'İki Papa' sinemasının ışığında 'Vatikan’da neler dönüyor?'

Kısa Dalga‘da yayınlanan ‘2 Lafın Beli’ programında Ahmet Orhan ve Süreyya Tamer Kozaklı, ‘İki Papa‘ sineması üzerinden Vatikan’ı konuştu. 

Ahmet Orhan ve Süreyya Tamer Kozaklı, 2013 yılında Papa Benedict’in beklenmedik istifasının akabinde Latin Amerika’dan gelen birinci papa olan Franciscus’un seçilmesini bahis edinen ‘İki Papa’ sineması ışığında Vatikan’ı, Nazi ilişkilerini, eşcinsellik, evlat istismarı vakalarının hasır altı edilmesini konuşuyor.