Türk Dişhekimleri Birliği: Faturalarımız ertelensin, yardımcı işçi için kısa çalışma ödeneğinden biz de yararlanalım

Türk Dişhekimleri Birliği, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından kendilerinin de ekonomik olarak etkilendiğini ama pakette mahal bulamadıklarını açıkladı. Birlikten yapılan açıklamada hükûmete, “Kısmi devirli maaş ödemelerinde en az 12 aylık geçmişe yönelik prim ödemesi koşulu, pandeminin memleketimizde birinci vaka olarak görüldüğü 10 Mart tarihine revize edilmelidir.” davetinde bulunuldu. 

Açıklamada “Koronavirüs salgınının yaşanması nedeniyle hem tedavi sürecinin aktifliği hem de tedaviyi yapacak olan  sıhhat çalışanlarının bu sürece hazırlanmasını amaçlayarak, sıhhat çalışanına yönelik şiddet  mitingi ve sonrasındaki iş bırakma aksiyonu de ertelenmiştir.” denildi. 

Açıklamada, “Pandemiden en çok etkilenen meslek kümesi olarak bu tarihi sorumluluğu bölgesine getirmemize karşın açıklanan finansal destek programında diş hekimliği mesleği unutulmuş, Koronavirüs salgınının yaratacağı ekonomik aksiliklere karşı hükûmetin hazırladığı 100 milyar TL’lik ‘ekonomik istikrar paketi’, diş hekimliği kesiminde hayal kırıklığı yaratmıştır.”  sözü kullanıldı. 

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

Öncelikle sorunun gerçek tespiti yapılıp sonrasında tahliller üretilmelidir. Ne yazık ki birinci açıklanan pakette meseleler sahih tespit edilememiş ve gerçek tahliller üretilememiştir.

Bu bağlamda Türk Dişhekimleri Birliği olarak tekliflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

Havayolu taşımacılığı üzere zahir bölümün yararlanacağı bir bölümde bile, pandemi kararları doğrultusunda KDV %1’e düşürülmüştür. Pandemiden ötürü, kamu ve kişisel sıhhat kuruluşlarında acil tedaviler dışında müdahale yapılamamasından ötürü pandemi sonrası, hastaların diş tedavilerine daha kolay ulaşabilmesi emeliyle bu devlette yaşayan herkesin yararlandığı sıhhat hizmetlerinde de KDV’nin %1’e indirilmesi gereklidir.

Bu süreçte yalnızca acil vakalara müdahale eden dişhekimliği hususî sıhhat kuruluşlarında elektrik, doğalgaz, su faturalarında son 3 ay olgu ortalamasının alınması adil değildir. Sıhhat kuruluşlarında bu dataların pandemi ahir okunup faturalandırılması sonradan yapılmalıdır.

 Muayenehanelere finansal destek sağlanmalıdır.

Kredi borcu olan diş tabiplerinin borçlarının nemasız tekrar yapılandırılması ve/veya devlet bankalarından 6 ay ödemesiz getirisiz kredi imkanları ile finansal destek sağlanarak şahsi banka borçlarının kapatılmasının önü açılmalıdır.

Bu güç vakitte şahsi sıhhat kuruluşlarının çalışmaları çok azalmasına karşın yardımcı işçinin istihdamında azaltmaya gitmemek açısından kısa çalışma ödeneğinin koşulsuz uygulanması gereklidir.

Kısmi vakitli maaş ödemelerinde en az 12 aylık geçmişe yönelik prim ödemesi koşulu, pandeminin devletimizde birinci vaka olarak görüldüğü 10 Mart tarihine revize edilmelidir.