Kısa vadeli borç stoku azalıyor: 168.5 milyar dolara indi

Merkez Bankası Şubat 2020 periyoduna ait kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. 2020 Şubat sonu itibarıyla, orjinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl yahut daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye nazaran kısa vadeli dış borç stoku, 168,5 milyar dolar oldu. Kelam konusu stokun 18,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve şahsi bölümün yurt dışı büroları ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, yekun stok içinde kamu kesiminin yüzde 21,1, Merkez Bankası’nın yüzde 5,0, şahsi bölümün ise yüzde 73,9 orantısında hakka sahip olduğu gözleniyor.
Orjinal vadesine nazaran kısa vadeli dış borç stoku ise Şubat ayında 2019 yıl sonuna nazaran yüzde 0,9 orantısında azalışla 122,5 milyar dolara indi. Bu periyotta, bankaların kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 nispetinde artarak 57,1 milyar doları olurken, öbür dalların kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,4 orantısında azalarak 57 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna nazaran yüzde 12,7 nispetinde azalarak 6,8 milyar dolar oldu. Öbür kesimler altında yan alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna nazaran yüzde 1,4 orantısında azalarak 49,9 milyar doları seviyesinde gerçekleşti.
2020 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,8’i ABD doları, yüzde 29,6’sı Euro, yüzde 14,1’i TL ve yüzde 7,5’i gayri döviz cinslerinden oluştu.