Türk Tabipleri Birliği'nden bakanlığa: Farz olmayan üretim durdurulsun

Türk Tabipleri Birliği, (TTB) Aile Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’ndan Koronavirüs salgını boyunca farz olmayan üretimin durdurulmasını, işyeri doktorlarının can güvenliğinin sağlanmasını, şahsî esirgeyici ekipmanların bakanlık tarafından sağlanmasını talep etti.

 Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu, Aile, Çalışma ve Çevre Hizmetler Bakanlığı’na gönderdiği metinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin az sayıda yurttaş ve sıhhat çalışanının kaybıyla sonuçlanması için gereken önlemleri sıraladı.

Ulusal İş Sıhhati ve Güvenliği Kurulu’nun toplanmasını öneren TTB,  “Salgın sürecinde fabrikalarda, işletmelerde işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımız çok sıkıntı kurallar altında ve her an COVID-19 illetine yakalanma riskiyle çalışmaktadırlar” dedi. TTB’nin talepleri şu halde devam etti:

“Hepimizin çok uygun bildiği üzere işyeri doktorlarının salgın öncesinde de güç olan çalışma koşulları salgın sürecinde giderek zorlaşmış, hayat ve sıhhat hakları açısından dertli bir periyoda girilmiştir. Büyük fabrikalar dışındaki kişisel işletmelerde revir koşulları münâsib olmamakla birlikte, triyaj meydanlarından kelam etmek mümkün değildir.

Tüm bunlara ek olarak zatî gözetici gereçlerin sağlanmasında yaşanılan büyük dertler, fabrika idarelerinin ve OSGB’lerin bunları sağlama konusunda sorumluluk hissetmemeleri işyeri tabiplerinin ve çalışanlarının can güvenliğini soruna sokmaktadır.

Bakanlığınızın bir an evvel Sıhhat Bakanlığı ile birlikte bu meseleleri çözmesi kıymetlidir. Bilhassa işyeri doktorlarının ferdî kollayıcı gereçlerinin sağlanmasının hayati değere sahip olduğunu ve sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Başkaca tüm bu dertlerin konuşulacağı ve yaşanılan külfetlere tahlil yollarının aranacağı “Ulusal İş Sıhhati ve Güvenliği Kurulu”nun bir an evvel toplanmasını öneriyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu olarak, devletimizde COVID-19 salgınıyla uğraşın, az sayıda yurttaşımızın ve sıhhat çalışanının can kaybı ile sonuçlanarak muvaffakiyete ulaşabilmesi için tekliflerimizin hayata geçirilmesindeki ehemmiyeti ve önceliği kamusal sorumluluğumuz gereği bir sefer da yazılı olarak anımsatmayı hizmet biliyoruz.”