getirilmelidir.

21. b. Besin eserleri üzerinden alınan dolaylı vergi orantıları 2020 yılı sonuna kadar sıfırlanmalıdır.

21. c. Mevsimlik tarım personellerinin barınma ve besin gereksinimleri, çalışanların sıhhati açısından, devlet tarafından karşılanmalıdır.

22. Acil sürdürülebilir tarım ve azık aksiyon planı hazırlanmalıdır.

23. Üretici borçları en az üç ay ertelenmeli ve Ziraat Bankası yalnızca çiftçi bankası olmalıdır.

24. Su ve toprak kaynakları koruma sistemi kurulmalı, hedef dışı kullanılması mutlaka önlenmelidir.

25. Bu periyotta; ayçiçeği, soya, mısır, pamuk, nohut, fasulye, mercimek üzere bakliyat eserleri (depolanabilir ürünler) ve tıpkı hengamda hayvancılık için vazgeçilmez olan yem bitkileri üretimi yeni destek ve teşvik primleri ile acil fiil planına sokulmalıdır.

26. Süt üreticilerinin elde kalan sütlerinin zayi olmaması için süt tozuna çevrilmesinin kanalları ve süt tozu kotası açılmalıdır.

Bu süreçte, tek bir vatandaşımızın dahi geçim ve iaşe kahrı çekmemesi için birlikte hareket etmek mecburiyetimiz vardır.

Allah, milletimizi ve tüm insanlığı bu üzere salgın illetlerden koruma eylesin.

Koronavirüs ile uğraş kapsamında Sıhhat Bakanlığımızın yayınlamış olduğu önlemleri tatbikin ehemmiyetini vatandaşlarımıza bir defa daha hatırlatıyoruz. Bu üzere durumlarda daha net bir formda gözlemlenebildiği üzere, içtimaî medyanın kişileri kaygı ve kaygıya sevk etme, yanlış haberlendirme ve yönlendirme cihetindeki tesirinin de başkaca dikkate bedel olduğunu belirtmek istiyoruz. Devletimizin yetkili üniteleri ile yazılı ve görsel basınımızı, daha bir dikkat ve ciddiyet çerçevesinde sorumlulukla hareket etmeye; milletimizi de önlemi elden bırakmadan sükûnet ile konutta kalmaya devam etmeye davet ediyoruz. Bu günler illâ ki geçecek; İyive şık günlerin hasretiyle her vatandaşımız, aklık, hijyen, içtimaî izolasyon ve çevre ara kurallarına riayet ederek, koronavirüsten korunmanın öncelikli ve lüzumlu gereklerini tarafına getirmelidir.

Âlâ Parti olarak koronavirüs salgınının öncesinde sürdürdüğümüz yapıcı ve yol gösterici siyaset anlayışımızı memleketimizin içinden geçtiği bu harika periyotta de büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdüreceğimizi söz eder; başta sıhhat çalışanlarımız olmak üzere salgında hizmet alan tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlıklı günler dileriz