İçişleri Bakanlığı'ndan 31 bölgedeki giriş çıkış yasağına ait istisnaları belirleyen ek genelge

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlaması getirilen büyükşehir statüsündeki 30 vilayet ile Zonguldak’ta hangi durumlarda “seyahat kısıtlaması için istisnalar” getirileceği ile ilgili valiliklere ek bir genelge daha gönderdi

İçişleri Bakanlığı’nın ek genelgesine nazaran;  tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, kendisi yahut eşinin, vefat eden bir numara kademe yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, bulunduğu kente son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak bölgesi olmayanlar, askerlik hizmetini tamamlayanlar, cezaevlerinden salıverilenler valilik/kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan “Seyahat Müsaade Kurullarınca” seyahat müsaade evrakı verilebilecek. Seyahat müsaade evrakı talepleri “İçişleri Bakanlığı’na ilişkin Alo 199” hattı, “İçişleri Bakanlığı E- Başvuru” sistemi ile valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat müsaade heyetlerine direkt müracaat halinde gerçekleştirilecek.

Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede, Sıhhat Bakanlığı ve Bilim Şurasının teklifleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, Koronavirüs önlemleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 bölge ile  Zonguldak başta olmak üzere 81 Vilayet valiliğine “Şehir Giriş/ Çıkış Önlemleri ve Yaş Sınırlaması” ile ilgili bir genelge gönderildiğini hatırlattı.

Kelam konusu genelgede, yeni tip Koronavirüs salgını ile savaş kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 vilayet ile Zonguldak’ta kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan vatandaşların sokağa çıkmalarının sonlandırıldığı belirtildi.

Valiliklere gönderilen genelgede, “Şehir Giriş/ Çıkış Önlemleri ve Yaş Sınırlaması” genelgesinin A/3/f bendi uyarınca seyahat müsaade evrakı düzenleneceklerin kapsamının belirlemesi ve pratik birliğinin sağlanması hedefiyle aşağıdaki durumlarının varlığını belgeleyenlerin seyahat evrakı alabileceği belirtilerek, laf konusu istisnalar şu biçimde sayıldı:

1.Giriş/çıkışlarına kısıtlama/yasaklama getirilen vilayetlere;

a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, hekim raporu ile sevk olan ve/veya daha evvelden alınmış hekim randevusu/kontrolü olan,
b) Kendisi yahut eşinin, vefat eden bir numara radde yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,
c) Mevt nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil sürecine refakat edecek olan (en çokça 4 kişiye),
d) Bulunduğu kente son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla bir arada kalacak tarafı olmayıp ikamet ettikleri yerleşim bölgelerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca evrak, malumat ile ibraz edenler),
e) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim konumlarına dönmek isteyen,
f) Şahsi yahut kamudan günlü akde davet yazısı olan,
g) Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
h) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ilişkin yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim müddeti dolan,
Insanların, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan “Seyahat Müsaade Kurullarınca” seyahat müsaade evrakı verilebilecek.

2- Seyahat Müsaade Dokümanı taleplerinin alınması için;  
İçişleri Bakanlığına ilişkin Alo 199, 
İçişleri Bakanlığı E- Müracaat sistemi,
Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat müsaade şuralarına direkt müracaat,usulleri muteber olacak.

3- Seyahat müsaade evrakları çıkış vilayetlerinden tek gidiş yahut gidiş/geliş formunda düzenlenecek.

4- Seyahat müsaade dokümanları tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş hedefiyle düzenlenecek ise 72 saate kadar beğenilen olacak.

5- Terhis olan erlerin gideceği taraflara ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle uyum içinde gerekli önlemler alınacak.

6- Seyahat müsaade dokümanları, şahsi araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sonlu, D2 yolcu taşıma dokümanına sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin  yarısını geçmemek koşulu ile kullanılabilecek.

7- Genelgenin A/1/c unsuru kapsamında giriş çıkışı kısıtlanan bölgelere 5 gün evvel gelmiş olmakla bir arada kalacak konumu olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen şahıslar seyahat müsaade dokümanı taleplerini 05.04.2020 (Pazar) sabah 08.00’den 09.04.2020 (perşembe) sabah 08;00’e kadar yapılabilecek.

8- 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında haneden çıkmaları sonlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat müsaade evrakları; ilgi Genelgemiz kapsamında kısıtlı kentlerden giriş/çıkışları içinde muteber olacak.

9- Valilikler ve Kaymakamlıklarca yukarıda belirtilen önlemlerin kesintisiz uygulanabilmesi için haftasonu dahil olmak üzere başta çalışma koşulları, alanı, işçi görevlendirilmesi olmak üzere gerekli planlama yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

10- İlgi Genelge kapsamında alınan önlemlerin vilayet ve kazalarda uygulanmasının takibi, ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve tatbik birliğinin tesisi hedefiyle İçişleri Bakanlığı Merkezinde kesintisiz biçimde vazife yapacak olan Güvenlik ve Acil Durum Merkezi (GAMER) bünyesinde Seyahat Müsaade Şuraları Takip ve Uyum Ünitesi oluşturuldu