Türk Tabipleri Birliği: Zarurî olmayan üretim durdurulsun

Türk Tabipleri Birliği, (TTB) Aile Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’ndan Koronavirüs salgını boyunca mecburî olmayan üretimin durdurulmasını, işyeri tabiplerinin can güvenliğinin sağlanmasını, zatî gözetici ekipmanların bakanlık tarafından sağlanmasını talep etti.

 Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu, Aile, Çalışma ve Çevre Hizmetler Bakanlığı’na gönderdiği metinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin az sayıda yurttaş ve sıhhat çalışanının kaybıyla sonuçlanması için gereken önlemleri sıraladı.

Ulusal İş Sıhhati ve Güvenliği Kurulu’nun toplanmasını öneren TTB,  “Salgın sürecinde fabrikalarda, işletmelerde işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımız çok sıkıntı koşullar altında ve her an COVID-19 illetine yakalanma riskiyle çalışmaktadırlar” dedi. TTB’nin talepleri şu halde devam etti:

“Hepimizin çok düzgün bildiği üzere işyeri doktorlarının salgın öncesinde de güçlükle olan çalışma koşulları salgın sürecinde giderek zorlaşmış, hayat ve sıhhat hakları açısından problemli bir periyoda girilmiştir. Büyük fabrikalar dışındaki şahsi işletmelerde revir koşulları iyi olmamakla birlikte, triyaj yerlerinden laf etmek mümkün değildir.

Tüm bunlara ek olarak ferdî kollayıcı gereçlerin sağlanmasında yaşanılan büyük düşünceler, fabrika idarelerinin ve OSGB’lerin bunları sağlama konusunda sorumluluk hissetmemeleri işyeri doktorlarının ve çalışanlarının can güvenliğini düşünceye sokmaktadır.

Bakanlığınızın bir an evvel Sıhhat Bakanlığı ile birlikte bu dertleri çözmesi kıymetlidir. Bilhassa işyeri doktorlarının ferdî hami gereçlerinin sağlanmasının hayati kıymete sahip olduğunu ve sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Ayrıyeten tüm bu meselelerin konuşulacağı ve yaşanılan zahmetlere tahlil yollarının aranacağı “Ulusal İş Sıhhati ve Güvenliği Kurulu”nun bir an evvel toplanmasını öneriyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu olarak, devletimizde COVID-19 salgınıyla savaşın, az sayıda yurttaşımızın ve sıhhat çalışanının can kaybı ile sonuçlanarak muvaffakiyete ulaşabilmesi için tekliflerimizin hayata geçirilmesindeki kıymeti ve önceliği kamusal sorumluluğumuz gereği bir kez da yazılı olarak anımsatmayı vazife biliyoruz.”