Sıhhat ve Çevre Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan sıhhat çalışanlarına davet: Size verilen formu imzalamayın!

Koronavirüs salgını nedeniyle pandemi hastanelerinde çalışan sıhhat emekçilerine, “Kişisel Kollayıcı Ekipman/Donanım Taahhüt ve Teslim Formu” imzalatılmak istenmesinin üzerine Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) bir açıklama yaptı.  “Kendi sorumluluğunu noktasına getirmeyen yönetimciler sorumluluğu sıhhat emekçilerinin üzerine yıkmaya çalışıyor” diyen SES, “Size verilen formu imzalamayın!” dedi.

SES’ten yapılan açıklamada, bu pratiğin mevzuata büsbütün ters olduğu vurgulandı. Sıhhat çalışanlarını formu imzalamama konusunda uyaran sendika, açıklamasında şu sözlere nokta verdi:

“Yığınla sorumluluk var”

“Genel merkezimize ulaşan haberlere nazaran Covid-19 salgını nedeni ile pandemi hastanelerinde hizmet yapan sıhhat emekçilerine ‘Kişisel Gözetici Ekipman/Donanım Taahhüt ve Teslim Formu’ ismi altında formların imzalatılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Bu formları incelediğimizde, 6331 sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanununda patronun sorumluluklarının emekçilerin üzerine atılmak istendiği, güya patron bütün sorumluluklarını mekanına getirmiş ve yalnızca emekçilerin sorumluluğu kalmış üzere mealler çıktığı anlaşılmaktadır.

Sıhhat ortamında salgın tedbirleri kapsamında Bakanlık ve yönetimlerin yapmadığı/yapmakla sorumlu olduğu yığınla sorumluluk vardır. Bu yapılmayanların bugün sıhhat emekçilerinin sağlığına- canına mal olduğu, salgının denetimini de engellediği açık bir formda ortadadır. Anlaşılan sıhhat kurum yönetimcilerinin, bunları bölgesine getirmek için telaşa düşmek yanına kendilerini ‘kurtarma’ telaşına düşmüşler, nasıl olur da ileride doğacak sorumlulukları emekçilerin üzerine atarız hesabına girişmişlerdir. Bunu muhakkak kabul etmiyoruz. Sıhhat bakanlığı acilen bu usul pratikleri engellemeli ve sıhhat emekçilerinin sıhhatini himayeye dönük önlemleri almalıdır.

“Mevzuata büsbütün aykırı”

İlgili mevzuat tarafımızca incelenmiştir. 02.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ferdî Hami Donanımların İş noktalarında Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesinin 2.fıkrasına nazaran 6331 sayılı kanunun 19.maddesine nazaran patronun iş sıhhati ve güvenliği eğitimlerini vermesi ve bu eğitimler uyarınca ferdî Esirgeyici Donanımın nasıl kullanılacağını anlatması gerekmektedir. Eğitimlerinde bilindiği üzere ağır ve tehlikeli işler sınıfında bulunan iş yanları ile ilgili belli mühletler boyunca yapılması gerekmektedir. Covid-19 salgını nedeni ile bu eğitimlerin yapılmadığı, yalnızca Sıhhat Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş, broşür ve kısa sinemaların emekçilere gösterildiği ve bunun da güya eğitimmiş üzere sunulmak istendiği anlaşılmaktadır. Bu durum ilgili mevzuata külliyen alışılmamıştır. Ayrıyeten kelam konusu yönetmelik ekinde Zatî Hami Donanım/Ekipman Teslim ve Taahhüt Formu diye bir form katiyetle bulunmamaktadır. Sıhhat Bakanlığı üniteleri kendileri bu türlü bir form icat etmişlerdir. İlgili yönetmelikte alanı yoktur.

Kaldı ki, 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ferdî Esirgeyici Donanım Yönetmeliği ekinde de böylesi bir forma taraf verilmemiştir.

Bilindiği üzere hastanelerde hizmet standartları ve çalışma esasları Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine nazaran yapılmaktadır. Yönetmelikte salgın üzere harika durumlarda bile nasıl hizmet sunulacağına dair ayrıntılı düzenlemeler vardır. Bu şekil sıhhat emekçilerini sorumluluk altına alacak kararlara ve formlara mekan verilmemiştir.

Sonuç olarak, patron devletin kendi sorumluluğunu konumuna getirmeyerek mevzuata hilâf uydurduğu formlarla sonradan oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarında sorumluluğu emekçiler üzerine yıkmaya dönük teşebbüslerine karşı uyanık olunmalıdır.

Katiyetle bu stil formlar imzalanmamalıdır. Şayet imzaya zorlanması halinde imzadan imtina edilmelidir. Çok zarurî olunduğu devir aşağıdaki dilekçe verilip niye imza atılmadığı belirtilebilir.”