İstanbul Barosu Evlat Hakları Merkezi: Salgın periyodunda 178 evlat istismarı vakası için avukat görevlendirildi; sayıdaki azalma korucuyu mekanizmalara erişimdeki güçlüğe işaret ediyor

İstanbul Barosu Evlat Hakları Merkezi, 23 Nisan Evlat Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada Türkiye’de yeni tip Koronavirüs salgını devrinde 178 evlat istismarı vakası için avukat görevlendirildiğine dikkati çekti.

Açıklamada evvelki devirlere nazaran sayılardaki azalmanın “çocuk haklarının korunmasıyla ilgili mekanizmalara erişimin güçleştiğini gösterdiği” vurgulandı. 

Barodan yapılan açıklamada, “Mağdur evlat sayısında görülen önemli azalmanın en önemli nedeninin kollayıcı mekanizmalara erişim konusunda yaşanan meşakkatler olduğu düşünülmektedir” denildi.

Açıklamada şu sözler mahal aldı:

“Dünya Sıhhat Örgütü 11 Mart 2020’de Koronavirüs pandemisi ilan etmiştir. Virüsün yayılmasını engellemek için memleketimizde çeşitli tedbirler alınmış, birtakım kamu kurumlarının çalışma biçimi değiştirilmiştir. Değişikliklerin legal bir emele hizmet ettiği söylenebilir lakin bu değişiklikler evlat haklarının korunmasıyla ilgili mekanizmalara erişimde sıkıntılara yol açmaktadır. İstanbul Barosu CMK Servisinin avukat görevlendirilmesine ait istatistiklerindeki çarpıcı değişim bu savı destekler niteliktedir.”

“Mağdur evlat sayısındaki azalmanın gerisinde yatan sebeplerin dikkatle incelenmeli”

“Örneğin, 1 Şubat-10 Mart 2020 arasında (pandemi ilan edilmeden evvelki 38 günde) cinsî istismar mağduru 464 evlat için avukat hizmetlendirmesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra 10 Mart – 20 Nisan tarih aralığında tıpkı kabahat hakkında 2019’da 508, 2018’de ise 375 mağdur evlat için avukat görevlendirilmesi yapılmıştır.”

“Gerek evvelki devir gerekse de yıllar arası yapılan karşılaştırmalar mağdur evlat sayısındaki azalmanın ardında yatan sebeplerin dikkatle incelenmesi gerektiğine dair bir ikazdır. Mağdur evlat sayısında görülen önemli azalmanın esas nedeninin kollayıcı mekanizmalara erişim konusunda yaşanan problemler olduğu düşünülmektedir.

“Pandemi sürecinde evlatlar konut içinde de mağduriyet yaşamaktadır. 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ilan edildikten, 4 Nisan 2020 tarihinden, 20 Nisan 2020’ye kadar İstanbul Barosu tarafından cinsî istismar cürmü mağduru 22 evlada ve kasten yaralama hatası mağduru 27 evlada karakol aşamasında avukat hizmetlendirmesi yapılmıştır.

“7242 sayılı Kanun ile yapılan infaz düzenlemesi sonucu kâfi tedbir alınmadan gerçekleşen tahliyelerin dertlere yol açmaya başladığı ve 20 yaş altı evlatlar için sokağa çıkma yasağının sürdüğü pandemi devrinde, evlat haklarının korunması için müracaat mekanizmalarının düzgün işletilmesi hayatidir. Bu süreç içerisinde evlat haklarının dinamik korunması için acilen ek tedbirler alınmalıdır.”