Türk Tabipleri Birliği'nden bakanlığa: Zarurî olmayan üretim durdurulsun

Türk Tabipleri Birliği, (TTB) Aile Çalışma ve Çevre Hizmetler Bakanlığı’ndan Koronavirüs salgını boyunca mecburî olmayan üretimin durdurulmasını, işyeri tabiplerinin can güvenliğinin sağlanmasını, şahsî esirgeyici ekipmanların bakanlık tarafından sağlanmasını talep etti.

 Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu, Aile, Çalışma ve Içtimaî Hizmetler Bakanlığı’na gönderdiği metinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin az sayıda yurttaş ve sıhhat çalışanının kaybıyla sonuçlanması için gereken önlemleri sıraladı.

Ulusal İş Sıhhati ve Güvenliği Kurulu’nun toplanmasını öneren TTB,  “Salgın sürecinde fabrikalarda, işletmelerde işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımız çok güç kurallar altında ve her an COVID-19 illetine yakalanma riskiyle çalışmaktadırlar” dedi. TTB’nin talepleri şu halde devam etti:

“Hepimizin çok uygun bildiği üzere işyeri doktorlarının salgın öncesinde de sıkıntı olan çalışma koşulları salgın sürecinde giderek zorlaşmış, hayat ve sıhhat hakları açısından sorunlu bir periyoda girilmiştir. Büyük fabrikalar dışındaki kişisel işletmelerde revir koşulları tutarlı olmamakla birlikte, triyaj sahalarından laf etmek mümkün değildir.

Tüm bunlara ek olarak zatî esirgeyici gereçlerin sağlanmasında yaşanılan büyük kasvetler, fabrika idarelerinin ve OSGB’lerin bunları sağlama konusunda sorumluluk hissetmemeleri işyeri tabiplerinin ve çalışanlarının can güvenliğini derde sokmaktadır.

Bakanlığınızın bir an evvel Sıhhat Bakanlığı ile birlikte bu dertleri çözmesi kıymetlidir. Mahsusen işyeri doktorlarının ferdî kollayıcı materyallerinin sağlanmasının hayati değere sahip olduğunu ve sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Başkaca tüm bu sıkıntıların konuşulacağı ve yaşanılan problemlere tahlil yollarının aranacağı “Ulusal İş Sıhhati ve Güvenliği Kurulu”nun bir an evvel toplanmasını öneriyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu olarak, devletimizde COVID-19 salgınıyla savaşın, az sayıda yurttaşımızın ve sıhhat çalışanının can kaybı ile sonuçlanarak muvaffakiyete ulaşabilmesi için tekliflerimizin hayata geçirilmesindeki ehemmiyeti ve önceliği kamusal sorumluluğumuz gereği bir sefer da yazılı olarak anımsatmayı vazife biliyoruz.”