Türk Tabipleri Birliği anketi: Sağlık çalışanları büyük risk altında

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi” anketinin ikinci hafta sonuçları açıklandı. 20 Mart’ta web tabanlı ve sağlık çalışanlarının öz bildirimine dayalı olarak başlatılan ankete 23-29 Mart tarihleri arasında 1630 sağlık çalışanı yanıt verdi. TTB’ye göre katılımcıların büyük çoğunluğunu hekimlerin oluşturduğu (yüzde 75,4) anket sonuçları, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki olumsuzlukların ve koruyucu ekipman eksikliği sorununun devam ettiğini gösteriyor.

TTB’nin resmi sayfasında yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 50’si çalıştığı kurumda COVID-19 için ayrı bir triaj (hastaların tıbbi önceliklere göre sınıflandırılması) mekânı sağlanmadığını, yüzde 44’ü COVID-19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmediğini, yine yüzde 44’ü COVID-19 salgınında iş organizasyonunda yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde 50’si birimine COVID-19 ile ilgili özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali verilmediğini belirtiyor.

“Hastayken dahi çalışmak zorunda kalıyorlar”

“Sağlık kurumları salgın için hala hazırlıklı değil”

TTB’nin açıklamasında “Anket sonuçları, başından beri yapılan bütün uyarılara karşın sağlık çalışanlarının maske, eldiven, önlük vb. kişisel koruyucu malzeme eksikliğinin de hâlâ ciddi şekilde sürdüğünü gösteriyor” denildi.

Anket raporunun sonuç bölümünde, “ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla COVID-19 hastası olduğunu, yüzde 6’sının bir sağlık kurumunda teyitli COVID-19 hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) teması olduğunu belirttiği” ifade edilerek, “Sağlık kurumlarının hala COVID-19 salgını için hazırlıklı olmadığı görülmektedir” denildi.

Sağlık Bakanlığı’na “koşulları iyileştirin” çağrısı