Karar müellifi Kahveci: Bir vergi çıkartılacaksa bu vergi servet üzerinden muvakkat bir seferlik olabilir

Kahveci, “Vergiler her vakit süreklilik arz etmez. Mesela 2003 yılında ek MTV taksiti de bir vergiydi. 
O nedenle bugün bir vergisel zorlama olacaksa bu hakkaniyet içerisinde olmalıdır.  Geçmişte memleketimizde de emsal devirlerde benzeri vergiler salınmış ve toplumsal yaralar sarılmaya çalışılmıştır. Mesela 1999 sarsıntısı sonrası çıkartılan haberleşme vergisi üzere.  Bugün de bir vergi çıkartılacaksa bu vergi servet üzerinden süreksiz ve/veya bir seferlik olabilir. Lakin unutmayalım ki, her vergi bir kaynak tasarrufu problemini gündeme getirir.  Mesela vergi toplamak kadar vergiyi harcamanın da toplumsal karşılığı olmalıdır.” görüşünü savundu. 

Kahveci, “Bugün gelir, yani akım olarak kapitalden elde edilen kaynaklar çok sonludur. Lakin kilit nokta servettir. Bu cins durumlarda servetler üzerinden sorgulama yapılır ve kaynak teminine gidilir. 
Zati memleketimizde de gelir dağılımı bozukluğundan daha üst seviyede servet dağılımı bozukluğu vardır. O nedenle toplumsal kaynaşma manasında asıl sorun servet tesiridir. 
Lakin burada bir öbür sorun daha vardır. Servet tesiri yahut tasarrufu kamu üst seviyede çok daha yüksektir.  O nedenle bir servet vergisi düşünülecekse, öncelikle bunun kamu üst seviyeden başlaması gerekmektedir.” tabirini kullandı. 

Metnin devamı için