Siyasal iktidarı güden temel his; işkillenmek

Avukat Ali Galip Yıldız

İşkillenmek; müelliflerden, gazetecilerden, akademisyenlerden, avukatlardan, siyasetçilerden, belediyelerden, Batı’dan, her türlü farklı kanıdan ve bunun tabir edilmesinden, içtima ve yürüyüşlerden, siyasal iktidarı eleştirmekten vb. ​

Bu bir kişisi his, bir kuşku velev dehşet olabilir ve buna nazaran mütalaa ve fiil gerçekleştirmek de mazur görülebilir fakat işkillendiğiniz için her şeyi yapabilir, hukuku yok sayabilir misiniz?​

Süleyman Soylu, İçişler Bakanı olarak işinin işkillenmek olduğunu söylerken o kadar samimiydi ki, kendisini işkillendiren her şeyle savaş kararlılığını bu formda meşrulaştırdığına inandığı anlaşılıyordu. Kendisini işkillendiren duruma müdahale için nasıl bir metot pratiği, ne cins araçlar kullanması ve bunların ne ölçüde yasal sayılabileceğinin bir ehemmiyeti olamazdı. İşkillenmişse, kendince ne yapılması gerekiyorsa kesinlikle yapılmalıydı.​

Böylelikle, bu siyasal iktidarı güden temel hissin “işkillenme” olduğunu kabul etmek pek yanlış olmaz.​

Gerçekten, Erdoğan’ın, başbakanlığında ve cumhurbaşkanı olduktan sonra işkillendiği her durumu yüksek sesle açığa vurduğuna, o durumu, kendisine nasıl görünüyorsa o denli tanımladığına ve ilgililere bu durumla ilgili olarak neler yapmaları gerektiğini hiçbir tereddüt duymadan bildiri ettiğine, o ilgililerin de bunu “emir” telakki ederek hareket ettiğine çok tanık olduk. Birkaç örnek vermek gerekirse:​

MİT TIR’larını haberleştirenler haindir, elimizden kurtulamazlar, dedi, amaç gösterdiği gazeteciler darmaduman edildi, Cumhuriyet Gazetesi muharrir, başkan ve avukatları “FETÖcülük” ten yargılandı, uzun vade tutuklu kaldılar.​

Büyükada’da açık içtima yapan insan hakları savunucuları için “Onlar adeta 15 Temmuz’un devamı niteliğinde bir içtima için bir araya gelmişlerdir, buradan bir yargı süreci başlayabilir” dedi akabinde tutuklamalar, davalar sökün etti​.

Selahattin Demirtaş için “o bir haindir” dedi, bu nitelemesi nedeniyle bir güruh dava açıldı, tahliye ve beraat kararları velev AİHM kararlarına karşın kimse hür bırakmaya yürek edemiyor.​

HDP’nin, 14,15,16 yaşındaki bu evlatları, hocalarımızı, bilirkişi erlerimizi, çavuşlarımızı kaçırdığını söyledi açıkça, derhal akabinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır vilayet ve kaza başkanları hakkında soruşturma başlattı. ​

Hele Gezi hadiseleri için yaptığı nitelemeler ve başta Osman Kavala olmak üzere birçok sivil topluluk gönüllüsünü yönelttiği cürümler nedeniyle açılan davalar hala devam ediyor; beraatine karar verilenler dahi bağımsız bırakılmıyor, yeni suçlamalarla karşılaşıyorlar.​

Süleyman Soylu ve benzerlerinin işkillenmeleri nedeniyle seçim kazanmış belediye yöneticileri vazifeden alındı bölgelerine kayyımlar atandı, siyasal partiler günah mahalli olarak nitelendi.​

Yüzlerce, binlerce örnek sayılabilir daha. Nedeni, asla çağdaş manada, delile ve olgulara dayalı kuşkular değil yalnızca işkillenme.

Bu iktidar yalnızca içerden değil, dışarıdan münhasıran de Batı’dan çok işkillendi; meydan okumalar, bizi kıskanıyorlar nidaları, diplomatik gaflar nedeniyle hayli itibar kaybedildi.​

Güney’den işkillenmenin sonucu da bitmek bilmeyen “savaş hali” olarak tezahür etti, nasıl biteceği ve daha neler kaybettireceği ise meçhul.​

Böylelikle, Cumhurbaşkanı ve kendi oluşturduğu siyasal takımların işkillenmelerinin güdümünde, milyonlarca insan “düşman” kategorisine alındı.​

Ben de, kendimi bu kategorinin içinde görerek yaşıyorum.