Salgının birinci 20 günde devlete faturası: 43.7 milyar lira bütçe açığı

Bütçe açığı Koronavirüs’ün Türkiye’de birinci kere görüldüğü Mart ayında patladı. Mart ayında merkezi idare bütçesi, 43.7 milyar TL açık verdi. Geçen yılın Mart ayında 41.1 milyar TL, Şubat 2020’de 71.7 milyar TL olan yekun vergi gelirleri, salgının ortaya çıktığı 2020 Mart’ında yüzde 10.1 düşerek 36.9 milyar TL’ye geriledi. Böylelikle 2020 yılı umumisi için öngörülen bütçe açığının yaklaşık üçte birine Mart ayında ulaşılmış oldu. 2020 bütçesinde 139 milyar liralık açık öngörülmüştü.

Hangi vergiler düştü?

Vergi gelirlerindeki gerilemede gelirler ve kurumlar vergileri ile KDV gelirlerindeki büyük düşüşler tesirli oldu. Kurumlar vergisi geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 33.1, gelirler vergisi yüzde 16.6, ithalden alınan vergi ise yüzde 7.5 düştü. KDV gelirlerindeki düşüş ise yüzde 397’yi buldu. Salgın patlayınca KDV beyannamelerinin verilmesi ertelenmişti.
Buna karşılık hususî tüketim vergisi (ÖTV) geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 43.4 artarak 13.3 milyar liraya çıktı.
Bütçe harcamaları ise Mart’ta bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 15.6 artışla 912 milyar TL’ye yükseldi. Harcamalar bir evvelki aya nazaran 3.5 azaldı.

Getiri dışı istikrar bozuldu

Getiri dışı istikrar de Mart’ta 32.4 milyar TL açık verdi. Böylelikle, 12 aylık getiri dışı istikrar 7 milyar TL fazladan 12.3 milyar TL açığa geriledi.