Mustafa Yeneroğlu: İçi boşaltılan terör kavramının keyfi pratiklerinin ağır sonuçları infaz paketi ile hafifletilebilirdi

DEVA Partisi Umum Yönetici Yardımcısı ve Hukuk ve Adalet Siyasetleri Lideri ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, infaz düzenlemesini eleştirerek, “Son yıllarda içi güzelce boşaltılan terör kavramının keyfi tatbikinin ağır sonuçlarını biraz da olsa hafifletebilirdi. Alakasız bir biçimde terörle ilintili günahlar yakıştırılan gazetecilerin, niyetlerinden ötürü yargılanan aydınların karşı zıdda kaldığı hukuksuz pratiklerin ağır faturalarını azaltabilirdi. Maatteessüf bu türlü bir yeterli niyet göstergesi Umum Şura tartışmalarında da görülmüyor” tabirlerini kullandı.

Yeneroğlu dün Umumi Kurul’da görüşülen infaz paketi hakkında bir kıymetlendirme yaptı. Cezaevlerinde bulunan kimseleri de hatırlatan Yeroğlu, “Ayrıca bu infaz paketinden farklı olarak Koronavirüs salgını kapsamında, devletin cezaevlerinde mahpuslara insan onuruna mütenasip muamele yükümlülüğü yeterince, hayat ve sıhhat haklarına öncelik verilerek, gerekli önlemleri de ivedilikle alması gerektiğini tekrar vurguluyoruz” dedi. Yeneroğlu’nun değerlendirmesi şu halde:

“TBMM Umum Kurul’da görüşülmekte olan İnfaz Paketi, mevcut maddelerin eksiklik ve günahlarını giderme gayesinden uzak, birçok eksik ve hatayı bünyesinde barındıran bir tekliftir. Topluluğun geniş kesitini etkileyen, niteliği yeterince bilinmeyen bir hususî af olan bu düzenleme, uzun devirdir TBMM’nin yasa yapma sürecindeki keyfiyetin, toplumsal mutabakata değer verilmemesinin, tüm partilerin, baroların, akademisyenlerin ve sivil topluluk kuruluşlarının görüş ve tekliflerinin dikkate alınmamasının bir tezahürüdür. Meğer, kamu vicdanını etkileyen ve adalete itimadı tekrar inşa etmesi gereken düzenleme; belli başlı uzlaşı kriterlerini dikkate alsaydı; bütüncül ve kapsayıcı bir nitelik kazanabilirdi. Açıkça belirtmem gerekir ki, kamuoyunu infaz indirimleri açısından meşgul eden bu paket, öngörülen infaz sistemi bütüncül olarak ele alındığında; muhakkak adaletsiz, eşit olmayan ve hukukun üstünlüğü argümanına yakışmayan bir yaklaşımla hazırlanmış. Münhasıran de infaz indiriminden istisna tutulan hataların belirlenmesi aşamasında, hataların niteliği ve kamu vicdanında oluşturduğu sonuçlar göz arkası edilmesi nedeniyle adil bir düzenleme olmadığı görüşündeyim.

DEVA Partisi olarak temel mülahazamız, kamu vicdanını zedelememek, cezaların caydırıcılığını ve topluluğun huzurunu korumak ismine kimi kabahatlerde infaz indirimine gidilmemesi gerektiği biçimindedir. Bu hataların başında adam öldürme, cinsî cürümler, uyuşturucu ticareti cürümleri, azap günahları, mükerrer kabahatler gelir. Tekrar tıpkı halde kamu sistemine karşı işlenen, polisimize, askerimize silah sıkan, onları öldüren, bomba atan, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne katılıp cebir ve şiddet kullanarak anayasal sistemimizi yıkmaya çalışan teröristler bu infaz indiriminden elbette ki yararlandırılmamalıdır.

Ama daha düne kadar hükûmet “Devlete karşı işlenmiş kabahatleri devlet affedebilir fakat vatandaşa karşı işlenmiş günahları devlet affedemez, vatandaş affeder” diyordu. Halbuki bugün tam karşıtını uyguluyor.

Bu kapsamda bu düzenleme; son yıllarda içi yeterlice boşaltılan terör kavramının keyfi pratiğinin ağır sonuçlarını biraz da olsa hafifletebilirdi. Alakasız bir biçimde terörle ilintili kabahatler yakıştırılan gazetecilerin, niyetlerinden ötürü yargılanan aydınların karşı zıdda kaldığı hukuksuz pratiklerin ağır faturalarını azaltabilirdi. Maatteessüf bu türlü bir uygun niyet göstergesi Umum Heyet tartışmalarında da görülmüyor.

En büyük problemimiz, yargıçların yürütmenin ağırlığıyla mevzuatı dahi uygulayamaz hale gelmesi. İsterdik ki; adil bir hukuk devleti olmaktan bu kadar uzaklaşmışken, bu düzenleme ile geçmişte yapılan günahlardan dönülsün. Türkiye tüm vatandaşlarımızın hak ettiği demokratik bir hukuk devleti olsun. Lakin adil yargılanma hakkı, adalet, tarafsız ve bağımsız yargı için uğraşımıza devam edeceğiz. Başkaca bu infaz paketinden başka olarak Koronavirüs salgını kapsamında, devletin cezaevlerinde mahpuslara insan onuruna mütenasip muamele yükümlülüğü yeterince, hayat ve sıhhat haklarına öncelik verilerek, gerekli önlemleri de ivedilikle alması gerektiğini tekrar vurguluyoruz.”