İstanbul ve Bitlis'te kimi nahiyeler “riskli alan” ilan edildi

İstanbul ve Bitlis’te birtakım yerlerin “riskli alan” olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla, İstanbul’un Bağcılar kazası Yenimahalle Mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi hudutlarında bulunan kimi sahalar “riskli alan” ilan edildi. 

Bitlis’in Merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sonlarında konum alan birtakım ortamların de “riskli alan” ilan edilmesine karar verildi. 

Kararda, “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Yerlerin Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında “riskli alan” ilan edilen yerlerin harita ve krokileri ile hudut ve koordinatları da mahal aldı.