Pandemi İzolasyon Takip Girişimi nedir, Covid-19 salgını kapsamında nasıl kullanılacak?

Sıhhat Bakanlığı, Covid-19 salgınının yayılma suratının yavaşlatılması ve hastaların izolasyonunun sağlanması için Pandemi İzolasyon Takip Girişimi (İTP) geliştirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Muhabere Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Sıhhat Bakanlığı, Haber Teknolojileri ve Muhabere Kurumu Başkanlığı ile tüm GSM operatörlerinin işbirliğiyle bu tatbikin hayata geçirildiği belirtildi.

Girişim kapsamında koronavirüs testleri olumlu çıkanların, kendilerinin, yakınlarının ve topluluğun sıhhati için gerekli izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.

Açıklamada böylece karantina altındaki şahısların ve ortamların hareketliliğinin gözlemlenebileceği ve salgının yayılmasını önleyici tahlillerin yapılabileceği aktarıldı.

Pandemi İzolasyon Takip Girişimi kapsamında şu tatbikler hayata geçecek:

  • Covid-19 riski nedeniyle konutta izolasyon altında bulunması gereken kimseler konutlarını terk ederse, telefonlarına ihtar iletisi gelecek.
  • Otomatik davet teknolojisi aracılığıyla bu şahıslarla anında muhabereye geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken bölgeye dönmeleri istenecek.
  • Ikaza riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu emniyet üniteleriyle paylaşılacak, gerekli idari tedbir ve yaptırım uygulanması sağlanacak.
  • Yol denetimi yapan emniyet ekipleri, kişinin malumatlarını sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

Ferdî Dataların Korunması Kanunu’na uyuyor”

Cumhurbaşkanlığı Muhabere Başkanlığı, girişim kapsamında elde edilen olguların salgınla uğraş dışında kullanılmayacağını ve salgın riski sona erdiğinde imha edileceğini vurguladı.

Açıklamada donelerin diğer hiçbir hedefle kullanılamamasının devlet teminatında olacağı ve sistemin güvenliğinin sıkı bir biçimde denetim edileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhabere Başkanlığı’nın açıklamasında başkaca “Amaç, kamu sıhhatinin korunması Pandemi İzolasyon Takip Girişimi, 6698 sayılı Zatî Olguların Korunması Kanunu’na muhakkak terslik oluşum etmiyor” sözü yan aldı:

“6698 sayılı Kanunun “Özel nitelikli dataların işlenme şartları” başlıklı 6. unsurunun üçüncü fıkrasında hususî nitelikli zatî olguların ilgililerin açık isteği olmaksızın işlenmesini mümkün kılan istisnai hedefler düzenleniyor.

“Buna nazaran, kamu sıhhatinin korunması, esirgeyici hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi hedefiyle, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kimseler yahut yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından hususî nitelikli ferdî olguların ilgililerin açık isteği aranmaksızın işlenebileceği öngörülüyor.”

Sair memleketlerde de var

Yerkürenin gayrı konumlarında de emsal tatbikler kullanılıyor.

Koronavirüs salgınıyla uğraşta Çin, Güney Kore, Singapur, Rusya üzere kimi devletler, cep telefonu pratikleri ve yazılımlarla dijital teknolojinin sağladığı izleme sistemlerini kullandı.

Halkın hareketlerini, adımlarını izleyerek Covid-19 haritası çıkaran memleketler böylelikle salgını denetim altına almayı ve gerekli müdahaleyi yapmayı planlıyor.

Bu prosedürün önüne geçilemeyen salgına karşı yararlı bir formül olduğunu düşünenler var; ama halkın devlet denetimiyle izleniyor olmasının ferdi özgürlükleri ve olgu kapalılığını ihlal ettiği tefsirleri da yapılıyor.

Bahisle ilgili BBC Türkçe’ye konuşan internet saklılığı ve dijital istihdam bahislerinde mütehassıs sosyolog Antonio Casilli, bu tekniğin başarılı olmadığını vurgulayarak “kitlesel gözetim politikalarına” mütenasip olduklarını söylemişti.