Kredi kartıyla vergi ödeme türleri genişletildi

Gelir İdaresi Başkanlığı, kredi kartlarıyla vergi ödemelerinin gerçekleştirilmesi için kapsamda genişlemeye gitti. Artık 50 bin liraya kadar olan vergi borçları internetten kredi kartıyla ödenebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti. 50 bin liraya kadar olan vergi borçları internetten kredi kartıyla ödenebilecek. GİB’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.’den anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla aşağıda sayılan ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmekteydi.

Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi,

Motorlu taşıtlar vergisi,

Trafik idari para cezası,

Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası,

Geçiş ücreti ve idari para cezası,

Diğer idari para cezaları,

6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,

Tapu harcı,

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı,

Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,

Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,

Sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli,

T.C. kimlik kartı bedeli, · Yurt dışına çıkış harcı,

Göç İdaresi ikamet harcı,

İkamet tezkeresi defter satış bedeli

Tek giriş vize harcı,

Ecrimisil ödemeleri,

Veraset ve intikal vergisi.

Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlayarak onları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda, aşağıda belirtilen vergi türlerinden 50.000 TL’ye kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulunmuştur.

Yıllık Gelir Vergisi

Zirai Kazanç Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)

Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi Stopajı

Basit Usulde Ticari Kazanç

Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi

Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4)

Gelir Geçici Vergi

Kurum Geçici Vergi

Diğer Ücretler

Katma Değer Vergisi Tevkifatı