Koronavirüs'le savaş kapsamında 'Evsizlere Konaklama Projesi' başlatıldı

Aile, Çalışma ve Çevre Hizmetler Bakanlığı’nca Koronavirüs’le savaşta alınan önlemler kapsamında ‘Evsizlere Konaklama Projesi’ başlatıldı.

Aile, Çalışma ve Içtimaî Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Bakan Selçuk 81 vilayet müdüriyetinin alacağı tedbirleri şöyle sıraladı:

“İllerde evsiz, mekânsız ve kimsesiz bireyler tespit edilerek öncelikli olarak vilayet sonları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. İlgili şahısların, kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel vb. yanlarda konaklamaları yahut bir mekânın bu insanlara salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar tahsis edilmesi sağlanacak.

Konaklatılma öncesi ve konaklama sırasında periyodik aralıklarla sıhhat kuruluşlarından destek alınarak bu şahısların denetimlerin yapılması, hastalık, bulaşma yolları ve alınabilecek şahsî önlemler konusunda bilgilendirmenin yapılması sağlanacak.

Konaklatılan bireylerin aklık, sıhhat, temel azık, giysi ve başka muhtaçlıkları giderilecek. Bu kapsamda oluşan masraflar Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkânları çerçevesinde karşılanacak.

Kaynak tahsisi yapılan ya da Vakıf kaynağı ile uygulanan girişimlerde, ‘Evsizlere Konaklama Projesi’ kapsamında hizmet sunulan kişi ve konaklama haberleri Çevre Yardım Hizmetleri Malumat Sistemi done tabanına işlenecek.

Sıhhat Bakanlığı’nın salgın ile ilgili duyuruları takip edilerek, tatbike ait talimatlara riayet edilecek. Kuşkulu durumlar olması halinde ivedilikle sıhhat hizmet ünitelerine bildirilecek.”

Bakan Selçuk, 81 Vilayet Müdüriyetleri ile Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilen bu önlemlerin çabucak pratiğe başlanacağının da altını çizdi.