prof-adem-sozuerden-infaz-paketi-degerlendirmesi-bu-yasa-anayasa-mahkemesine-masraf-rahsan-affi-uzere-kapsami-genisleyebilir-jsYK6uX1.jpg