Merkez Bankası nema kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1 puan getiri indirdi. Siyaset getirisi yüzde 8,75’e oldu. Merkez Bankası böylelikle son 6 içtimada getirisi 13.75 puan indirdi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Para Siyaseti Konseyi (Kurul), siyaset getirisi olan bir hafta vadeli repo tefviz getiri orantısının yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e indirilmesine karar vermiştir. Koronavirüs salgınına ait gelişmelere bağlı olarak global büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan memleket merkez bankaları genişleyici cihette adımlar atmaya devam etmektedir. Salgın illetin anamal akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu global tesirler yakından takip edilmektedir.” denildi. 

Açıklamada, “Ocak ve Şubat aylarında finansal koşullardaki güzelleşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyet, Koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki tesirlerine bağlı olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlamıştır. Salgın illete bağlı gelişmelerin Türkiye iktisadı üzerindeki olumsuz tesirlerinin sonlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın periyotta tatbike konulan mali ve mali önlemlerin iktisadın üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya ek yapacağı kıymetlendirilmektedir. Son devirde sarih bir güzelleşme gösteren cari süreçler istikrarının, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı tesiriyle yıl umumunda ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.” sözü kullanıldı. 

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

“Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek pahalılık göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Global gelişmeler koşutunda Türk lirasında gözlenen kıymet kaybına rağmen, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere memleketler arası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamı pahalılık görünümünü olumlu etkilemektedir. Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı ünite maliyet artışları takip edilmekle birlikte yekun talep koşullarının pahalılığı sınırlayıcı tesirinin arttığı varsayım edilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda yıl sonu pahalılık iddiası üzerindeki risklerin aşağı taraflı olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Şura, siyaset getirisinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir.

Konsey, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, memleket risk priminin gerilemesi, uzun vadeli nemaların aşağı gelmesi ve iktisattaki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük ehemmiyet taşıdığını kıymetlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile entegrasyonlu biçimde gerçekleşmesi için para siyasetindeki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, mali duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak formda belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni datanın ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik siyaset duruşunu değiştirmesine neden olabileceği ehemmiyetle vurgulanmalıdır.”