Makine ihracatçılarının yarısı mart ayında hiç sipariş almadı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının global ticaret üzerindeki olumsuz tesiri nedeniyle, yılın birinci çeyreğinde makine ihracatı 4,3 milyar dolarda kalırken, ihracat artış nispeti geçtiğimiz yılın tıpkı devrine nazaran gerileyerek yüzde 0,4 oldu. Kesimde faaliyet gösteren firmaların yüzde 80’inin Mart ayında sipariş kaybı yaşadığını, yüzde 50’sinin ise hiç sipariş alamadığını vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği Yöneticisi Kutlu Karavelioğlu, “İhracat rakamlarımıza süratle yansıyacak bu kaybı yılın 2. yarısında telafi edebilmemiz için, kamu planlarında odak ve pilot kesim olarak seçilen makine sanayiinin kesinlikle mücbir sebep kapsamına alınması gerekiyor. Çin ve Almanya, iki global güç olarak 2030 stratejilerine bağlı kaldılar ve olağanlaşma sürecinde asıl yarışma ortamı olacak makine kollarına destek verdiler. Pandeminin denetim altına alınmasıyla birlikte süratle sertleşecek global yarışmada güçlü kalabilmemiz,   firmalarımızın likidite ve takımlarını muhafazalarıyla lakin mümkün olabilir. Çin ile birinci kapışma yerimiz Avrupa pazarı olacak” dedi.

Yerküre ticaretindeki duraksamadan önemli formda etkilenen makine kesiminin birinci üç aydaki yekun ihracatı 4,3 milyar dolar olurken, bir evvelki yılın birinci çeyreğine nazaran ihracat artışı yüzde 0,4 seviyesinde kaldı. En büyük pazarı AB’ye ihracatı daralan makine bölümü, buradaki kayıplarını ABD’de yüzde 6,2 Rusya’da da yüzde 31,7 olarak gerçekleşen ihracat artışıyla telafi etti. İhracatı yüzde 32,1 artan elektrikli motor ve jeneratörlerin en yüksek artış gösteren eser kümesi olduğu bu periyotta traktör, tarım ve ormancılık makineleri yüzde 15,6 türbin, turbojet ve hidrolik sistemler de yüzde 13,7 artış sağladı.

“Çin, Avrupa’da yaşanan duraksamayı kendi lehine çevirmeyi amaçlıyor”

“Biz sipariş kaybı yaşarken, orta teknolojili makine imalatının en büyük merkezi Çin’in toparlandığını ve tekrar üretime başladığını görüyoruz. Çin şu an Avrupa’da yaşanan duraksamayı kendi lehine çevirmeyi amaçlıyor. Yaşadığımız ekonomik kaybı yılın 2. yarısında telafi edilebilmemiz için, global entegrasyonumuzu güçlendirecek yeni bir planlama yapmamız gerekiyor.” 

“Uzak Asya memleketleri Almanya ve Türkiye ile sert yarışma içinde olacak” 

Salgın sebebiyle makine üretimini asgariye indiren Avrupa’nın sonlu üretime geçmesinin Nisan ahir gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Karavelioğlu, “Bu süreçte başta İtalyan, İspanyol ve Fransız makine imalatçıları olmak üzere, pek çok Avrupalı KOBİ pazar kaybı yaşayacaktır. Daha erken üretime başlayan Uzak Asya devletleri de burada oluşacak boşluğu doldurmak için Almanya ve Türkiye ile sert yarışma içinde olacaktır. Yerkürenin yeni sıradan arayışlarının odağında yeniden makine dalı var. Türkiye’de üretim süreçlerinin planlaması, Avrupa tekrar üretime başladığında makine imalat sanayiimizin buradaki talebe süratli cevap verebileceği biçimde yapılmalı ve alınacak tedbirlerin zamanlaması dikkatle planlanmalı” dedi.

“Çin ve Almanya 2030 stratejilerine bağlı kalıyor”

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de kamu tarafından açıklanan strateji planlarında odak ve pilot bölüm olarak seçilen makine sanayiinin, bu devirde kesinlikle mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğine de dikkat çeken Karavelioğlu şunları tabir etti:

“Makine imalatçıları, üretim ekosisteminde sanayi, tarım ve hizmet ortamlarındaki bütün kesimlerin tedarikçisidir ve biz bu ekonomik bütünsellik içinde hiçbir bölümün rastgele bir desteğin kapsamı dışında kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Global makine ticaretinde yarışmanın koşulları büsbütün değişirken, kamu stratejilerinin merkezinde odak bölüm olan makine sanayiinin gereksinimlerine da çok dikkatli ve ihtimamlı formda yaklaşılması gerektiğini savunuyoruz.”

Çin ve Almanya’nın iki global güç olarak 2030 stratejilerine bağlı kaldıklarını ve olağanlaşma sürecinde asıl yarışma sahası olan makine kesimlerine destek verdilerini belirten Karavelioğlu, “Uluslararası yarışma kızışıyor. Çin ile birinci kapışma ortamımız Avrupa pazarı olacak. Bu süreçte kapasitelerini düşürmek zorunda kalan firmalarımızın esnek ve kısmi çalışma imkânlarından yararlanarak takımlarını koruyacak olmaları kıymetlidir. Firmalarımızın elinde tamamlamaları gereken milletlerarası taahhütler var. Mücbir sebep kapsamına alınmak, teslimatlarda yaşanmakta olan gecikmeler nedeniyle ileride doğacak türel süreçler için de gerekmektedir” halinde konuştu.

“Tedarik zincirlerini gözden geçiren Almanya ile yakın temastayız”

Pandemi sonrası olağanlaşma sürecinde global makine ticaretinde Almanya’nın çok değerli bir rol oynayacağını belirten Karavelioğlu şöyle konuştu:

“Makine kolunun teknolojik başkanı Almanya tam kapasiteli üretime yine başladığı hengam, anlaşılan eser kümelerindeki pazarını Çin’e kaptırmamak için re-export stratejisini güçlendirecek ve kendi üretmediği makine eserlerinin ithalatına öncelik verecektir. Biz bu zincirde nokta almanın ehemmiyetine uzun devrandır dikkat çekiyoruz. Almanya’da tamamına yakını açık tutulan büyük işletmeler, tedarik zincirlerini gözden geçirmeye çoktan  başladılar. Hangi memlekette, hangi tedarikçi, ne kadar vadede gereksinimi karşılayabilir araştırması içindeler. Burada Türkiye ismine değerli fırsatlar var. Almanya’daki temaslarımızı sürüyor, fuarların tamamına yakınının iptal edildiği bu yıl gaye mecralarda tanıtım çalışmalarına ve münhasıran dijital etkinliklere büyük ehemmiyet veriyoruz.”