Türk Tabipleri Birliği: Zarurî olmayan üretim durdurulsun

Türk Tabipleri Birliği, (TTB) Aile Çalışma ve Içtimaî Hizmetler Bakanlığı’ndan Koronavirüs salgını boyunca zarurî olmayan üretimin durdurulmasını, işyeri tabiplerinin can güvenliğinin sağlanmasını, ferdî gözetici ekipmanların bakanlık tarafından sağlanmasını talep etti.

 Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu, Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’na gönderdiği metinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin az sayıda yurttaş ve sıhhat çalışanının kaybıyla sonuçlanması için gereken önlemleri sıraladı.

Ulusal İş Sıhhati ve Güvenliği Kurulu’nun toplanmasını öneren TTB,  “Salgın sürecinde fabrikalarda, işletmelerde işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımız çok çetin kaideler altında ve her an COVID-19 illetine yakalanma riskiyle çalışmaktadırlar” dedi. TTB’nin talepleri şu biçimde devam etti:

“Hepimizin çok uygun bildiği üzere işyeri doktorlarının salgın öncesinde de çetin olan çalışma koşulları salgın sürecinde giderek zorlaşmış, ömür ve sıhhat hakları açısından dertli bir periyoda girilmiştir. Büyük fabrikalar dışındaki kişisel işletmelerde revir koşulları iyi olmamakla birlikte, triyaj sahalarından laf etmek mümkün değildir.

Tüm bunlara ek olarak ferdî gözetici gereçlerin sağlanmasında yaşanılan büyük kasvetler, fabrika idarelerinin ve OSGB’lerin bunları sağlama konusunda sorumluluk hissetmemeleri işyeri tabiplerinin ve çalışanlarının can güvenliğini derde sokmaktadır.

Bakanlığınızın bir an evvel Sıhhat Bakanlığı ile birlikte bu problemleri çözmesi değerlidir. Münhasıran işyeri doktorlarının şahsî kollayıcı gereçlerinin sağlanmasının hayati kıymete sahip olduğunu ve sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Başkaca tüm bu meselelerin konuşulacağı ve yaşanılan ezalara tahlil yollarının aranacağı “Ulusal İş Sıhhati ve Güvenliği Kurulu”nun bir an evvel toplanmasını öneriyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu olarak, memleketimizde COVID-19 salgınıyla uğraşın, az sayıda yurttaşımızın ve sıhhat çalışanının can kaybı ile sonuçlanarak muvaffakiyete ulaşabilmesi için tekliflerimizin hayata geçirilmesindeki kıymeti ve önceliği kamusal sorumluluğumuz gereği bir sefer da yazılı olarak anımsatmayı vazife biliyoruz.”