Şekeri düşen garson 2 liralık sütlacı yediği için işten kovuldu!

Bursa’da çalıştığı büfede olursuz olarak 2 liralık sütlacı yiyen garson tazminatsız kovuldu. İş Duruşması’nın “güveni berbata kullanma” kararı verdiği davada Yargıtay tazminatsız kovulma kararının ölçülü olmadığına hükmetti.

Bursa’da çalıştığı büfede satılan sütlacı yiyen garsonun tazminatsız kovulmasına yönelik duruşma kararı Yargıtay’dan döndü.

Şekeri mütalaa sütlaç yedi

Tansiyon hastası olduğu öğrenilen genç garson, şekeri bir anda niyet büfedeki 2 TL kıymetindeki bir kase sütlacı alarak mutfakta yedi. Bunu gören işletmeci, garsonu sadakatsiz davrandığı için tazminatsız biçimde kovdu.

Garson tazminat istedi, duruşma ‘görevi berbata kullanma’ dedi

Hadisesi duruşmaya taşıyan garson, feshin haksız olduğunu ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının karar altına alınmasını talep etti.

Duruşmada savunma yapan işletmeci ise çalışanlar tarafından fiyatsız yeme içmenin yasak olduğunu, alışveriş merkezi raflarında ve büfelerinde satışa arz edilen eserlerin bedeli ödenmeden alınmasının mazur görülmediğini öne sürdü.

Davacı çalışanın haksız olduğuna hükmeden İş Duruşması, taraflar arasındaki iş kontratında kararlaştırıldığı üzere, çalışan çalışanın büfedeki yiyeceklerden mesai saatlerinde fiyatlı yahut fiyatsız yemesinin yasak olduğuna dikkat çekti. Kararı garson temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.

Fesih nedeni haklı değil

Feshin haklı yahut makbul nedenlere dayandığının ispat yükünün davalı patrona verildiğine dikkat çeken Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, garsonun sütlaç sebebiyle işten kovulmasının ‘ölçülülük’ prensibine münafi olduğuna hükmetti.

Patronun ispat yükünü yanına getirirken içerik tarafından fesih nedenlerinin haklı yahut muteber olduğunu kanıtlamakla mükellef olduğunu hatırlattı. Kararda, “Feshe bahis vakada, davacının satışa sunulan bir kase sütlacı fiyatsız olarak bulaşıkhanede yeme formundaki hareketinin iş mukavelesini haklı nedenle feshedilmesini gerektirecek yükte olduğu kabul edilemez” denildi.

Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verildi.