Tuzla-Palas Gölü korunacak hassas alan olarak ilan edildi

Resmi Gazete’de yayınlanan ve Türkiye umumunda 10 vilayette 21 kesimin dahil edildiği ‘Kesin korunacak hassas alan’ kapsamına Kayseri’nin Bünyan ve Sarıoğlan kazası hadleri içinde bulunan Tuzla-Palas Gölü de alındı.

Palas Tuzla Gölü, Kayseri ili, Sarıoğlan kaza sonlarında bulunan tektonik oluşumlu tuzlu göldür. Yüzey rakımı 1131 m, uzunluğu 8 km, genişliği 8 km, yeri 23,5 km’dir. Faylar ile çevrelenen, örtülü havza özellikli Palas Ovası’nın en alçak ortamıdır.

Kesin korunacak hassas alan nedir?

Kesin korunacak hassas alan; bölgesel, ulusal yahut yerküre ölçeğinde harika ekosistemlerin, cinslerin, habitat ve jeolojik jeomorfolojik özelliklerin korunduğu, umumî olarak insan tesiri olmadan meydana gelmiş, insan faaliyetleri sonucu bozulma yahut tahrip olma riski yüksek olan yerler olarak önümüze çıkıyor.