Salgında çalışanların yüzde 13'ü fiyatsız olura çıktı, yüzde 9'u işinden oldu

Barem tarafından gerçekleştirilen araştırma her 10 çalışandan 6’sının çalışma tertibinin değiştiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya nazaran çalışanların yüzde 37’si ise salgından evvel olduğu üzere çalışmaya devam ediyor.

Barem tarafından 25-30 Mart tarihleri arasında Türkiye umumunda 1007 kişi ile telefon görüşmesi metoduyla gerçekleştirilen araştırmada, Koronavirüs pandemisinin iş yerküresi üzerindeki tesirleri incelendi. Görüşülen bireylerin yüzde 37’si salgın sırasında da birebir halde çalışmayı sürdürdüğünü, yüzde 13’ü fiyatsız olurda olduğunu, yüzde 12’si kısıtlı gün ve saatlerde çalıştığını ve tekrar yüzde 12’si fiyatlı müsaadeye çıkarıldığını belirtti. İşten çıkarılan yahut şirketini kapatanların orantısı ise yüzde 9. Konuttan çalışma tahlilini kullananların nispeti ise yalnızca yüzde 8.

Esnafın yüzde 34’ü tıpkı formda devam ediyor
Kendi işinde çalışanların yüzde 34’ü tıpkı formda çalışmaya devam ettiğini, yüzde 25’i süreksiz olarak işine gitmediğini, yüzde 17’si ise firmasını kapattığını belirtiyor. Kısıtlı gün ve saatlerde çalışanların nispeti yüzde 12 iken meskenden çalışanların oranıysa yalnızca yüzde 8.

Kişisel kesim fiyatsız olurda
Hususî bölümde olup, çalışmayı sürdürenlerin nispeti yüzde 38. Kişisel kolun aldığı tedbirler arasında yüzde 19 ile fiyatsız, yüzde 13 ile fiyatlı müsaade ve yüzde 11 ile kısıtlı gün ve saatlerde çalışma halleri görülüyor. Konuttan çalışanların orantısı yüzde 7, bir o kadar da işten çıkarılan mevcut.
Kamu dalındaysa iş tertibi birebir kalanların nispeti yüzde 39. Kamuda fiyatlı müsaade yüzde 27 ile başka kollardan daha yaygın bir tatbik. Kısıtlı gün ve saatlerde çalışanlar yüzde 15, meskenden çalışanlarsa yüzde 10 nispetinde. Fiyatsız olurlu olduğunu söyleyenlerse yalnızca yüzde 6.
Kümeler arasında iş tertibi en çok değişen kesim yarı devirli çalışanlar. İş durumu tıpkı kalanların orantısı yüzde 28 iken, iş bekleyenlerin nispeti ise yüzde 44.

Bölüm bazında çalışma nizamı nasıl?
Üretim, perakende ve hizmet kesimleri farklı munfasıl incelendiğinde farklılıklar görünüyor. Salgın öncesinde olduğu üzere çalışmaya devam edenlerin en yüksek nispette olduğu kol yüzde 42 ile üretim kesimi. Bu orantı hizmet kesiminde yüzde 36’ya, perakendede ise yüzde 22’ye düşüyor. Yüzde 17 ile en çok perakende bölümü kısıtlı gün ve saatlerde çalışmaya dönmüşken; bu nispet hizmet kolunda yüzde 12, üretimde ise yüzde 10. Meskenden çalışma orantısı perakende bölümünde yüzde 13 iken, hizmette yüzde 9, üretimde ise yüzde 5’e düşüyor.
Araştırma donelerini pahalandıran Barem Umumî Yöneticisi Sencer Binyıldız; “Bu devirde online perakende, lojistik ve sıhhat üzere kimi dalları dışarda bırakırsak iş yerküresini çok güç günler bekliyor. Salgının başında sayılırız ve yaptığımız araştırmaya nazaran halihazırda 10 çalışandan 6’sının çalışma sistemi şu yahut bu halde değişmiş. Lakin üretimin hala devam ediyor olmasıyla, topluluğun dayanışmaya olan inancı ve desteğiyle bu güçlükle günlerin aşılacağına inanıyorum” dedi.