Kanal İstanbul için hazırlanan tartışmalı ÇED raporuna, tarihi eserler ve SİT sahaları alınmamış!

İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Himaye Nahiye Kurulu’nun tarihi eser ve sit yerini içeren itirazlarının ÇED raporunda yan almadığı, bu kapsamda raporda değişiklik yapılmasının talep edildiği belirlendi. CHP Umum Yönetici Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “ÇED raporunda girişimle ilgili olumsuz görüş içeren kurum yazışmalarının saklanması, ‘ÇED Olumlu’ kararını hukuken sakatlamaktadır” dedi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine nazaran, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Muhafaza Nahiye Kurulu’nun 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiği içtimaya ait metinde, Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Eyüpsultan kazalarında kalan Kanal İstanbul girişimi ÇED raporuna esas olmak üzere daha evvel alınan kararların projeyi yürüten yönetimler tarafından bölgesine getirilmesi ve ÇED raporuna eklenmesinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Metinde, şuranın aldığı kararlar kapsamında verilen kararların tümünün bölgesine getirilmesi, sit ortamlarıyla ilgili eksikliklerin giderilmesi gerektiği kayıt altına alındı. Metinde, başkaca İstanbul 1 Numaralı Müdafaa Kesim Kurulu’nun yazısında tescilli kültür varlıkları ve himaye sahalarının ÇED raporuna işlenmesi gerektiği ve tüm sahalarda yapılacak her türlü fiziki ve inşaat pratiği öncesinde şuranın görüşünün alınması gerektiği vurgulandı.